การแพทย์และสาธารณสุข

จำนวนข่าวทั้งหมด: 1 รายการ

 • รับมอบเงินบริจาค

  รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช. รับมอบเงินบริจาค​ จำนวน 110,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อปรับปรุง OPD และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จากคุณเจษฎา รุจจ...


  • การแพทย์และสาธารณสุข
  • |
  • 21 ส.ค. 2566, 20:35
  • |
  • 62