"ประวิตร" มอบนโยบายขับเคลื่อน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ข่าวการเมือง , 29 พ.ค. 2565, 00:24

"ประวิตร" มอบนโยบายขับเคลื่อน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แก่คณะกรรมการลุ่มน้ำทั้ง 22 ลุ่มน้ำ ย้ำทุกลุ่มน้ำจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ และแผนป้องกันแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้ง น้ำท่วม แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะกรรมการลุ่มน้ำปิง เข้าร่วมประชุมการมอบนโยบายขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยคณะกรรมการลุ่มน้ำ จาก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีคณะกรรมการลุ่มน้ำครบทั้ง 22 ลุ่มน้ำ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ และองค์กรผู้ใช้น้ำ ทางภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม ที่เป็นกำลังสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยปัจจุบันการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันกับแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ โดยมีองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตั้งแต่ระดับชาติ คือ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นระดับนโยบาย ลงไปสู่ระดับลุ่มน้ำ คือ คณะกรรมการลุ่มน้ำ และในระดับพื้นที่ คือ องค์กรผู้ใช้น้ำ 
และเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจแห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จึงได้มอบนโยบายให้คณะกรรมการลุ่มน้ำเร่งจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำ ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการแก้ไขเชิงพื้นที่อย่างครอบคลุมทุกมิติ พร้อมให้มีการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วม รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากภาวะน้ำท่วม และจัดทำระบบเตือนภัยน้ำท่วม ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยดำเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน นอกจากนี้ ให้ดำเนินการส่งเสริมและรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการร่วมกับทุกหน่วยงานด้านน้ำและกรมประชาสัมพันธ์
ทั้งนี้ คณะกรรมการลุ่มน้ำ มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ เนื่องจากคณะกรรมการลุ่มน้ำทราบปัญหาและบริบทด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่เป็นอย่างดี จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันขับเคลื่อนการดำเนินการให้ก้าวไปสู่มิติใหม่ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศต่อไป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างยั่งยืน


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณหมอธีรศักดิ์ อุตตมา เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER X สีดำขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถาม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มิ.ย. 2567, 08:01
 • |
 • 36

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณเตือนใจ เมฆสว่างวงศ์ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER X สีดำ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มิ.ย. 2567, 07:56
 • |
 • 22

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 6 With Black Roof สีขาว เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครั...

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณหมอพัทธนันท์ พุทธิเกียรติ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER Smart 6 With Black Roof สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เก...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 มิ.ย. 2567, 16:58
 • |
 • 30

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณสมชาย แซ่หยี่ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 มิ.ย. 2567, 16:52
 • |
 • 49

16 มิถุนายน 67 มาสนุกกับเส้นทางลาดยางเรียบๆกันครับ TARMAC RALLY SPRINT ในหมู่บ้านฟ้าเปียงด...

อย่าพลาดสำหรับท่านนักแข่งทุกท่าน มาพบกับ  TARMAC แรลลี่ สปริ้น ที่เดิมหมู่บ้านฟ้าเบียงดิน บ้านธิ ลำพูน วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 67 นี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 092 8747429 BODY SHOP SPORT


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 11 มิ.ย. 2567, 22:10
 • |
 • 44

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับบริษัท รัตนสิริการบัญชี เชียงใหม่ จำกัด ที่มาถอยรถยนต์ Hyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ ขอขอบคุณท...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 10 มิ.ย. 2567, 12:42
 • |
 • 52
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128