ก.ธ.จ.เชียงใหม่ประชุมติดตามโครงการ ภาคราชการมุ่งเน้นให้ ปชช.รับประโยชน์

ข่าวการเมือง , 29 พ.ค. 2565, 00:26

ก.ธ.จ.เชียงใหม่ประชุมติดตามโครงการ ภาคราชการมุ่งเน้นให้ ปชช.รับประโยชน์

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ธ.จ.) จัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565 มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดเชียงใหม่ หรือ ก.ธ.จ. เชียงใหม่ เพื่อกำหนดแผนติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญต่างๆ ตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทำหน้าที่ติดตาม สอดส่อง โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ ให้ดำเนินการโดยใช้หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ผลักดันส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่าแก่พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่อย่างแท้จริง
โดยที่ประชุมได้รายงานผลการตรวจติดตาม สอดส่องโครงการต่างๆ จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่อำเภอแม่แตง  โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมตลิ่งแม่น้ำปิง ในพื้นที่อำเภอสันทราย และโครงการติดตั้งราวกั้นป้องกันอันตราย ชนิด 2 ชั้น บนทางหลวงหมายเลข 1249 ตอนแม่งอน-หนองเต่า ในพื้นที่อำเภอฝาง ทั้งนี้จากการลงพื้นที่สอดส่องพบว่าบางโครงการฯ ไม่มีการติดป้ายโครงการฯ ที่ชัดเจน ทำให้ประชาชนไม่ทราบรายละเอียดของโครงการฯ และคณะกรรมการฯ ได้เสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ดำเนินโครงการโดยให้ระหว่างการก่อสร้างขอให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่าง และดูแลความปลอดภัย ไม่ทิ้งวัสดุก่อสร้างไว้บนผิวถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ที่สัญจรไปมาบริเวณก่อสร้างอีกด้วย
นอกจากนี้ที่ประชุมได้ลงมติคัดเลือกโครงการที่จะเข้าไปสอดส่องเพิ่มเติมอีก 4 โครงการ รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ โดยจะได้มีกำหนดวันในการลงพื้นที่อีกครั้ง และขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ส่งเอกสารต่างๆ มาให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลก่อน เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนการลงพื้นที่ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเกิดความชัดเจนในการตรวจติดตามสอดส่องโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ว่า มีหน้าที่ในการสอดส่อง ติดตามโครงการ แผนงานต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน และเป็นการกระตุ้นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยจะคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ เข้าไปดูรายละเอียดโครงการ ว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคอย่างไร เพื่อช่วยผลักดันโครงการฯ ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งขอให้ประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวัง สอดส่อง พร้อมแจ้งข้อมูลเพื่อทำให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส ในการใช้งบประมาณของรัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณหมอธีรศักดิ์ อุตตมา เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER X สีดำขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถาม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มิ.ย. 2567, 08:01
 • |
 • 36

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณเตือนใจ เมฆสว่างวงศ์ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER X สีดำ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มิ.ย. 2567, 07:56
 • |
 • 22

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 6 With Black Roof สีขาว เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครั...

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณหมอพัทธนันท์ พุทธิเกียรติ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER Smart 6 With Black Roof สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เก...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 มิ.ย. 2567, 16:58
 • |
 • 30

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณสมชาย แซ่หยี่ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 มิ.ย. 2567, 16:52
 • |
 • 49

16 มิถุนายน 67 มาสนุกกับเส้นทางลาดยางเรียบๆกันครับ TARMAC RALLY SPRINT ในหมู่บ้านฟ้าเปียงด...

อย่าพลาดสำหรับท่านนักแข่งทุกท่าน มาพบกับ  TARMAC แรลลี่ สปริ้น ที่เดิมหมู่บ้านฟ้าเบียงดิน บ้านธิ ลำพูน วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 67 นี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 092 8747429 BODY SHOP SPORT


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 11 มิ.ย. 2567, 22:10
 • |
 • 44

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับบริษัท รัตนสิริการบัญชี เชียงใหม่ จำกัด ที่มาถอยรถยนต์ Hyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ ขอขอบคุณท...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 10 มิ.ย. 2567, 12:42
 • |
 • 52
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128