"บิ๊กป้อม" ติดตามการขับเคลื่อน นโยบายรัฐบาลที่จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวการเมือง , 25 มิ.ย. 2565, 21:37

"บิ๊กป้อม" ติดตามการขับเคลื่อน นโยบายรัฐบาลที่จังหวัดเชียงใหม่

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกภาคส่วนให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมชื่นชมจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา ที่หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปในประเด็นสำคัญต่าง ๆ โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และเป็นผู้รายงานการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ส่วนราชการ โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน ให้ความสําคัญและสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้กลไกของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำระดับจังหวัด เพื่อเป็นเครื่องมือสําคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน โดยให้สํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พิจารณาให้การสนับสนุนโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ทั้งการพัฒนา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค และให้ทุกหน่วยงาน ดําเนินการตาม 13 มาตรการ รับมือฤดูฝนปี 2565 ที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้วอย่างเคร่งครัด โดยให้ขับเคลื่อนและบูรณาการการทํางานร่วมกันผ่านอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเชียงใหม่ 
ส่วนด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ได้ขอให้จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนการจัดทําแผนการพัฒนาฯ และเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ พร้อมชื่นชมจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย ที่ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอให้มีการถอดบทเรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในปีต่อ ๆ ไป นอกจากนี้ ยังขอให้นายอำเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยหากเกินความสามารถ ขอให้แจ้งมายังจังหวัดเพื่อเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา แต่ถ้าเกินศักยภาพของจังหวัด ก็ให้รายงานขึ้นไปยังรัฐบาลเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป
พลเอก ประวิตร ได้กล่าวเน้นย้ำถึงการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาล ว่าจะต้องมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ประชาชนจะได้รับ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อนําไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ ได้นํายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายสําคัญของรัฐบาลมาเป็นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาที่จะลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ ของรัฐ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยการนําแนวคิด “เชียงใหม่ โมเดล” มาขยายผลในการแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน เพื่อที่จะสร้างประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ และเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา มุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ETON Service Center ChiangMai ขอมอบโอกาสพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้รถนำเข้า

ALPHARD HARRIER ESTIMA VOXY NOAH*สำหรับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง แบบครบเซ็ตเพียง 3,500 บาท*รถนำเข้ารุ่นอื่นๆ ฟรีค่าแรง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง*พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 30%รถรุ่นอื่นๆฟรีเฉพาะค่าแรงเปลี่ยน...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 27 มี.ค. 2566, 13:15
 • |
 • 26

ควิกเลน เชียงใหม่ มอบแคมเปญยาง Apollo Alnc4G 185/60R15.

เปลี่ยนครบ 4 เส้น    เพียงชุดละ 6241 ราคาพร้อมติดตั้ง แถมฟรีหมวก 1 ใบมีจำนวนกำกัด🌟วันติดตั้ง🌟🌟 ✅ตั้งศูนย์ล้อ ✅ถ่วงล้อ✅เปลี่ยนจุ๊บวาล์วยาง ✅เติมลมไนโตรเจน✅ตรวจเช็คฟรี 30 รายการ🌟🌟บริการหล...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 มี.ค. 2566, 08:23
 • |
 • 39

เซลส์ บุ๋ม จากเชียงแสงซูบารุฯ ส่งมอบรถยนต์หรู น่าใช้ ซูบารุ ฟอร์เรสเตอร์ ให้กับลูกค้าชาวญี...

ส่งมอบรถหรูให้ลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เซลส์ บุ๋ม จาก เชียงแสง ซูบารุเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบ ซูบารุ ฟอร์เรสเตอร์ gtsสีขาวมุก ราคา 1,470,000ให้กับ Mr Hiromu  Kimura ชาวญี่ปุ่นค่ะที่อา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มี.ค. 2566, 16:24
 • |
 • 68

ทีมงานฝ่ายขาย ธาราอีซูซุ เชียงใหม่ สาขาสารภียินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกๆ ท่าน

 พร้อมให้บริการ ด้วยทีมงานฝ่ายขายมืออาชีพ มากประสบการณ์ อนุมัติสินเชื่อไว ช่วยดันทุกเคส เอกสารไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องรอรถนาน โอนจอง ปลอดภัย บริการรับจองถึงที่ ส่งรถถึงบ้าน โชว์รูมตั้งอยู่ที่ อ.สา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 10 มี.ค. 2566, 08:25
 • |
 • 63

เปิดไปแล้ว One Stop Shopping Expo และ งาน Chiangmai Motor Show ที่ศูนย์ประชุม 4-12 มีนาค...

ยูเนี่ยนแพน ร่วมกับ ชมรมผู้ค้ายานยนต์ จังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีเปิด “มหกรรม One Stop Shopping Expo@Chiangmai”      ระหว่างวันที่ 4-12 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวั...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 6 มี.ค. 2566, 12:26
 • |
 • 1,057
 • |
 • 13
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128