Salahmade ประตูสู่สากลของสล่าล้านนา “Showcasing the Selected Craft by Northern Thai Artisans” “พื้นที่งานหัตถกรรมที่คัดสรรโดยช่างฝีมือชาวเหนือ”

ข่าวศิลปวัฒนธรรม , 30 ก.ค. 2565, 13:02

Salahmade ประตูสู่สากลของสล่าล้านนา “Showcasing the Selected Craft by Northern Thai Artisans” “พื้นที่งานหัตถกรรมที่คัดสรรโดยช่างฝีมือชาวเหนือ”

สล่าเมด (salahmade) ศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านดั้งเดิม และร่วมสมัยในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ผ่านทางเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่งานหัตถกรรม การกระตุ้นยอดขายให้กับคนในพื้นที่ ครูภูมิปัญญา นักออกแบบ ผู้ประกอบการ ที่เล่าเรื่องราวอันโดดเด่นของตนเองที่มีองค์ความรู้และเทคนิคเฉพาะทางของตนเองที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น พร้อมผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีเอกลักษณ์ รวมถึงแรงบันดาลใจในการรังสรรค์งานหัตถกรรมที่หลากหลาย เช่น สิ่งถักทอ เซรามิก งานไม้ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

สล่าเมด (salahmade) ยังเป็นพื้นที่จัดแสดงสินค้าหัตถกรรมและเรื่องราว
ของกลุ่มสล่า นักออกแบบในภาคเหนือผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจ จากทั่วประเทศไทยและทั่วโลกได้เข้าใจถึงความหลากหลายที่สวยงามของงานหัตถกรรมจากเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ  ได้ง่ายขึ้น เช่น เชียงราย ลำพูน และ ลำปาง เว็บไซต์นี้ยังเป็นสถานที่แลกเปลี่ยน พูดคุย พื้นที่แกลเลอรี่ วิดีโอ ตลาด ชุมชน และร้านค้า ปัจจุบันได้มีสมาชิกสล่าเมดจำนวน 85 คน ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง ที่มีงานหัตถกรรม 5 ประเภท และสามารถรวบรวมผลิตภัณฑ์ได้ 98 ผลิตภัณฑ์

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:00 – 17:30 น. ณ Weave Artisan Society  ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวเว็บไซต์สล่าเมด (salahmade) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวเปิดตัวเว็ปไซต์สล่าเมด (salahmade) ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างยุทธศาสตร์ที่ 3 ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่สร้างสรรค์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และพันธมิตรอีกมากมาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเว็ปไซด์ให้เป็นช่องทางสำคัญในการเข้าถึงตลาด และกลุ่มเป้าหมายด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านได้เป็นอย่างดี จึงได้ทำการพัฒนาและต่อยอดให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุด

โดยการปรับปรุงรูปลักษณ์ระบบการใช้งานของเว็บไซต์ให้ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น เพิ่มจำนวนผู้ประกอบการด้านสินค้าหัตถกรรม ซึ่งได้มีการรวบรวมร้านค้า สินค้าหัตถกรรม และพื้นที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เกิด Ecosystem ทำให้เว็บไซต์สล่าเมดเปรียบเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ฐานข้อมูลชุมชนหัตถกรรมออนไลน์ที่จะรวบรวม    สล่า ครูภูมิปัญญา นักออกแบบ ให้กับประชาชน หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรม
ทุกภาคส่วน สามารถสืบค้นข้อมูลงานหัตถกรรมใน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง ซึ่งภายในงานได้มีวิทยากรมากมายเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และหาแนวทางส่งเสริมงานหัตถกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันต่อไปในอนาคต ได้แก่ Community SharingJulian Huang สถาปนิก และผู้ร่วมก่อตั้ง Weave Artisan Society คุณหม่อง อีเลียส ผู้จัดการของไทยไทรเบลคราฟท์แฟร์เทรด   Elias Maung manager of Thai Tribal Crafts Fair Tradeธัญญพร จิตราภิรมย์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ {JUN} และ ร้าน Ordinary Selected ร้านขายสินค้าดีไซด์ภาคเหนือ

คุณประสิทธิ์ ตั้งมหาสถิตกุล และคุณต้นฝน ตั้งมหาสถิตกุล ผู้ก่อตั้งแบรนด์ papacraft และผู้ริเริ่มกองคร้าฟต์ ณ กองต้า คุณ Lamona Cheesman ผู้จัดการ Studio Naennaโอกาสของงานคราฟต์เชียงใหม่ในสายตาของ CEAคุณอินทนนท์ สุกกรี นักส่งเสริมองค์ความรู้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)An armchair chat about the importance of crafts in our times Dr. Richard EngelhardtFormer Regional Advisor with UNESCOPerspective of Thai craft Robert SukrachandA  furniture maker based in New York City and Chiang Mai.International Market Opportunity คุณจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์     อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณหมอธีรศักดิ์ อุตตมา เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER X สีดำขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถาม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มิ.ย. 2567, 08:01
 • |
 • 36

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณเตือนใจ เมฆสว่างวงศ์ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER X สีดำ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มิ.ย. 2567, 07:56
 • |
 • 22

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 6 With Black Roof สีขาว เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครั...

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณหมอพัทธนันท์ พุทธิเกียรติ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER Smart 6 With Black Roof สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เก...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 มิ.ย. 2567, 16:58
 • |
 • 30

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณสมชาย แซ่หยี่ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 มิ.ย. 2567, 16:52
 • |
 • 49

16 มิถุนายน 67 มาสนุกกับเส้นทางลาดยางเรียบๆกันครับ TARMAC RALLY SPRINT ในหมู่บ้านฟ้าเปียงด...

อย่าพลาดสำหรับท่านนักแข่งทุกท่าน มาพบกับ  TARMAC แรลลี่ สปริ้น ที่เดิมหมู่บ้านฟ้าเบียงดิน บ้านธิ ลำพูน วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 67 นี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 092 8747429 BODY SHOP SPORT


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 11 มิ.ย. 2567, 22:10
 • |
 • 44

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับบริษัท รัตนสิริการบัญชี เชียงใหม่ จำกัด ที่มาถอยรถยนต์ Hyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ ขอขอบคุณท...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 10 มิ.ย. 2567, 12:42
 • |
 • 51
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128