'หัวเว่ย' ร่วม 'เอไอเอส' ใช้ 5G หนุนแพทย์ มช. - รพ.ห่างไกล พัฒนาโครงการ Telemedicine

ข่าวไอที - เทคโนโลยี , 28 ส.ค. 2565, 13:42

'หัวเว่ย' ร่วม 'เอไอเอส' ใช้ 5G หนุนแพทย์ มช. - รพ.ห่างไกล พัฒนาโครงการ Telemedicine

คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินการโครงการ การแพทย์ทางไกล (Telemedicine ) กับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยการสนับสนุน จากบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ผ่านมา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีในงานแถลงข่าวโครงการ Telemedicine ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมแถลงข่าวโครงการฯ ณ ห้องชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัตน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ได้มีโอกาสไปเยี่ยม โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พบว่าเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งในพื้นที่ห่างไกล ประชาชนเดินทางมารับการรักษาต่อ เป็นไปด้วยความยากลำบาก และแพทย์ที่ประจำอยู่ ณ โรงพยาบาลฯ ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยโรคที่ซับซ้อนต่อเนื่อง โดยหลังจากผู้ป่วยจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีความยากลำบากในการปรึกษาเคสผู้ป่วยกับแพทย์เฉพาะทางที่ประจำ ณ โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับหนึ่งใน ยุทธศาสตร์ ของคณะแพทยศาสตร์ คือ digital hospital และ Tele medicine
 

คณบดีฯ จึงประสานงานกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อขอรับการสนับสนุน จออัจฉริยะ (idea hub) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 5G CPE ให้แก่โรงพยาบาลเทพรัตน์ฯ และประสานงานกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในการขยายสัญญาณ 5G ให้ครอบคลุม พื้นที่โรงพยาบาลเทพรัตน์ฯ เพื่อดำเนินการโครงการ telemecine ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มช. และ โรงพยาบาลเทพรัตน์ฯ เพื่อให้การปรึกษาผู้ป่วย ทำได้โดยไม่ต้องเดินทางมาพบแพทย์เฉพาะทาง ที่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศักยภาพในการรองรับเทคโนโลยี 5G ของคณะแพทย์ มช. มีความพร้อมแบบเต็มรูปแบบ โดยได้ปรับระบบภายในใหม่ คือ Electric medical record ( โดยใช้ชื่อว่า i-viewer) พัฒนา Application line-สวนดอก เพื่อเป็น digital platform ที่เชื่อมต่อ telemedicine platform ที่กำลังพัฒนาผ่านโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงดิจิทัล เศรษฐกิจและสังคม โดยในโครงการดังกล่าว จะขยาย telemedicine ให้ครอบคลุมอีก 19 โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการให้บริการด้านสาธารณสุขกับประชาชน โดยบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านทางเทคโนโลยีและการสื่อสารแบบ Video conference เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรค โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ ดังกล่าว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรักษา โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในชนบทห่างไกลไม่จําเป็นต้องเดินทาง สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ โดยแพทย์สามารถรับคำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษา
 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็น พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ( strategic partner ) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ โดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 โดยมีความมุ่งหวังที่จะนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ เพื่อผลักดันแนวคิด ที่จะสร้างสรรค์ ให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ อย่างแท้จริง
 

อีกทั้ง ต้องขอขอบคุณ strategic partner ที่สำคัญ อีกบริษัท คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในการนำโครงข่ายและเทคโนโลยี AIS 5G ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ มาสนับสนุนโครงการเพื่อร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้คนในพื้นที่ห่างไกลไปด้วยกัน


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ ดวงพร  กิ่งจำปาร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT ให้กับ บริษัท ฮีมัลทรี (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ให...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:44
 • |
 • 34

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ ฟอร์ด กระบะ2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT (Sedona Orange)

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ หฤทัย  สมวงค์แก้ว ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT (Sedona Orange)  ให้กับคุณ สำรี มั่นเขตต์กร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:37
 • |
 • 26

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ อังกุญณัฐ  อรรเศรษฐ์สกุล  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT ให้กับนางสาว ภาณิชา ฐานิสร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:31
 • |
 • 27

ส่งมอบรถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT-POWER ROLLER SHUTTER

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์ โดยเซลล์ พิมประภา  ยศบพิตร ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT-POWER ROLLER SHUTTER  ให้กับ หจก.ฮอดทร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:25
 • |
 • 34
 • |
 • 1

ส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดน่าใช้ให้กับลูกค้า ฟอร์ด กระบะ2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x2 10AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์ โดยเซลล์ พนิตสิรี ปัญญาวชิรธรรม ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x2 10AT ให้กับ นางสาว ทัศวรรณ แสนชนะ ที่ให้ความไว้วางใจมาเป็นค...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:09
 • |
 • 41

📢อย่าพลาด! โปรผ่อน 0️⃣% นาน 3️⃣ ปี โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดเงินสนับสนุนจาก EV 3.0

ซื้อ Wuling Air EV รับทันทีโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปีสำหรับ Wuling Air EV ทั้งในรุ่น Standard Range และ Long Rangeพร้อมประกันชั้น 1 และของแถมอีกมากมาย รวมแล้วมูลค่ากว่า 50,000 บาทโค้งสุดท้ายก่อนสิ้...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 09:49
 • |
 • 55
 • |
 • 1
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128