ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบมอบรางวัลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565

ข่าวเกษตร , 30 ส.ค. 2565, 14:40

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบมอบรางวัลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565


วันที่ 30 สิงหาคม 2565  เวลา 09.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนสิงหาคม และการประชมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 8/2565 ในการนี้นายเจริญ  พิมพ์ขาล  เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

 ซึ่งการคัดเลือกดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือก วิสาหกิจชุมชน ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้นแบบ   แก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ให้เกิดความมั่นคง  เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นที่ปรากฏ แก่สาธารณชนทั่วไป โดยมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัล  จำนวน  3  รางวัล รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด  ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนน้ำอ้อยเมืองป้าวบ้านขวัญประชา ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านดอนเจียง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

1

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ ดวงพร  กิ่งจำปาร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT ให้กับ บริษัท ฮีมัลทรี (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ให...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:44
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ ฟอร์ด กระบะ2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT (Sedona Orange)

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ หฤทัย  สมวงค์แก้ว ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT (Sedona Orange)  ให้กับคุณ สำรี มั่นเขตต์กร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:37
 • |
 • 27

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ อังกุญณัฐ  อรรเศรษฐ์สกุล  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT ให้กับนางสาว ภาณิชา ฐานิสร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:31
 • |
 • 28

ส่งมอบรถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT-POWER ROLLER SHUTTER

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์ โดยเซลล์ พิมประภา  ยศบพิตร ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT-POWER ROLLER SHUTTER  ให้กับ หจก.ฮอดทร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:25
 • |
 • 35
 • |
 • 1

ส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดน่าใช้ให้กับลูกค้า ฟอร์ด กระบะ2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x2 10AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์ โดยเซลล์ พนิตสิรี ปัญญาวชิรธรรม ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x2 10AT ให้กับ นางสาว ทัศวรรณ แสนชนะ ที่ให้ความไว้วางใจมาเป็นค...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:09
 • |
 • 42

📢อย่าพลาด! โปรผ่อน 0️⃣% นาน 3️⃣ ปี โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดเงินสนับสนุนจาก EV 3.0

ซื้อ Wuling Air EV รับทันทีโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปีสำหรับ Wuling Air EV ทั้งในรุ่น Standard Range และ Long Rangeพร้อมประกันชั้น 1 และของแถมอีกมากมาย รวมแล้วมูลค่ากว่า 50,000 บาทโค้งสุดท้ายก่อนสิ้...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 09:49
 • |
 • 56
 • |
 • 1
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128