โป่งแยงฟาร์ม ท่องเที่ยวยั่งยืน

ข่าวท่องเที่ยว , 8 ก.ย. 2565, 17:24

โป่งแยงฟาร์ม ท่องเที่ยวยั่งยืน

อบต.โป่งแยงเชียงใหม่ ต้อนรับ คณะ อบต.สันกลางเชียงราย ศึกษาดูงานตามแนวพระราชดำริในหลวง ร.9 ชมศูนย์เรียนรู้ผักไฮโดรโปนิกส์ บ้านสวนสุขผสม และชมวิธีการปลูกแมคคาเดเมียของโป่งแยงฟาร์ม ฟาร์มเพื่ออาชีพการเกษตรและเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.2565 ที่ อบต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายวัน ม่วงมา นายก อบต.โป่งแยง พร้อมนายอินทูล จันกิจ ผญบ.หมู่ 3 บ้านม่วงคำ และนางณัฎฐจรรษ์ ไชยราษฎร์ (พี่พิม) ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านม่วงคำ และนายสุรินทร์ เขื่อนขัน นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ อบต.โป่งแยง ทั้งหมดให้การต้อนรับ นายอลงกรณ์ ดีน้อย นายก อบต.สันกลาง ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย พร้อมคณะมี นายศุภกฤต ขันวงศ์ รองนายกฯ นางสุจินดา จินะธรรม รองนายกฯ นายอนุพนธ์ รินล้อม เลขานุการนายกฯ นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร ประธานสภา อบต.สันกลาง นายพิเชษฐ์ รินเที่ยง รองประธานสภาฯ นายพิรุณ เกษม ผอ.รพ.สต.สันกลาง , นายวิทยา สีฟ้า ผอ.รพ.สต.บ้านแม่คาวหลวง พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี ประธาน อสม. และตัวแทนพนักงาน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ทั้หมดได้เดินทางศึกษาดูงาน ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สู่การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้ผู้นำชุมชนคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ สามารถนำแนวคิดของเกษตรทฤษฎีใหม่ แนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต รวมถึงนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป

พิธิการต้อนรับเสร็จสิ้น อบต.ทั้งสองแห่งได้มอบของที่ระลึกให้กัน จากนั้นคณะ อบต.อบต.สันกลาง ได้เดินทางโดยรถสองแถว รถบริการของชาวบ้านแบบเหมาลำ เดินทางไปที่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมศูนย์เรียนรู้ผักไฮโดรโปนิกส์ บ้านสวนสุขผสม พื้นที่ 8 ไร่ ของนายอินทูล จันกิจ ผญบ.หมู่ 3 บ้านม่วงคำ มีแปลงผักนานาชนิดปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ ขายส่งในราคาถูก มีลูกค้ามารับซื้อถึงที่บ้าน และคณะดูงานอุดหนุนกันจำนวนมาก มีการปลูกผักสลัดนานาชนิด ได้ส่งประจำให้ลูกค้าที่ กทม. และลูกค้าในเชียงใหม่เป็นส่วนใหญ่ ลูกค้าต้องการมาก ผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ เพราะสะอาดและปลอดภัย และวันนี้ถือว่า เป็นคณะที่ 6 ในรอบปีที่เข้ามาศึกษาดูงาน นายอินทูล จันกิจ ผญบ.หมู่ 3 บ้านม่วงคำ กล่าว

จากนั้นคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้วนเกษตร แปลงเกษตรอินทรีย์ ดูการสาธิตและใช้ประโยชน์ทุกส่วนจากแมคคาเดเมีย ณ โป่งแยงฟาร์ม ของนางณัฎฐจรรษ์ ไชยราษฎร์ หรือพี่พิม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านม่วงคำ บอกว่า แมคคาเดเมีย ส่วนใบและเปลือกลูกแมคสีเขียวๆนำไปทำปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุน ส่วนกระลาสีน้ำตาล นำไปเผาเป็นถ่านไว้สำหรับดูดกลิ่น และนำถ่านไปบดเป็นผงละเอียดทำสบู่ชาล์โคล ส่วนเมล็ดถั่วอบขายได้ ส่วนที่แตกเป็นซีกนำไปทำคุกกี้แมคคาเดเมีย และเศษเล็กๆนำไปทำเนยถั่วแมคคาเดเมีย และแมคคาเดเมียลูกเล็กๆ ที่มีเนื้อด้านในน้อยนำไปทำสร้อยลูกแมคคาเดเมียได้อีกด้วย

โป่งแยงฟาร์ม เป็นฟาร์มออแกนิก ที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนเชียงใหม่ SDGsPGS ที่เดิมปลูกข้าวไร่ เผือกมันตามฤดูกาลเปลี่ยนมาปลูกแบบวนเกษตร โดยมีไม้ยืนต้นหลักคือ แมคคาเดเมีย ที่เน้นเรื่อง zero waste คือ การใช้ทุกส่วนของแมคคาเดเมียให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีขยะเหลือทิ้งน้อยที่สุด ภายในแปลงปลูกไม้ผล เช่น อะโวคาโด พลับ มะม่วงผสมผสานกับกาแฟ ไผ่หวาน ผักสวนครัวอื่นๆกว่า 40 ชนิด โป่งแยงฟาร์มยังเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่นำวัตถุดิบในชุมชน เช่น เคลผง (Kale Powder) ผงกล้วยดิบ น้ำพริกลาบเหนือ สบู่ชาโคลจากถ่านแมคคาเดเมีย มีการร่วมจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านม่วงคำ มีสมาชิก15 ครัวเรือน เช่น บ้านสวนสุขผสม ทุ่งสะหวันฟาร์มสเตย์ สวนทูนอิน (คุณรงษ์ วงษ์สวรรค์,ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์) โมริเนเชอรัลฟาร์ม บ้านไร่ภูภูมิ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีกิจกรรม/workshop ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาศึกษาดูงานได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ อีกทั้งยังทำให้สร้างรายได้เสริม เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนตนเองด้วย ซึ่งผู้สนใจศึกษาดูงานและชมสวนเกษตรดังกล่าว ติดต่อได้ที่เบอร์ คุณพิม 095-6910707 ได้.

17

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ETON Service Center ChiangMai ขอมอบโอกาสพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้รถนำเข้า

ALPHARD HARRIER ESTIMA VOXY NOAH*สำหรับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง แบบครบเซ็ตเพียง 3,500 บาท*รถนำเข้ารุ่นอื่นๆ ฟรีค่าแรง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง*พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 30%รถรุ่นอื่นๆฟรีเฉพาะค่าแรงเปลี่ยน...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 27 มี.ค. 2566, 13:15
 • |
 • 26

ควิกเลน เชียงใหม่ มอบแคมเปญยาง Apollo Alnc4G 185/60R15.

เปลี่ยนครบ 4 เส้น    เพียงชุดละ 6241 ราคาพร้อมติดตั้ง แถมฟรีหมวก 1 ใบมีจำนวนกำกัด🌟วันติดตั้ง🌟🌟 ✅ตั้งศูนย์ล้อ ✅ถ่วงล้อ✅เปลี่ยนจุ๊บวาล์วยาง ✅เติมลมไนโตรเจน✅ตรวจเช็คฟรี 30 รายการ🌟🌟บริการหล...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 มี.ค. 2566, 08:23
 • |
 • 39

เซลส์ บุ๋ม จากเชียงแสงซูบารุฯ ส่งมอบรถยนต์หรู น่าใช้ ซูบารุ ฟอร์เรสเตอร์ ให้กับลูกค้าชาวญี...

ส่งมอบรถหรูให้ลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เซลส์ บุ๋ม จาก เชียงแสง ซูบารุเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบ ซูบารุ ฟอร์เรสเตอร์ gtsสีขาวมุก ราคา 1,470,000ให้กับ Mr Hiromu  Kimura ชาวญี่ปุ่นค่ะที่อา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มี.ค. 2566, 16:24
 • |
 • 68

ทีมงานฝ่ายขาย ธาราอีซูซุ เชียงใหม่ สาขาสารภียินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกๆ ท่าน

 พร้อมให้บริการ ด้วยทีมงานฝ่ายขายมืออาชีพ มากประสบการณ์ อนุมัติสินเชื่อไว ช่วยดันทุกเคส เอกสารไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องรอรถนาน โอนจอง ปลอดภัย บริการรับจองถึงที่ ส่งรถถึงบ้าน โชว์รูมตั้งอยู่ที่ อ.สา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 10 มี.ค. 2566, 08:25
 • |
 • 63

เปิดไปแล้ว One Stop Shopping Expo และ งาน Chiangmai Motor Show ที่ศูนย์ประชุม 4-12 มีนาค...

ยูเนี่ยนแพน ร่วมกับ ชมรมผู้ค้ายานยนต์ จังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีเปิด “มหกรรม One Stop Shopping Expo@Chiangmai”      ระหว่างวันที่ 4-12 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวั...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 6 มี.ค. 2566, 12:26
 • |
 • 1,057
 • |
 • 13
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128