สกู๊ป.......... ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ม.พายัพ รองรับกลุ่มต่างชาติฯ ลองสเตย์

สกู๊ปคนล้านนา , 24 ก.ย. 2565, 12:08

สกู๊ป.......... ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ม.พายัพ รองรับกลุ่มต่างชาติฯ ลองสเตย์

Payap Life Long Learning Program เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้น ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนในช่วงระยะสั้น ทัศนศึกษา บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ทั้งทางด้านศิลปะวัฒนธรรมไทย วรรณคดี ประวัติศาสตร์ สังคม ปรัชญา ศาสนา สิ่งแวดล้อม สุขภาพและเทคโนโลยี โดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุชาวต่างชาติ ที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือใกล้เคียง
 

อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เปิดให้บริการในโครงการ Payap Life Long Learning Center มาแล้วเป็นเวลากว่า 4 ปี มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยพายัพ ทั้งเขตแม่คาว และเขตแก้วนวรัฐ เมื่อสิ้นปี 2564 ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมไปทั้งหมด 103 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,800 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ที่มาเกษียณอายุและอาศัยในประเทศไทย ทั้งชาวอเมริกัน ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมัน สวีเดน และญี่ปุ่น โดยรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการผ่านสื่อออนไลน์เป็นหลัก
 

ตลอด 4 ปี ที่ผ่านมา Payap Life Long Learning Program ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม จึงได้มีการเพิ่มจำนวนกิจกรรมให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา ทางโปรแกรมได้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้สามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ทำให้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น โดยมีทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด และต่างประเทศ
 

ในปี 2563 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกโดยองค์การ UNESCO ให้เป็นหนึ่งในสามจังหวัด ของประเทศไทย ที่เหมาะแก่การเป็น Life Long Learning City และเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญตัวแทนจาก Payap Life Long Learning Program เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเรียนรู้ของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และประเทศไทย ทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความสนใจต่อ Payap Life Long Learning Program ของมหาวิทยาลัยพายัพเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ตอบสนองต่อนโยบายของทางภาครัฐ อีกทั้งยังแสดงความจำนงค์ที่จะร่วมมือกับทางโปรแกรมในการพัฒนาการท่องเที่ยว และเรียนรู้ของชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป
 

ด้วยเหตุนี้ ทางโปรแกรมจึงเห็นว่า ควรมีพื้นที่สำหรับใช้จัดกิจกรรมแบบถาวร เพื่อรองรับการเติบโตของจำนวนกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต รวมถึงการรองรับผู้เข้าร่วมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความสะดวกสบายในการเดินทาง
 

สำนักงานของ Payap Life Long Learning Center ตั้งอยู่ที่ อาคารสรรเสริญ มหาวิทยาลัยพายัพ ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค) สำหรับจัดและทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา รวมถึงชุมชน นอกจากนี้ ยังช่วยในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรม และเพิ่มรูปแบบกิจกรรมให้ตอบรับกับความต้องการของผู้เข้าร่วม และชุมชนที่สนใจต่อการศึกษาแบบเรียนรู้ตลอดชีวิต (life long learning) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีข้อจำกัดทางอายุ โดยมหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดให้มีพิธีเปิด Payap Life Long Learning Center อย่างเป็นทางการ ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 นี้ ติดตามรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ www.lllpayap.com


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ ดวงพร  กิ่งจำปาร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT ให้กับ บริษัท ฮีมัลทรี (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ให...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:44
 • |
 • 34

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ ฟอร์ด กระบะ2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT (Sedona Orange)

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ หฤทัย  สมวงค์แก้ว ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT (Sedona Orange)  ให้กับคุณ สำรี มั่นเขตต์กร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:37
 • |
 • 26

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ อังกุญณัฐ  อรรเศรษฐ์สกุล  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT ให้กับนางสาว ภาณิชา ฐานิสร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:31
 • |
 • 27

ส่งมอบรถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT-POWER ROLLER SHUTTER

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์ โดยเซลล์ พิมประภา  ยศบพิตร ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT-POWER ROLLER SHUTTER  ให้กับ หจก.ฮอดทร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:25
 • |
 • 34
 • |
 • 1

ส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดน่าใช้ให้กับลูกค้า ฟอร์ด กระบะ2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x2 10AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์ โดยเซลล์ พนิตสิรี ปัญญาวชิรธรรม ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x2 10AT ให้กับ นางสาว ทัศวรรณ แสนชนะ ที่ให้ความไว้วางใจมาเป็นค...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:09
 • |
 • 41

📢อย่าพลาด! โปรผ่อน 0️⃣% นาน 3️⃣ ปี โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดเงินสนับสนุนจาก EV 3.0

ซื้อ Wuling Air EV รับทันทีโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปีสำหรับ Wuling Air EV ทั้งในรุ่น Standard Range และ Long Rangeพร้อมประกันชั้น 1 และของแถมอีกมากมาย รวมแล้วมูลค่ากว่า 50,000 บาทโค้งสุดท้ายก่อนสิ้...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 09:49
 • |
 • 55
 • |
 • 1
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128