ชม.จัดกิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอแม่ออน

ข่าวการเมือง , 24 ก.ย. 2565, 12:19

ชม.จัดกิจกรรม จังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอแม่ออน

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “จังหวัดเคลื่อนที่” อำเภอแม่ออน รับฟังปัญหาในพื้นที่ พร้อมนำหน่วยบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในรูปแบบ One Stop Service มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
 

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 ที่ หอประชุมอำเภอแม่ออน อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่  ได้จัดขึ้น เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลที่ให้ทุกจังหวัด อำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเชิงรุก  โดยให้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ในรูปแบบ One Stop Service เพื่อการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ได้พบปะและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน  เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยมี นางรุ่งอรุณ ชัยสวัสดิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม
 

นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่ออนใน 5 เรื่องสำคัญ คือ 1.เรื่องการระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ยังคงป้องกันตนเองตามมาตรการ “อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ” อย่างเคร่งครัด  แม้การระบาดจะลดลง  แต่ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง  2.เรื่องจิตอาสา  ซึ่งเป็นพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยถือว่าการมีจิตอาสา ช่วยเหลือ สามัคคีกัน เป็นสิ่งที่สำคัญ
 

3.เรื่องการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย  จังหวัดเชียงใหม่ ได้มุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนใน 25 อำเภอ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ที่ประชาชนส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนมีแนวทางการดำรงชีพตามแนวทางของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  4.การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน  ซึ่งในปีที่ผ่านมาพื้นที่เผาไหม้และจุดความร้อนได้ลดลงเป็นอย่างมาก ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นขึ้น  ส่งผลให้เกิดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และเศรษฐกิจดีขึ้น  พร้อมชื่นชมอำเภอแม่ออน ที่ดำเนินการแก้ปัญหาไฟป่าได้ดีมากในห้วงที่ผ่านมา และ 5. การแก้ไขปัญหาสถานะแก่ประชาชน โดยจะได้มีการดำเนินการคืนสัญชาติไทยให้แก่พี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่ที่มีสิทธิ์ 
 

ทั้งนี้ ส่วนราชการและหน่วยงานที่มาร่วมลงพื้นที่ในวันนี้ จะได้นำเอาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ออน ไปแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชน “สุขมากขึ้น ทุกข์น้อยลง”


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย นันท์พิพัฒน์  สุจริต  ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้าลูกค้า คุณ ลักษณา วันวา มาถอยรุ่นรถฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT ไปจากโชว์รูม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:31
 • |
 • 33

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย ภุชงค์ ชมจำปี ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้า คุณ วุฒิ รัชฏะนันท์ มาถอยรุ่นรถฟอร์ด 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:23
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย ภุชงค์ ชมจำปี ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ สุรศักดิ์ สิงห์สา มาถอย ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติมาเป็นครอ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:17
 • |
 • 34

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10ATเป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย เอมิกา เทพา ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท บ่อหลวง มิตรเกษตร จำกัด มาถออย รุ่นรถ Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:07
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย อัชฉรา หงษ์ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ จักรพันธ์ อินทราวงศ์ มาถอยรถ ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกีย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 19:54
 • |
 • 38

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย อัชฉรา หงษ์ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ จักรพันธ์ อินทราวงศ์ ถอยรถฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 19:49
 • |
 • 39
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128