ชม.ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาสถิติจังหวัดปี 2565 - 2570

ข่าวการเมือง , 24 ก.ย. 2565, 12:22

ชม.ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาสถิติจังหวัดปี 2565 - 2570

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด ประจำปี 2566 – 2570 สำหรับใช้กำหนดทิศทางในการพัฒนารวบรวมข้อมูลทางสถิติจังหวัดเชียงใหม่
 

นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) สำหรับใช้กำหนดทิศทางในการพัฒนา รวบรวมข้อมูล และจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสถิติทางการ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 

ด้านนายวรชัย สุวรรณ ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ผ่านมา สำนักงานฯ ได้จัดการประชุมขับเคลื่อนการจัดทําบัญชีข้อมูลภาครัฐ Government Data Catalog จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 3 ครั้ง โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทําบัญชีข้อมูลภาครัฐเพื่อตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาจังหวัด หรือประเด็นที่เป็นปัญหาสําคัญที่ผู้บริหารให้ความสนใจ (Pain Point) เช่น ประเด็นการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังได้เสนอต่อที่ประชุมถึง (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาสถิติทางการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อให้คณะกรรมการร่วมพิจารณาและแก้ไข สถานการณ์สถิติทางการและข้อเสนอแนะการพัฒนาการรวบรวมข้อมูลและแผนปฏิบัติการพัฒนาสถิติทางการ
 

ในการนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้นําเข้าชุดข้อมูลทางการรวมทั้งสิ้น 29 ชุดข้อมูล ตามมาตรฐานของ สพร. เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้นำข้อมูลสถิติทางการไปใช้ประโยชน์ และเป็นศูนย์กลางข้อมูล/ศูนย์รวมข้อมูลระบบบัญชีข้อมูล จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ www.agencyas.nso.go.th/chmai 
ทั้งนี้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเก็บข้อมูลสถิติทางการ ที่นำไปสู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงใช้เป็นแนวทางการกำหนดแผนพัฒนาจังหวัด และอาจนำไปสู่การกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai Creta Smart สีบรอนเงิน เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณมาลี ชัยอุปละHyundai Creta Smart สีบรอนเงิน ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอีย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 13 เม.ย. 2567, 07:30
 • |
 • 50

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai H-1 Elite FE สีขาว รถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ บจก.เอส ดี เมดิคอล เซอร์วิสเซส Hyundai H-1 Elite FE สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 เม.ย. 2567, 14:11
 • |
 • 48

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีขาว รถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณภิญญดา มาศรีHyundai STARGAZER X สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอียดของรถ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 เม.ย. 2567, 14:00
 • |
 • 56

โค้งสุดท้ายแล้วงาน MOTOR Sale โปรปัง "รับซัมเมอร์"3-9 เมษา 67 ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัล...

เป็นการตัดสินใจของท่านเองล้วนๆในการเลือกซื้อรถยนต์ งานแสดงรถยนต์ สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์เอาไปใช้สักคัน พลาดไม่ได้ต้องไปที่งาน มอเตอร์เซลส์ โปรปังรับซัมเมอร์ ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เรามาพบกัน...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 6 เม.ย. 2567, 10:24
 • |
 • 69

เริ่มแล้ววันนี้งาน MOTOR Sale โปรปัง "รับซัมเมอร์"3-9 เมษา 67 ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัล...

เริ่มแล้ววันนี้ งานแสดงรถยนต์ สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์เอาไปใช้สักคัน พลาดไม่ได้ต้องไปที่งาน มอเตอร์เซลส์ โปรปังรับซัมเมอร์ ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เรามาพบกันที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น จี เซ็นทรัล เ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 3 เม.ย. 2567, 14:42
 • |
 • 144

CHANGAN Sangchai เปิดจองแล้ว LUMIN Lรถไฟฟ้ามินิมอลน่าใช้ทดลองขับได้เลยวันนี้

พลาดไม่ได้สำหรับคนอยากมีรถยนต์ไฟฟ้าไปใช้ จะเอาไปทำงาน ไปส่งลูกไปโรงเรียนหรือจะเอาให้ลูกหลาน นิสิต นักศึกษาขับไปโรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่มีระยะทาง ไป/กลับ ไม่ถึง 200 กิโล ก็สบายมาก เพราะ ฉาง อาน ลูมิน ช...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 เม.ย. 2567, 13:22
 • |
 • 103
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128