ชม.ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาสถิติจังหวัดปี 2565 - 2570

ข่าวการเมือง , 24 ก.ย. 2565, 12:22

ชม.ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาสถิติจังหวัดปี 2565 - 2570

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด ประจำปี 2566 – 2570 สำหรับใช้กำหนดทิศทางในการพัฒนารวบรวมข้อมูลทางสถิติจังหวัดเชียงใหม่
 

นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) สำหรับใช้กำหนดทิศทางในการพัฒนา รวบรวมข้อมูล และจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาสถิติทางการ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
 

ด้านนายวรชัย สุวรรณ ผู้อํานวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ที่ผ่านมา สำนักงานฯ ได้จัดการประชุมขับเคลื่อนการจัดทําบัญชีข้อมูลภาครัฐ Government Data Catalog จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 3 ครั้ง โดยสํานักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดทําบัญชีข้อมูลภาครัฐเพื่อตอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการพัฒนาจังหวัด หรือประเด็นที่เป็นปัญหาสําคัญที่ผู้บริหารให้ความสนใจ (Pain Point) เช่น ประเด็นการแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังได้เสนอต่อที่ประชุมถึง (ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาสถิติทางการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อให้คณะกรรมการร่วมพิจารณาและแก้ไข สถานการณ์สถิติทางการและข้อเสนอแนะการพัฒนาการรวบรวมข้อมูลและแผนปฏิบัติการพัฒนาสถิติทางการ
 

ในการนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้นําเข้าชุดข้อมูลทางการรวมทั้งสิ้น 29 ชุดข้อมูล ตามมาตรฐานของ สพร. เพื่อให้ทุกหน่วยงานได้นำข้อมูลสถิติทางการไปใช้ประโยชน์ และเป็นศูนย์กลางข้อมูล/ศูนย์รวมข้อมูลระบบบัญชีข้อมูล จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ www.agencyas.nso.go.th/chmai 
ทั้งนี้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเก็บข้อมูลสถิติทางการ ที่นำไปสู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงใช้เป็นแนวทางการกำหนดแผนพัฒนาจังหวัด และอาจนำไปสู่การกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อีกด้วย


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ ดวงพร  กิ่งจำปาร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT ให้กับ บริษัท ฮีมัลทรี (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ให...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:44
 • |
 • 34

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ ฟอร์ด กระบะ2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT (Sedona Orange)

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ หฤทัย  สมวงค์แก้ว ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT (Sedona Orange)  ให้กับคุณ สำรี มั่นเขตต์กร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:37
 • |
 • 26

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ อังกุญณัฐ  อรรเศรษฐ์สกุล  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT ให้กับนางสาว ภาณิชา ฐานิสร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:31
 • |
 • 27

ส่งมอบรถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT-POWER ROLLER SHUTTER

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์ โดยเซลล์ พิมประภา  ยศบพิตร ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT-POWER ROLLER SHUTTER  ให้กับ หจก.ฮอดทร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:25
 • |
 • 34
 • |
 • 1

ส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดน่าใช้ให้กับลูกค้า ฟอร์ด กระบะ2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x2 10AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์ โดยเซลล์ พนิตสิรี ปัญญาวชิรธรรม ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x2 10AT ให้กับ นางสาว ทัศวรรณ แสนชนะ ที่ให้ความไว้วางใจมาเป็นค...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:09
 • |
 • 41

📢อย่าพลาด! โปรผ่อน 0️⃣% นาน 3️⃣ ปี โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดเงินสนับสนุนจาก EV 3.0

ซื้อ Wuling Air EV รับทันทีโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปีสำหรับ Wuling Air EV ทั้งในรุ่น Standard Range และ Long Rangeพร้อมประกันชั้น 1 และของแถมอีกมากมาย รวมแล้วมูลค่ากว่า 50,000 บาทโค้งสุดท้ายก่อนสิ้...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 09:49
 • |
 • 55
 • |
 • 1
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128