ททท. เชียงใหม่ แถลงแผนปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ประจำปี 2566

ข่าวท่องเที่ยว , 2 พ.ย. 2565, 16:54

ททท. เชียงใหม่ แถลงแผนปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ประจำปี 2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ ท้องฟ้าจำลอง อุทยานวิทยาศาสตร์สิรินธรฯ (NARIT)     อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประธานแถลงแผนปฏิบัติการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ประจำปี 2566 นำเสนอแผนการปฏิบัติงานและทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566
 

นางสาวภัทรองนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ ททท. กล่าวว่า ทิศทางการท่องเที่ยวของภาคเหนือมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการที่รัฐบาลประกาศให้โรคโควิด - 19 เป็นโรคเฝ้าระวังที่ไม่อันตรายทำให้ประชาชนมีความผ่อนคลายในการใช้ชีวิตและการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ประกอบกับประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งเป็นฤดูแห่งการท่องเที่ยวของภาคเหนือ ทั้งนี้ในปี 2566 ททท. ได้วางทิศทางในการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวภาคเหนือ โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์เมนูประสบการณ์ท่องเที่ยวภาคเหนือภายใต้แนวคิด “เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ” ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มวัยทำงาน กลุ่ม Active Senior และกลุ่ม Multi Generation Family เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น โดยการส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวต่างๆ ที่สามารถตอบโจทก์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ อาทิ โครงการ North X Clusive นำเสนองานคราฟท์ชุมชน/กิจกรรมชุมชน โครงการ North Experience Festival นำเสนอเส้นทางสายมู/เส้นทางย้อนวันวานเมืองเหนือ โครงการเสน่ห์กินริมน้ำ นำเสนออาหารถิ่น, มิชลินไกด์, ภิรมย์เวียงพิงค์ และโครงการ Amazing Northern Road Trip นำเสนองานเทศกาลประเพณี, เส้นทางขับรถเที่ยว Unseen New Series – วิ่ง เดิน Trail เป็นต้น
 

ด้านนางสาวเบญรัตน์ มรรยาทอ่อน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม ททท. ได้กล่าวถึงเทรนด์การท่องเที่ยวปี 2023 โลกหลังสถานการณ์โควิด-19 กับอนาคตสดใสของท่องเที่ยวเชิงอาหาร, Sustain to Regain ความยั่งยืนกลายเป็นทั้งเทรนด์ พร้อมกล่าวถึงทัศนคติของผู้บริโภคชาวไทยต่อ “ความยั่งยืน” และเทรนด์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ Work from Anywhere & Digital Nomad ทำงานไปเที่ยว ...เรื่องเดียวกัน มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นถึง 376% การท่องเที่ยว Health & Wellness สำหรับประเทศไทยในปัจจุบัน ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 15 ของโลก และ Innovation for a Betterment ปี 2023 จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเริ่มมีนวัตกรรมใหม่ๆ ถูกนำมาทดลองใช้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
 

 ขณะที่ นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยจากสัญญาณบวกของเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ปี 2565 ที่มีการฟื้นตัวในอัตราร้อยละ 2.8 ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวถึงร้อยละ 3.5 ในปี 2566 และจำนวนผู้เยี่ยมเยือนที่คาดว่าจะมีการขยายตัวร้อยละ 52.3 (ข้อมูลจากรายงานประมาณการศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 3/2565, สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่) เนื่องจากการผ่อนคลายทางการท่องเที่ยวมากขึ้น และสายการบินต่างๆ ทั้งเส้นทางในและต่างประเทศเริ่มกลับมาทำการบินอย่างเต็มรูปแบบ และคาดว่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกในช่วงปลายปีนี้เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับฤดูท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง 
 

โดยปัจจุบันมีสายการบินที่เปิดให้บริการเส้นทางบินในประเทศ จำนวน 6 สายการบิน 11 เส้นทาง และสายการบินที่เปิดให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศ จำนวน 7 สายการบิน 10 เส้นทาง ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสัมผัสอากาศหนาวกันอย่างคึกคัก 
 

ททท. สำนักงานเชียงใหม่ ได้กำหนดแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์      เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวกระแสหลักและกลุ่มศักยภาพ และเพิ่มการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวผ่านการส่งมอบประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับทิศทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวของภูมิภาคภาคเหนือ ได้แก่
 

โครงการ Family Journey in Chiang Mai กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลุ่ม Millennial Family เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้เวลาในการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น ผ่านการนำเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าตอบโจทก์กับการพาลูกมาท่องเที่ยวเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 
 

โครงการ Road to Chiang Mai นำเสนอคุณค่าและประสบการณ์การท่องเที่ยวที่อยู่ในกระแสนิยมของกลุ่มนักท่องเที่ยวกระแสหลักกลุ่ม Gen Y และ Muti Generation Family เพื่อกระตุ้นให้เกิดความถี่ในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังเชียงใหม่มากขึ้น
 

โครงการ Chiang Mai Workation Staycation นำเสนอคุณค่าของการท่องเที่ยวในวันธรรมดาที่แตกต่างและปลอดภัยสอดคล้องกับพฤติกรรม Next Normal ไปยังกลุ่มวัยทำงานที่นิยม Work from Anywhere ผ่านไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าการท่องเที่ยว
 

โครงการ “ภิรมย์เวียงพิงค์ | Chiang Mai Nostalgia” นำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวมูลค่าสูงไปยังกลุ่มผู้มีรายได้สูง อาทิ กิจกรรมภิรมย์นาวา : ล่องเรือชมวิวแม่น้ำปิงพร้อมรับประทานอาหารแบบลักซัวรี่ กิจกรรมภูษาเวียงพิงค์ : ตามรอยและยกระดับผ้าทอล้านนา เป็นต้น

 

3

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ETON Service Center ChiangMai ขอมอบโอกาสพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้รถนำเข้า

ALPHARD HARRIER ESTIMA VOXY NOAH*สำหรับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง แบบครบเซ็ตเพียง 3,500 บาท*รถนำเข้ารุ่นอื่นๆ ฟรีค่าแรง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง*พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 30%รถรุ่นอื่นๆฟรีเฉพาะค่าแรงเปลี่ยน...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 27 มี.ค. 2566, 13:15
 • |
 • 26

ควิกเลน เชียงใหม่ มอบแคมเปญยาง Apollo Alnc4G 185/60R15.

เปลี่ยนครบ 4 เส้น    เพียงชุดละ 6241 ราคาพร้อมติดตั้ง แถมฟรีหมวก 1 ใบมีจำนวนกำกัด🌟วันติดตั้ง🌟🌟 ✅ตั้งศูนย์ล้อ ✅ถ่วงล้อ✅เปลี่ยนจุ๊บวาล์วยาง ✅เติมลมไนโตรเจน✅ตรวจเช็คฟรี 30 รายการ🌟🌟บริการหล...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 มี.ค. 2566, 08:23
 • |
 • 39

เซลส์ บุ๋ม จากเชียงแสงซูบารุฯ ส่งมอบรถยนต์หรู น่าใช้ ซูบารุ ฟอร์เรสเตอร์ ให้กับลูกค้าชาวญี...

ส่งมอบรถหรูให้ลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เซลส์ บุ๋ม จาก เชียงแสง ซูบารุเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบ ซูบารุ ฟอร์เรสเตอร์ gtsสีขาวมุก ราคา 1,470,000ให้กับ Mr Hiromu  Kimura ชาวญี่ปุ่นค่ะที่อา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มี.ค. 2566, 16:24
 • |
 • 68

ทีมงานฝ่ายขาย ธาราอีซูซุ เชียงใหม่ สาขาสารภียินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกๆ ท่าน

 พร้อมให้บริการ ด้วยทีมงานฝ่ายขายมืออาชีพ มากประสบการณ์ อนุมัติสินเชื่อไว ช่วยดันทุกเคส เอกสารไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องรอรถนาน โอนจอง ปลอดภัย บริการรับจองถึงที่ ส่งรถถึงบ้าน โชว์รูมตั้งอยู่ที่ อ.สา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 10 มี.ค. 2566, 08:25
 • |
 • 63

เปิดไปแล้ว One Stop Shopping Expo และ งาน Chiangmai Motor Show ที่ศูนย์ประชุม 4-12 มีนาค...

ยูเนี่ยนแพน ร่วมกับ ชมรมผู้ค้ายานยนต์ จังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีเปิด “มหกรรม One Stop Shopping Expo@Chiangmai”      ระหว่างวันที่ 4-12 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวั...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 6 มี.ค. 2566, 12:26
 • |
 • 1,057
 • |
 • 13
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128