พ่อเมือง ชม.นำทีมลงพื้นที่ อ.พร้าว ตามโครงการ 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ

ข่าวการเมือง , 26 พ.ย. 2565, 12:52

พ่อเมือง ชม.นำทีมลงพื้นที่ อ.พร้าว ตามโครงการ 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการ ลงพื้นที่อำเภอพร้าว รับฟังและแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน ตามโครงการ 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ รับฟังและร่วมแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอพร้าว ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ”
 

สำหรับปัญหาของชาวบ้านอำเภอพร้าว ที่นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ ปัญหาด้านผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ อาทิ ปัญหาลำไยล้นตลาด การลักลอบนำผลผลิตด้อยคุณภาพมาสวมสิทธิ์ GAP ทำให้ผู้รับซื้อยกเลิกคำสั่งซื้อ ส่งผลเสียหายต่อชื่อเสียงภาพรวมของสินค้าเกษตรอำเภอพร้าว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้เกษตรอำเภอ เร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ให้ควบคุมคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐาน เพื่อนำไปต่อยอดในการสร้างมูลค่าได้ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างรัดกุมอย่ายินยอมให้มีการสวมสิทธิ์อีกต่อไป
 

ด้านการคมนาคมและระบบขนส่งสาธารณะ ตัวแทนประชาชนอำเภอพร้าวนำเสนอปัญหาการให้บริการรถสาธารณะเส้นทางอำเภอพร้าว-เชียงใหม่ ไม่เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชน ซึ่งต้องการให้เพิ่มจำนวนเที่ยวรถโดยสารสาธารณะมากกว่าเดิม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเรื่องไว้เพื่อประสานกับขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ให้ดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชนและประสานกับผู้รับสัมปทานให้จัดการเดินรถให้เหมาะสม นอกจากนั้นยังมีปัญหาถนนและสะพานเชื่อมต่อบ้านหลวง-แม่สายป่าเมี่ยง ที่ยังไม่มีสะพานข้ามลำน้ำขอดประกอบกับพื้นถนนขรุขระเป็นหลุมบ่อ การสัญจรและขนส่งผลิตผลทางการเกษตรมีความยากลำบากกระทบต่อคุณภาพสินค้าทางการเกษตรของชาวบ้าน โดยผู้ว่าฯ ได้มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัด รับเรื่องไปประสานและจัดหางบประมาณมาดำเนินการ
 

ปัญหาเรื่องระบบกระแสไฟฟ้าที่ไม่เสถียรและเพียงพอ ทำให้เกิดไฟตก ไฟดับ ไฟกระชาก ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหาย ได้สั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพร้าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านโดยเร็ว สำหรับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ชาวบ้านไม่มีแหล่งกำจัดขยะในพื้นที่ ซึ่งต้องขนส่งขยะไปกำจัดในอำเภออื่นและมีภาระค่าใช้จ่ายสูงได้ขอให้มีการสร้างโรงกำจัดขยะภายในพื้นที่ ได้มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดจัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการสร้างโรงกำจัดขยะ โดยจะต้องมีการศึกษาข้อมูลผลกระทบด้านต่างๆ ในเบื้องต้น ตลอดจนความคุ้มค่า และความเป็นไปได้ด้วย
 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยเร็ว โดยจะต้องคำนึงถึงความทุกข์ของประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน ซึ่งหากมีข้อขัดข้องประการใดให้ประสานขอความช่วยเหลือไปยังจังหวัดทันที


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ ดวงพร  กิ่งจำปาร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT ให้กับ บริษัท ฮีมัลทรี (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ให...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:44
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ ฟอร์ด กระบะ2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT (Sedona Orange)

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ หฤทัย  สมวงค์แก้ว ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT (Sedona Orange)  ให้กับคุณ สำรี มั่นเขตต์กร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:37
 • |
 • 27

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ อังกุญณัฐ  อรรเศรษฐ์สกุล  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT ให้กับนางสาว ภาณิชา ฐานิสร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:31
 • |
 • 28

ส่งมอบรถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT-POWER ROLLER SHUTTER

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์ โดยเซลล์ พิมประภา  ยศบพิตร ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT-POWER ROLLER SHUTTER  ให้กับ หจก.ฮอดทร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:25
 • |
 • 35
 • |
 • 1

ส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดน่าใช้ให้กับลูกค้า ฟอร์ด กระบะ2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x2 10AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์ โดยเซลล์ พนิตสิรี ปัญญาวชิรธรรม ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x2 10AT ให้กับ นางสาว ทัศวรรณ แสนชนะ ที่ให้ความไว้วางใจมาเป็นค...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:09
 • |
 • 42

📢อย่าพลาด! โปรผ่อน 0️⃣% นาน 3️⃣ ปี โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดเงินสนับสนุนจาก EV 3.0

ซื้อ Wuling Air EV รับทันทีโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปีสำหรับ Wuling Air EV ทั้งในรุ่น Standard Range และ Long Rangeพร้อมประกันชั้น 1 และของแถมอีกมากมาย รวมแล้วมูลค่ากว่า 50,000 บาทโค้งสุดท้ายก่อนสิ้...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 09:49
 • |
 • 56
 • |
 • 1
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128