พ่อเมือง ชม.นำทีมลงพื้นที่ อ.พร้าว ตามโครงการ 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ

ข่าวการเมือง , 26 พ.ย. 2565, 12:52

พ่อเมือง ชม.นำทีมลงพื้นที่ อ.พร้าว ตามโครงการ 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการ ลงพื้นที่อำเภอพร้าว รับฟังและแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน ตามโครงการ 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ รับฟังและร่วมแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอพร้าว ตามโครงการ “ผู้ว่าฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ”
 

สำหรับปัญหาของชาวบ้านอำเภอพร้าว ที่นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ ปัญหาด้านผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ อาทิ ปัญหาลำไยล้นตลาด การลักลอบนำผลผลิตด้อยคุณภาพมาสวมสิทธิ์ GAP ทำให้ผู้รับซื้อยกเลิกคำสั่งซื้อ ส่งผลเสียหายต่อชื่อเสียงภาพรวมของสินค้าเกษตรอำเภอพร้าว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งการให้เกษตรอำเภอ เร่งทำความเข้าใจกับเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ให้ควบคุมคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐาน เพื่อนำไปต่อยอดในการสร้างมูลค่าได้ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างรัดกุมอย่ายินยอมให้มีการสวมสิทธิ์อีกต่อไป
 

ด้านการคมนาคมและระบบขนส่งสาธารณะ ตัวแทนประชาชนอำเภอพร้าวนำเสนอปัญหาการให้บริการรถสาธารณะเส้นทางอำเภอพร้าว-เชียงใหม่ ไม่เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชน ซึ่งต้องการให้เพิ่มจำนวนเที่ยวรถโดยสารสาธารณะมากกว่าเดิม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเรื่องไว้เพื่อประสานกับขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ให้ดำเนินการสำรวจความต้องการของประชาชนและประสานกับผู้รับสัมปทานให้จัดการเดินรถให้เหมาะสม นอกจากนั้นยังมีปัญหาถนนและสะพานเชื่อมต่อบ้านหลวง-แม่สายป่าเมี่ยง ที่ยังไม่มีสะพานข้ามลำน้ำขอดประกอบกับพื้นถนนขรุขระเป็นหลุมบ่อ การสัญจรและขนส่งผลิตผลทางการเกษตรมีความยากลำบากกระทบต่อคุณภาพสินค้าทางการเกษตรของชาวบ้าน โดยผู้ว่าฯ ได้มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัด รับเรื่องไปประสานและจัดหางบประมาณมาดำเนินการ
 

ปัญหาเรื่องระบบกระแสไฟฟ้าที่ไม่เสถียรและเพียงพอ ทำให้เกิดไฟตก ไฟดับ ไฟกระชาก ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหาย ได้สั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพร้าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านโดยเร็ว สำหรับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่ชาวบ้านไม่มีแหล่งกำจัดขยะในพื้นที่ ซึ่งต้องขนส่งขยะไปกำจัดในอำเภออื่นและมีภาระค่าใช้จ่ายสูงได้ขอให้มีการสร้างโรงกำจัดขยะภายในพื้นที่ ได้มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดจัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการสร้างโรงกำจัดขยะ โดยจะต้องมีการศึกษาข้อมูลผลกระทบด้านต่างๆ ในเบื้องต้น ตลอดจนความคุ้มค่า และความเป็นไปได้ด้วย
 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยเร็ว โดยจะต้องคำนึงถึงความทุกข์ของประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน ซึ่งหากมีข้อขัดข้องประการใดให้ประสานขอความช่วยเหลือไปยังจังหวัดทันที


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย นันท์พิพัฒน์  สุจริต  ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้าลูกค้า คุณ ลักษณา วันวา มาถอยรุ่นรถฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT ไปจากโชว์รูม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:31
 • |
 • 33

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย ภุชงค์ ชมจำปี ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้า คุณ วุฒิ รัชฏะนันท์ มาถอยรุ่นรถฟอร์ด 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:23
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย ภุชงค์ ชมจำปี ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ สุรศักดิ์ สิงห์สา มาถอย ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติมาเป็นครอ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:17
 • |
 • 34

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10ATเป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย เอมิกา เทพา ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท บ่อหลวง มิตรเกษตร จำกัด มาถออย รุ่นรถ Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:07
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย อัชฉรา หงษ์ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ จักรพันธ์ อินทราวงศ์ มาถอยรถ ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกีย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 19:54
 • |
 • 38

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย อัชฉรา หงษ์ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ จักรพันธ์ อินทราวงศ์ ถอยรถฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 19:49
 • |
 • 39
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128