50 ปีชมรมผู้สื่อข่าว จ.เชียงใหม่ จัดโชว์พิเศษ "จำอวดหน้าม่าน" '3 น้า' ปะทะ 'เดอะเพอะ'เต็มวง

ข่าวประชาสัมพันธ์ , 24 ธ.ค. 2565, 12:41

50 ปีชมรมผู้สื่อข่าว จ.เชียงใหม่ จัดโชว์พิเศษ "จำอวดหน้าม่าน" '3 น้า' ปะทะ 'เดอะเพอะ'เต็มวง

 ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ ฉลองใหญ่ 50 ปี ชมรมฯ จัดเต็ม! นำ 3 น้า "จำอวดหน้าม่าน" น้าโย่ง น้าพวง น้านงค์ เชิญยิ้ม ปะทะ ศิลปินล้านนา วงเดอะเพอะ มาแสดงให้ชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงได้ชม ต้นปีหน้า (4 ก.พ.66) เผยเป็นกิจกรรมแรกหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย หวังนำรายได้จัดสวัสดิการ มอบทุนการศึกษาให้บุตรหลานผู้สื่อข่าวสมาชิกชมรมฯ ส่วนหนึ่งมอบจัดซื้อเครื่องกีฬาแจกโรงเรียน และดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศล

นายธัชชัย โกมลรัตน์ ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 ประธานคนแรกชื่อ นายพัฒน์ ตุวานนท์ ตนได้เข้ามารับไม้ต่อราวปี พ.ศ. 2562 เป็นประธานชมรมคนที่ 13 ชมรมฯ ชมรมฯ ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจัดหาสวัสดิการให้แก่สมาชิก ที่ผ่านมามีการมอบทุนการศึกษาให้บุตร ธิดา ของผู้สื่อข่าวที่เป็นสมาชิกชมรมฯ โดยทำเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง มาช่วงหลังไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ได้งดกิจกรรมนี้ไป สืบเนื่องจากการว่างเว้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อหาทุนสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ นอกจากนั้นยังมีอีกกิจกรรมสำคัญเป็นกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านของเชียงใหม่ คือการจัดมหกรรมลาบเมือง ซึ่งต้นปี 2565 ที่ผ่านมาจัดเป็นครั้งที่ 45 แล้ว

"มหกรรมลาบเมือง เป็นกิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะพบปะสนุกสนามร่วมกันก่อนที่จะถึงวันสงการนต์ หรือปี๋ใหม่เมือง โดยเอาลาบ มาเป็นเครื่องมือในการมารวมกัน อีกทางเป็นการอนุรักษ์ความเป็นเชียงใหม่ ล้านนาด้วย ถือเป็นกิจกรรมสำคัญของชมรมฯ ที่จัดต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน และนานกว่างานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเสียอีก พอเสร็จสิ้นงานมหกรรมลาบเมือง ก่อนจะถึงวันสิ้นปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ชมรมฯ จะจัดงานอีกครั้งเพื่อหาทุนสำหรับสมทบการจัดกิจกรรมและการจัดสวัสดิการให้สมาชิกชมรม งานที่จัดเป็นประจำบ่อยครั้งมากคือ การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล รายได้ทั้งจากการจัดแข่งโบว์ลิ่งและส่วนหนึ่งที่เหลือจากการจัดงานมหกรรมลาบเมือง จะนำมาจัดสรรเพื่อมอบทุนการศึกษาให้บุตร ธิดา ผู้สื่อข่าวสมาชิกชมรมฯ อีกส่วนมักจะจัดกิจกรรมสาธารณกุศลโดยการนำเครื่องนุ่งห่ม เครื่องกันหนาว สิ่งของไปแจกในหมู่บ้านห่างไกล หมู่บ้านชายขอบ ซึ่งทำกันต่อเนื่องเกือบจะทุกปี"

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนประธานชมรมฯ ในช่วงปี 2562 กิจกรรมต่างๆ จำเป็นต้องงดโดยปริยายตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ของภาครัฐ แผนงานการจะจัดกิจกรรมเพื่อฉลองครบรอบ 50 ปี ของการจัดตั้งชมรมฯ ก็เป็นอันระงับไปด้วย กระทั่งช่วงต้นปี 2565 ได้มีการรื้อฟื้นการจัดกิจกรรมของชมรมฯ ขึ้นมาอีกครั้ง มีการจัดงานมหกรรมลาบเมือง ครั้งที่ 45 ซึ่งจัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมย่อยจัดร่วมกับงานสงกรานต์ของ อบจ.เชียงใหม่ จัดท่ามกลางข้อจำกัดเรื่องสถานโควิด-19 และเวลาที่จำกัดมาก หลังเสร็จสิ้นมหกรรมลาบเมืองชมรมฯ ได้กำหนดจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลซึ่งวางงานไว้นานพอสมควร แต่สถานที่จัดการแข่งขันได้ประกาศจะปิดกิจการ จำเป็นต้องจัดงานให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน ส่งผลให้งานที่จัดไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางกันไว้ รายรับที่เหลือจากการจัดงานมีเพียงน้อยนิด จึงไม่สามารถนำไปจัดกิจกรรมสำคัญของชมรมฯ ได้

"ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ โดยกรรมการบริหารและสมาชิกชมรมฯ บางส่วน ได้หารือร่วมกันที่จะจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 50 ปี ชมรมฯ ซึ่งยกยอดจากปี 2562 มาจัดในปี 2566 นี้ เนื่องสถานการณ์ต่างๆ ได้ผ่อนคลายเกือบจะเป็นปกติแล้ว และก่อนงานมหกรรมลาบเมือง ครั้งที่ 46 ซึ่งจะมีในช่วงต้นเดือนเมษายน กำหนดที่จะจัดกิจกรรมแรกของการฉลอง 50 ปี ซึ่งมีให้เลือกอยู่ 3 กิจกรรม โดยมีผู้เสนอเข้ามา ที่สุดมีมติร่วมกันเลือกที่จะจัดการแสดงของ 3 ศิลปินเพลงฉ่อยชื่อดังของเมืองไทย "จำอวดหน้าม่าน" น้าโย่ง น้าพวง น้านงค์ เชิญยิ้ม พร้อมทีมงานเต็มรูปแบบ พร้อมกันนี้ยังมีศิลปินชื่อดังของล้านนาร่วมการแสดงก่อนการแสดง 3 น้า ได้แก่ วงเดอะเพอะ เต็มวง โดยกำหนดจัดในวันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566"

ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชม การแสดงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหมม่ 2566 ในรูปแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยคลายเครียดการกุศล เป็นกิจกรรมแรกของการฉลองครบรอบ 50 ปี ชมรมฯ โดยการแสดงจะพบกับ 3 ศิลปินปลุกกระแสเพลงฉ่อยจำอวดหน้าม่าน นำทีมโดย น้าโย่ง น้าพวง น้านงค์ เชิญยิ้ม พร้อมทีมงานเต็มรูปแบบ ปะทะ นักร้องศิลปินล้านนนา วงเดอะเพอะ กำหนดจัดในวันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุม NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดหาทุนเพื่อจัดสวัสดิการ จัดมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้สื่อข่าว บุตรหลาน สมาชิกชมรมฯ นอกจากนั้นรายได้ส่วนหนึ่งจะจัดซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และส่วนหนึ่งสำหรับการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล ทั้งนี้ท่านที่ประสงค์จะให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ของชมรมฯ สามารถสนับสนุนได้โดยการซื้อบัตรเข้าชมการแสดงในราคาบัตรละ 2,000 บาท สามารถซื้อได้จากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจัดงานและจำหน่ายบัตรการแสดง หรือที่กรรมการชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ได้ทุกคน


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขาย  เกลดา อินทะนะ  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับ คุณ  ณรงค์ บุญป้อ ฟอร์ด Double Cab Rapt...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:42
 • |
 • 47

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขาย นันท์พิพัฒน์  สุจริต  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับ คุณ  คมกริช นันทชัย รุ่นรถ Double...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:37
 • |
 • 47

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด EV 2.0L Turbo Sport 4x2 6AT

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขาย พนิตสิรี ปัญญาวชิรธรรม  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้า คุณ วรัญญา ฤทธิ์เทพ เป็น รถยนต์ ฟอร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:30
 • |
 • 39

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด EV 2.0L Turbo Sport 4x2 6AT

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขาย พนิตสิรี ปัญญาวชิรธรรม  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้า คุณ วรัญญา ฤทธิ์เทพ เป็น รถยนต์ ฟอร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:17
 • |
 • 44

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด Double Cab Sport 2.0L Turbo HR 6AT

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขายดวงพร กิ่งจำปา  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้า คุณ สถิตคุณ โสภิญนิวัติวงศ์ เป็น รถยนต์ ฟอร์...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:09
 • |
 • 57

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด Ford EV 2.0L Turbo Sport 4x2 6AT-DAT64(22B)

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขายดวงพร กิ่งจำปา  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้า คุณ สิทธิกร ดวงติ๊บ รถยนต์ ฟอร์ด EV 2.0L Tur...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:02
 • |
 • 45
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128