ระวัง‼️ ติดกล้อง จับความเร็วทั่วเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ , 24 ธ.ค. 2565, 12:47

ระวัง‼️ ติดกล้อง จับความเร็วทั่วเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ หารือมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพิ่มมาตรการพิเศษ เข้มงวดอำเภอเสี่ยง และติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วทั่วเชียงใหม่ ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุลงร้อยละ 5 ของค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
 

ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อรับทราบแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ซึ่งได้มีข้อสั่งการให้ทุกจังหวัดวิเคราะห์จุดเกิดเหตุซ้ำซาก ทั้งช่วงเทศกาล และไม่ใช่เทศกาล เพื่อนำมาวางแผนป้องกันความเสี่ยงเชิงรุกและใช้ระบบ War Room ช่วยในการติดตามประเมินผล รวมทั้งฝึกซ้อม กวดขันการกระทำผิดวินัยจราจรอย่างสม่ำเสมอ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาสาสมัครต่าง ๆ เตรียมความพร้อมล่วงหน้า และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องสื่อสารและส่งเสริมการสร้าง “วัฒนธรรมความปลอดภัย” ตลอดจนให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการสร้างความตระหนัก จิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะการขับรถเร็วเกินกำหนด การดื่มแล้วขับ และการไม่สวมหมวกนิรภัย โดยเพิ่มจุดตรวจในถนนสายรอง เน้นในช่วงเวลา 16.01-20.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
 

ในการนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยในปีนี้ได้กำหนดช่วง 7 วันอันตราย ห้วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 พร้อมกำหนดมาตรการพิเศษที่นอกเหนือจากปีที่ผ่านมา คือ การเข้มงวดกับอำเภอกลุ่มเสี่ยงที่มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง การใช้ประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติเข้ามาร่วมดำเนินการกับอาสาสมัคร อสม. ในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ การห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่ขึ้นดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ดอยสุเทพ และดอยคำ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางสัญจรเป็นจำนวนมาก
 

นอกจากนี้ ยังมีการนำกล้อง CCTV โดยการใช้เทคโนโลยี AI มาช่วยตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยแบบอัตโนมัติ ตลอด 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ สันทราย หางดง สันกำแพง และสารภี พร้อมใช้กล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ (Speed Camera) จำนวน 10 จุด บนถนนสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย และถนนสาย 108 เชียงใหม่-จอมทอง รวมถึงกล้องตรวจจับความเร็วแบบมือถือ จำนวน 16 ตัวทั่วจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังมีการนำกล้องตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟ ตามแยกใหญ่ในเมืองเชียงใหม่ มาช่วยบังคับใช้กฎหมาย และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือมีการจัด Zoning ในการจำหน่าย
 

โดยในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งเป้าหมายในการลดการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และเสียชีวิต ลงร้อยละ 5 ของค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง นั่นคือ จะต้องมีการเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า 100 ครั้ง บาดเจ็บน้อยกว่า 99 ราย และเสียชีวิตน้อยกว่า 12 ราย
 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ ดวงพร  กิ่งจำปาร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT ให้กับ บริษัท ฮีมัลทรี (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ให...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:44
 • |
 • 34

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ ฟอร์ด กระบะ2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT (Sedona Orange)

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ หฤทัย  สมวงค์แก้ว ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT (Sedona Orange)  ให้กับคุณ สำรี มั่นเขตต์กร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:37
 • |
 • 26

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ อังกุญณัฐ  อรรเศรษฐ์สกุล  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT ให้กับนางสาว ภาณิชา ฐานิสร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:31
 • |
 • 27

ส่งมอบรถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT-POWER ROLLER SHUTTER

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์ โดยเซลล์ พิมประภา  ยศบพิตร ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT-POWER ROLLER SHUTTER  ให้กับ หจก.ฮอดทร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:25
 • |
 • 34
 • |
 • 1

ส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดน่าใช้ให้กับลูกค้า ฟอร์ด กระบะ2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x2 10AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์ โดยเซลล์ พนิตสิรี ปัญญาวชิรธรรม ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x2 10AT ให้กับ นางสาว ทัศวรรณ แสนชนะ ที่ให้ความไว้วางใจมาเป็นค...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:09
 • |
 • 41

📢อย่าพลาด! โปรผ่อน 0️⃣% นาน 3️⃣ ปี โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดเงินสนับสนุนจาก EV 3.0

ซื้อ Wuling Air EV รับทันทีโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปีสำหรับ Wuling Air EV ทั้งในรุ่น Standard Range และ Long Rangeพร้อมประกันชั้น 1 และของแถมอีกมากมาย รวมแล้วมูลค่ากว่า 50,000 บาทโค้งสุดท้ายก่อนสิ้...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 09:49
 • |
 • 55
 • |
 • 1
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128