กกท.มอบโล่รางวัล นักกีฬาชม.ที่สร้างชื่อ "วันกีฬาแห่งชาติ"

ข่าวกีฬา , 28 ม.ค. 2566, 14:04

กกท.มอบโล่รางวัล นักกีฬาชม.ที่สร้างชื่อ "วันกีฬาแห่งชาติ"

การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยนายก่อพงศ์  นำบุญจิตต์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคณุ ให้กับนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้สร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม โดยมี ดร.จารุวัฒน์สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติประจา วิทยาเขตเชียงใหม่ และ โดยนาย สงค์ศักย์  คำดีรุ่งริรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เป็นประธานมอบโล่รางวลัเกียรติคณุ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566
 

สำหรับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่เข้ารับโล่รางวลัเกียรติคณุ ประกอบด้วย  รางวลันักกีฬาดีเด่นประเภทเยาวชนชาย ได้แก่นายเจษฎาพร สิมมา (นักกีฬาทีมชาติ)ชนิดกีฬาเรือพาย รางวัลที่ได้รับ จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”5 เหรียญทองเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2021 ครั้งที่31 ณ ประเทศเวียดนาม ประเภทเรือคยัค เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงแชมป์เอเชีย 2022 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาราชนาวี จ.ระยอง 3 เหรียญทองแดง ประเภท เรือคายัค  รางวลันักกีฬาดีเด่นประเภทเยาวชนหญิง ได้แก่ นางสาวธมนวรรณ หวลสัตย์(นักกีฬาทีมชาติ)ชนิดกีฬาเรือพาย รางวัลที่ได้รับ จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์” 5 เหรียญทอง ประเภท เรือคยัคเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือพายชิงแชมป์ เอเชีย 2022 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาราชนาวี จ.ระยอง ประเภทเรือคยัค
 

รางวัลนักกีฬาประชาชนชายดีเด่น ได้แก่ สิบตา รวจเอกยุทธนา มะโน (นักกีฬาทีมชาติไทย) ชนิดกีฬาจักรยาน รางวัลที่ได้รับ จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”  1 เหรียญทอง ประเภท (ไทม์ไทรอัล 45 กม.) บุคคลชาย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2021 ครั้งที่31 ณ ประเทศเวียดนามรางวัลนักกีฬาประชาชนหญิงดีเด่น ได้แก่นางสาวชวิศา อินทกลุ (นักกีฬาทีมชาติไทย) ชนิดกีฬายิมนาสติกแอโรบิก รางวัลที่ได้รับ จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” 1 เหรียญทอง ยิมนาสติกแอโรบิก ประเภท บุคคลหญิงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2021 ครั้งที่31 
ณ ประเทศเวียดนาม ได้รับรางวัล 3 เหรียญ
 

รางวัลผู้ฝึ กสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายกิตต์ินิพทั ธ์ สุขะจิรโชติชนิดกีฬาเรือพายผลงานที่ได้รับ ผู้ฝึกสอนกีฬาเรือคยัคยอดเยี่ยม รายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”24 เหรียญทอง 
6 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง รวมเป็น 38 เหรียญ  - Asain Games 2010 3 เหรียญทองแดง   - Youth Olympic Games Canoeing 2018 อันดับที่ 6 และ 9   - Youth Olympic Games Canoeing World อันดับที่ 1 ของโลก  - Qualification Event 2018 อันดับที่ 3,4 ของเอเชีย   - 14 th IDBF World Dragon boat Racing Chamionship 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 6  เหรียญทองแดง รวมเป็น 15 เหรียญ   - 2022 Asia Canoe Championships 5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 14 เหรียญทองแดงรวมเป็น 22 เหรียญ  - 2022 Asia Pacific Canoe Sprint Cup 3 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง รวมเป็น 4 เหรียญ   - Sea Games 2021 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง รวมเป็น 15 เหรียญ
 

 รางวัลผู้ฝึ กสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายอรุณ นำโชคชยัเจริญกลุ ชนิดกีฬาคริกเก็ต รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” รวมเป็น 2 เหรียญ  รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”  2 เหรียญเงินรางวัลฝ่ายกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่ ฝ่ายกีฬาเรือพาย จังหวัดเชียงใหม่ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์”ณ จังหวัดศรีสะเกษ  การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”ณ จังหวัดพัทลุง
 

รางวัลทีมเยาวชนยอดเยี่ยม ได้แก่ บาสเกตบอลทีมหญิง จังหวัดเชียงใหม่ได้ทำผลงานในรายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “พัทลุงเกมส์”ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองรางวัลทีมประชาชนยอดเยี่ยม ได้แก่ คริกเก็ตจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำผลงานในรายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “ศรีสะเกษเกมส์”  1 เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถยนต์ Hyundai H-1 Elite FE สีขาว เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่คุณกนกชนม์ โพธิสุนทรHyundai H-1 Elite FE สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอียด...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 23 ก.พ. 2567, 20:10
 • |
 • 25

ส่งมอบรถยนต์ Hyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่คุณอังคณา กล้าประจันHyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 23 ก.พ. 2567, 20:06
 • |
 • 31

ฟอร์ด วี กรุ๊ป คาร์ เชียงใหม่ เปิดรับสมัครทีมงานหลายอัตรา ด่วน ด่วน 🎯🎯

ฟอร์ด วี กรุ๊ป คาร์ เชียงใหม่ - Ford V Group Cars ChiangMai1 d  · ฟอร์ด วี กรุ๊ป คาร์ เชียงใหม่เปิดรับสมัครทีมงานหลายอัตรา ด่วน ด่วน 🎯🎯1.หัวหน้าที่ปรึกษาการขาย2.ที่ปรึกษาการขาย3.เจ้าหน้าที่ร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 21 ก.พ. 2567, 17:53
 • |
 • 409
 • |
 • 5

บ้านลูกโป่งทำทีมแข่งรถจักรยานยนต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2024 รวม 20 สนาม ส่งแข่งทุกรายการ

ปี2024 บ้านลูกโป่งทำทีมแข่งรถจักรยานยนต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ในรายการ FMSCT TRAIL BIKE THAILAND CHAMPIONS 2024 และ FMSCT MOTOCROSS THAILAND 2024 โดยมีนักแข่งรถจักรยานยนต์จากเขียงใหม่ เชียงราย และลำพูน เ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 20 ก.พ. 2567, 23:54
 • |
 • 64

ส่งมอบรถยนต์ Hyundai H-1 Elite FE สีขาว เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่คุณอรรถชา ณ เชียงใหม่ Hyundai H-1 Elite FE สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอีย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 20 ก.พ. 2567, 16:33
 • |
 • 51

แคมเปญสุดพิเศษ กับ AION V Group Cars เชียงใหม่ ดาวเริ่มต้น 0 บาท หรือผ่อนเพียง 9,280 บาท

พบกันที่เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต ลานโปรโมชั่นชั้น G บริเวณหน้าตู้ปลา ภายในวันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ นี้เท่านั้นสิทธิพิเศษเมื่อจองภายในงานรับสิทธิ์ ทดลองขับฟรี 100 kmรับของแถมพิเศษอื่นๆอีกมา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 18 ก.พ. 2567, 16:46
 • |
 • 55
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128