เริ่มแล้ว “งานอุตสาหกรรมแฟร์ 2023” ผู้ประกอบการขนทัพสินค้ามาลดกระหน่ำเอาใจขาช๊อป พร้อมเครื่องมือทำมาหากินต่อยอดธุรกิจ

ข่าวธุรกิจ , 24 ก.พ. 2566, 14:10

เริ่มแล้ว “งานอุตสาหกรรมแฟร์ 2023” ผู้ประกอบการขนทัพสินค้ามาลดกระหน่ำเอาใจขาช๊อป พร้อมเครื่องมือทำมาหากินต่อยอดธุรกิจ

เริ่มแล้ว “งานอุตสาหกรรมแฟร์ 2023”ผู้ประกอบการขนทัพสินค้ามาลดกระหน่ำเอาใจขาช๊อป พร้อมเครื่องมือทำมาหากินต่อยอดธุรกิจ ด้านกลุ่มดิจิทัลเชียงใหม่ขนเทคโนโลยียกระดับธุรกิจมาจัดแสดงและถ่ายทอดองค์ความรู้  ตั้งเป้าสร้างโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการหลังโควิด-19 คลี่คลาย พร้อมปั้น Startup รายใหม่สู่ภาคธุรกิจ คาดเงินสะพัดในงานกว่า 40 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายใบน้อย สุวรรณชาตรี  อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2023  โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ พร้อมกับนายอาคม  ศุภางเผ่า ประธานจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2023 และนายจักริน วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ณ  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น  อย่างไรก็ดี ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัว และให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตมากขึ้น การจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์  ที่มีมาอย่างต่อเนื่องจนปีนี้เป็นปีที่ 22 แล้ว เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้จัดงานที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในภูมิภาคและแสดงความพร้อมในการเดินหน้าและสร้างจุดเปลี่ยนให้วงการอุตสาหกรรมภูมิภาคให้ก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืน
สภาพแวดล้อมของธุรกิจในยุคหลัง COVID-19 จะมีการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นโมเดลธุรกิจ เทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภค 
กระบวนการบริหารจัดการซัพพลายเชน ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องพัฒนาองค์กรให้พร้อม ควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ในการทำธุรกิจ  

สำหรับการร่วมออกงานแสดงสินค้าจะเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการได้เพิ่มทักษะการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้อาจเปิดโอกาสในการมองหาโมเดลธุรกิจใหม่ๆ เกิดการวางแผนเพื่อรับความเสี่ยง ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ในระยะยาวต่อไป

ด้านนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า  จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาไว้ว่า“นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” คือการเป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่า แก่ผู้อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่ น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก พร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นอัตลักษณ์ของล้านนา ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่   ซึ่งการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2023 ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้จัดงานต่อเนื่องยาวนานมาถึง 22 ปี เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและสร้างโอกาสทางการเพิ่มช่องทางการตลาด ที่จะสร้างเครือข่ายให้เกิดการเชื่อมโยงนำธุรกิจในระดับภูมิภาคก้าวไปสู่ระดับสากลต่อไป

สำหรับการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะมาช่วยฟื้นฟูภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้กลับมาขับเคลื่อนเดินหน้าได้อีกครั้ง ภาคธุรกิจหลังยุคโควิด-19 จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ในทุกธุรกิจจะต้องเริ่มต้นคิดใหม่ วางแผนใหม่ ปรับรูปแบบใหม่ เพื่อที่จะสามารถมองหาโอกาสและความเป็นไปได้ ที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน  จึงเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้ามาชมงานที่จะได้มาสัมผัสสิ่งใหม่ๆในวงการอุตสาหกรรม ทำให้สามารถนำเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้

ส่วนทางด้าน นายอาคม  ศุภางเผ่า ประธานจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2023  เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ การปรับตัวและให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตจึงเป็นสิ่งสำคัญ การจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์  ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องจนปีนี้เป็นปีที่ 22 ถือเป็นกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย ที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการได้นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานมาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ขณะเดียวกันยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคและผู้ประกอบการจากส่วนกลาง เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้และกระตุ้นให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

สิ่งที่น่าสนใจการออกบูทจำหน่ายสินค้าของสมาชิกสภาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม   จากจังหวัดเชียงใหม่  รวมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 350 คูหา  มีสินค้าที่หลากหลายให้ผู้เข้ามาชมงานได้เลือกซื้อ อาทิ ของกิน ของฝาก ของอร่อยจากแอดมินหมี ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ-เครื่องหนัง เครื่องปั้นดินเผาและของตกแต่งเครื่องจักรอุตสาหกรรมและบรรจุภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรแปรรูป  สินค้าแฮนด์เมด และผลิตภัณฑ์ผ้าจากกลุ่มชุมชนจังหวัดแพร่ ซึ่งผู้ประกอบการจะมีโปรโมชั่นลดราคาและสินค้านาทีทองตลอดการจัดงาน 10 วัน นอกจากนี้กิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19  เชียงใหม่   

ซึ่งเป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นทั้งการทำอาหารและงานประดิษฐ์ จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ อีกสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่คือโซน Digital Transformation บริเวณชั้น 2 อาคาร ITC  เป็นการรวบรวมความรู้ด้าน Digital Transformation จากบูธผู้ประกอบการด้านดิจิทัลชั้นนำ  ได้นำระบบAI /Robot /Data เพื่อใช้เปลี่ยนโฉมธุรกิจหลังโควิดมาจัดแสดงและให้ความรู้ภายในงาน

“เพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ และสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้ ขอเชิญชวนผู้สนใจมาชมงาน อุตสาหกรรมแฟร์ 2023 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.– 20.00 น.  ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตโดยตรง พร้อมสัมผัสเทคโนโลยีของกลุ่มดิจิทัลเชียงใหม่ที่นำมาจัดแสดงและถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ผู้มาชมงานสามารถนำไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจได้ ” ประธานจัดงาน กล่าวทิ้งท้าย


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ETON Service Center ChiangMai ขอมอบโอกาสพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้รถนำเข้า

ALPHARD HARRIER ESTIMA VOXY NOAH*สำหรับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง แบบครบเซ็ตเพียง 3,500 บาท*รถนำเข้ารุ่นอื่นๆ ฟรีค่าแรง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง*พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 30%รถรุ่นอื่นๆฟรีเฉพาะค่าแรงเปลี่ยน...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 27 มี.ค. 2566, 13:15
 • |
 • 20

ควิกเลน เชียงใหม่ มอบแคมเปญยาง Apollo Alnc4G 185/60R15.

เปลี่ยนครบ 4 เส้น    เพียงชุดละ 6241 ราคาพร้อมติดตั้ง แถมฟรีหมวก 1 ใบมีจำนวนกำกัด🌟วันติดตั้ง🌟🌟 ✅ตั้งศูนย์ล้อ ✅ถ่วงล้อ✅เปลี่ยนจุ๊บวาล์วยาง ✅เติมลมไนโตรเจน✅ตรวจเช็คฟรี 30 รายการ🌟🌟บริการหล...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 มี.ค. 2566, 08:23
 • |
 • 33

เซลส์ บุ๋ม จากเชียงแสงซูบารุฯ ส่งมอบรถยนต์หรู น่าใช้ ซูบารุ ฟอร์เรสเตอร์ ให้กับลูกค้าชาวญี...

ส่งมอบรถหรูให้ลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เซลส์ บุ๋ม จาก เชียงแสง ซูบารุเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบ ซูบารุ ฟอร์เรสเตอร์ gtsสีขาวมุก ราคา 1,470,000ให้กับ Mr Hiromu  Kimura ชาวญี่ปุ่นค่ะที่อา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มี.ค. 2566, 16:24
 • |
 • 67

ทีมงานฝ่ายขาย ธาราอีซูซุ เชียงใหม่ สาขาสารภียินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกๆ ท่าน

 พร้อมให้บริการ ด้วยทีมงานฝ่ายขายมืออาชีพ มากประสบการณ์ อนุมัติสินเชื่อไว ช่วยดันทุกเคส เอกสารไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องรอรถนาน โอนจอง ปลอดภัย บริการรับจองถึงที่ ส่งรถถึงบ้าน โชว์รูมตั้งอยู่ที่ อ.สา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 10 มี.ค. 2566, 08:25
 • |
 • 60

เปิดไปแล้ว One Stop Shopping Expo และ งาน Chiangmai Motor Show ที่ศูนย์ประชุม 4-12 มีนาค...

ยูเนี่ยนแพน ร่วมกับ ชมรมผู้ค้ายานยนต์ จังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีเปิด “มหกรรม One Stop Shopping Expo@Chiangmai”      ระหว่างวันที่ 4-12 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวั...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 6 มี.ค. 2566, 12:26
 • |
 • 1,045
 • |
 • 13
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128