สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดในงาน “วันครบรอบตลาดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัยปีที่ 19”

ข่าวเกษตร , 25 ก.พ. 2566, 13:09

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดในงาน “วันครบรอบตลาดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัยปีที่ 19”

นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด “ตลาดนัดปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย” ภายในงาน “วันครบรอบตลาดเกษตรปลอดพิษอาหารปลอดภัยปีที่ 19” เกิดจากการบูรณาการระหว่างสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและพัฒนากิจกรรม   ในพื้นที่ตลาดร่วมกันระหว่าง ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ เกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับภาคประชาชนในการเข้าถึงอาหารพืชผักปลอดสารพิษ  

สำหรับการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ตลาดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ภายในศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) โดยกรมการค้าภายใน ซึ่งเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าชุมชน มีสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ช่วยแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด แก้ปัญหาราคาตกต่ำ และเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรมีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ

โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางตลาดและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการของชุมชนและเกษตรกร เป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความน่าสนใจ ให้กับผู้บริโภคได้รู้จักศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) รวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน และจูงใจให้เกิดการซื้อขายสินค้า โดยใช้การบริโภคภายในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า กิจกรรมสาธิตการทำขนม การเปิดให้เข้าชมแปลงผักปลอดสารพิษ ชมผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของส่วนสาธิตของคณะเกษตรศาสตร์ การจัดการมาตรฐานสินค้าเกษตร Agtrace CMU และกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมกับนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ตลาดเกษตรปลอดพิษ อาหารปลอดภัย (Farm Outlet) เปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันเสาร์ เวลา 06.00 – 12.00 น. จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาเลือกซื้อสินค้าพืชผักปลอดสารพิษ และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน จากกลุ่มเครือข่ายเกษตรปลอดพิษแม่ปิง 
 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ ดวงพร  กิ่งจำปาร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 6AT ให้กับ บริษัท ฮีมัลทรี (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ให...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:44
 • |
 • 34

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ ฟอร์ด กระบะ2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT (Sedona Orange)

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ หฤทัย  สมวงค์แก้ว ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT (Sedona Orange)  ให้กับคุณ สำรี มั่นเขตต์กร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:37
 • |
 • 26

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์  โดยเซลล์ อังกุญณัฐ  อรรเศรษฐ์สกุล  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT ให้กับนางสาว ภาณิชา ฐานิสร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:31
 • |
 • 27

ส่งมอบรถยนต์ ฟอร์ด กระบะDouble Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT-POWER ROLLER SHUTTER

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์ โดยเซลล์ พิมประภา  ยศบพิตร ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น Double Cab Stormtrak 2.0L Bi-Turbo HR 10AT-POWER ROLLER SHUTTER  ให้กับ หจก.ฮอดทร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:25
 • |
 • 34
 • |
 • 1

ส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดน่าใช้ให้กับลูกค้า ฟอร์ด กระบะ2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x2 10AT

ที่ปรึกษาการขาย ฟอร์ดวีกรุ๊ปคาร์ โดยเซลล์ พนิตสิรี ปัญญาวชิรธรรม ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ฟอร์ดกระบะรุ่น2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x2 10AT ให้กับ นางสาว ทัศวรรณ แสนชนะ ที่ให้ความไว้วางใจมาเป็นค...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 18:09
 • |
 • 41

📢อย่าพลาด! โปรผ่อน 0️⃣% นาน 3️⃣ ปี โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นสุดเงินสนับสนุนจาก EV 3.0

ซื้อ Wuling Air EV รับทันทีโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปีสำหรับ Wuling Air EV ทั้งในรุ่น Standard Range และ Long Rangeพร้อมประกันชั้น 1 และของแถมอีกมากมาย รวมแล้วมูลค่ากว่า 50,000 บาทโค้งสุดท้ายก่อนสิ้...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 9 ธ.ค. 2566, 09:49
 • |
 • 55
 • |
 • 1
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128