อบจ.เชียงใหม่ มอบเงินอุดหนุนและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวเด่น , 1 มี.ค. 2566, 10:57

อบจ.เชียงใหม่ มอบเงินอุดหนุนและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ให้กับมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 672 หมู่บ้าน 24 อำเภอ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายพิชัย  เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบเงินอุดหนุนให้กับมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนหมู่บ้าน 672 หมู่บ้าน โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ประธานกรรมการมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรับมอบเงินอุดหนุน จำนวน 10,870,000 บาท (สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ให้กับ มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และลดปัญหาวิกฤติมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทัศนวิสัยในการคมนาคมของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขไฟป่าและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรการกุศล หน่วยงานราชการและองค์กรภาคประชาชน รวมไปถึงประชาชน ในการป้องกันแก้ไขไฟป่าและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่  ได้เล็งเห็นว่าปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาทุกปี ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจนราษฎรอาสา ที่ได้ดำเนินงานในด้านป้องกันไฟป่าหรือร่วมมือกับทางราชการในงานการป้องกันไฟป่าและฝุ่นควัน พร้อมทั้งส่งเสริมและเกื้อหนุนในทุกมิติที่จะสามารถ ช่วยแก้ไขปัญหาควบคู่ไปกับการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
 

อาทิ ค่าตอบแทนสำหรับอาสาสมัครประจำหมู่บ้านที่ออกปฏิบัติงานจัดทำแนวป้องกันไฟ การลาดตระเวนเฝ้าระวังไม่ให้เกษตรกรหรือประชาชนลักลอบเผาในหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารจัดการ ควบคุมและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติการ รวมถึงบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหมู่บ้านและมูลนิธิฯ จึงได้มอบเงินอุดหนุนและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ให้กับมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและเกื้อหนุนในทุกมิติที่จะสามารถ ช่วยแก้ไขปัญหาควบคู่ไปกับการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และเพื่อเป็นการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤติฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด นำรถยนต์ไฟฟ้า แนะนำสหกรณ์นครลานนาเดินรถเชียงใหม่ใช้ทำรถสี่ล้...

คนล้านนา:ที่ผ่านมา ตัวแทนจากบริษัท ซีพี โฟตอน เซลส์ จำกัด  ผู้นำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า โฟตอนจากประเทศจีน ขึ้นเหนือร่วมกับ บริษัทชนะศิลป์มอเตอร์ จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยคุณสายัณห์ ช...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 26 ก.ย. 2566, 10:43
 • |
 • 42
 • |
 • 2

ส่งมอบอีกคันรถยนต์ Hyundai Staria SEL สีบรอนเงินรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ ให้คุณรุ่ง เกตุอรุณ และครอบครัว รับมอบรถ Hyundai Staria SEL สีบรอนเงิน  ซื้อเงินสด เป็นรถยนต์น่าใช้ ขอขอบคุณที่ให้...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 ก.ย. 2566, 17:32
 • |
 • 28

ส่งมอบอีกคันรถยนต์ Hyundai H-1 Elite NS สีดำรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้คุณชุเกียรติ หมื่นแดง พร้อมครอบครัว รุ่น ฮุนได H-1 Elite NS สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 ก.ย. 2566, 17:27
 • |
 • 30

ส่งมอบอีกคันรถยนต์ Hyundai H-1 Elite NS สีดำรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับ คุณสุดารัตน์ ใจเสมอ Hyundai H-1 Elite NS สีดำ รถยนต์น่าใช้ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 ก.ย. 2566, 17:22
 • |
 • 34

รับมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ Hyundai Stargazer Smart 6

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดี พร้อมส่งมอบรถใหม่ Hyundai Stargazer Smart 6 ที่นั่งสีขาวให้กับ คุณอารียา แซ่ซิง ที่มาถอยป้ายแดงออ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 ก.ย. 2566, 12:04
 • |
 • 40

รับมอบไแล้วที่ผ่านมา รถยนต์ Hyundai Stargazer Smart 6

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดี พร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณภูมิภักดิ์ พงษ์ระวีวงศา เป็นรถยนต์ Hyundai Stargazer Smart 6 ที่นั่ง สี...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 ก.ย. 2566, 11:56
 • |
 • 33
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128