อบจ.เชียงใหม่ มอบเงินอุดหนุนและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวเด่น , 1 มี.ค. 2566, 10:57

อบจ.เชียงใหม่ มอบเงินอุดหนุนและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีมอบเงินอุดหนุนและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ให้กับมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 672 หมู่บ้าน 24 อำเภอ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายพิชัย  เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีมอบเงินอุดหนุนให้กับมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนหมู่บ้าน 672 หมู่บ้าน โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ประธานกรรมการมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรับมอบเงินอุดหนุน จำนวน 10,870,000 บาท (สิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ให้กับ มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และลดปัญหาวิกฤติมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อมและทัศนวิสัยในการคมนาคมของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขไฟป่าและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงเป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรการกุศล หน่วยงานราชการและองค์กรภาคประชาชน รวมไปถึงประชาชน ในการป้องกันแก้ไขไฟป่าและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่  ได้เล็งเห็นว่าปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาทุกปี ประกอบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐตลอดจนราษฎรอาสา ที่ได้ดำเนินงานในด้านป้องกันไฟป่าหรือร่วมมือกับทางราชการในงานการป้องกันไฟป่าและฝุ่นควัน พร้อมทั้งส่งเสริมและเกื้อหนุนในทุกมิติที่จะสามารถ ช่วยแก้ไขปัญหาควบคู่ไปกับการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
 

อาทิ ค่าตอบแทนสำหรับอาสาสมัครประจำหมู่บ้านที่ออกปฏิบัติงานจัดทำแนวป้องกันไฟ การลาดตระเวนเฝ้าระวังไม่ให้เกษตรกรหรือประชาชนลักลอบเผาในหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารจัดการ ควบคุมและเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติการ รวมถึงบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหมู่บ้านและมูลนิธิฯ จึงได้มอบเงินอุดหนุนและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ให้กับมูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและเกื้อหนุนในทุกมิติที่จะสามารถ ช่วยแก้ไขปัญหาควบคู่ไปกับการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และเพื่อเป็นการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤติฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai Creta Smart สีบรอนเงิน เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณมาลี ชัยอุปละHyundai Creta Smart สีบรอนเงิน ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอีย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 13 เม.ย. 2567, 07:30
 • |
 • 50

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai H-1 Elite FE สีขาว รถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ บจก.เอส ดี เมดิคอล เซอร์วิสเซส Hyundai H-1 Elite FE สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 เม.ย. 2567, 14:11
 • |
 • 48

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีขาว รถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณภิญญดา มาศรีHyundai STARGAZER X สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอียดของรถ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 เม.ย. 2567, 14:00
 • |
 • 56

โค้งสุดท้ายแล้วงาน MOTOR Sale โปรปัง "รับซัมเมอร์"3-9 เมษา 67 ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัล...

เป็นการตัดสินใจของท่านเองล้วนๆในการเลือกซื้อรถยนต์ งานแสดงรถยนต์ สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์เอาไปใช้สักคัน พลาดไม่ได้ต้องไปที่งาน มอเตอร์เซลส์ โปรปังรับซัมเมอร์ ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เรามาพบกัน...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 6 เม.ย. 2567, 10:24
 • |
 • 69

เริ่มแล้ววันนี้งาน MOTOR Sale โปรปัง "รับซัมเมอร์"3-9 เมษา 67 ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัล...

เริ่มแล้ววันนี้ งานแสดงรถยนต์ สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์เอาไปใช้สักคัน พลาดไม่ได้ต้องไปที่งาน มอเตอร์เซลส์ โปรปังรับซัมเมอร์ ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เรามาพบกันที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น จี เซ็นทรัล เ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 3 เม.ย. 2567, 14:42
 • |
 • 144

CHANGAN Sangchai เปิดจองแล้ว LUMIN Lรถไฟฟ้ามินิมอลน่าใช้ทดลองขับได้เลยวันนี้

พลาดไม่ได้สำหรับคนอยากมีรถยนต์ไฟฟ้าไปใช้ จะเอาไปทำงาน ไปส่งลูกไปโรงเรียนหรือจะเอาให้ลูกหลาน นิสิต นักศึกษาขับไปโรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่มีระยะทาง ไป/กลับ ไม่ถึง 200 กิโล ก็สบายมาก เพราะ ฉาง อาน ลูมิน ช...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 เม.ย. 2567, 13:22
 • |
 • 103
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128