ศรัทธาแห่ร่วมบุญใหญ่ กฐินวัดสันปูเลย สะหลีเวียงแก้ว

สกู๊ปคนล้านนา , 14 พ.ย. 2564, 19:44

ศรัทธาแห่ร่วมบุญใหญ่ กฐินวัดสันปูเลย สะหลีเวียงแก้ว

หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว กับการทำบุญทอดผ้ากฐิน ภายหลังจากออกพรรษาแล้วภายใน 1 เดือน สำหรับปี 2564 ที่วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจองกฐินจากนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลากร เป็นเจ้าภาพ และเชิญชวนศรัทธาสาธุชนทั่วไปร่วมทำบุญ เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารพระกัมมัฏฐาน เพื่ออบรมพระวิปัสสนาจารย์ โดยพระครูบาน้อย เขมปัญโญ เจ้าอาวาส เชิญชวนร่วมบุญตามกำลังศรัทธาผ่านธนาคารออมสิน เลขบัญชี 020241240306 ชื่อบัญชี " วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว (เพื่อสมทบทุนการทอดกฐินสามัคคี)"

สำหรับพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจําปี 2564 เพื่อหาทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอาคารฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ของพุทธศาสนิกชน และสถานที่ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 19 (โดยมติมหาเถรสมาคม) กำหนดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ณ วิหารวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว เริ่มเวลา 09.00 น. พุทธศาสนิกชนแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ประธานในพิธีฯ เดินทางมาถึง เวลา 09.19 น. เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของพุทธศาสนิกชน และสถานที่ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหมของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 19

จากนั้น พิธีกรกราบอาราธนานิมนต์ เจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว เจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารพระกัมมัฏฐาน เพื่ออบรมพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เรียนเชิญคณะผู้ติดตามประธานในพิธีฯ เข้าปักไม้มงคลจำนวน 9 ชนิด ณ แท่นวางศิลาฤกษ์ กราบอาราธนานิมนต์ เจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว พร้อมด้วยประธานในพิธีฯ วางก้อนอิฐมงคล เงิน ทอง นาค และแผ่นดวงฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคล พระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญชัยมงคลคาถา (ชยันโตฯ) เป็นเสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์

โอกาสนี้ อธิบดีกรมศุลกากร ประธานในพิธีฯ และคณะเข้าสู่ลานอาคารปฏิบัติธรรมฯ เป็นประธานตัดริบบิ้น เปิดนิทรรศการ การแข่งขันทักษะวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ และนิทรรศการประกวดวาดภาพโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” และนิทรรศการโครงการ “คนธรรม (ทำ) ดี” ร่วมกับ เรือนจำกลางเชียงใหม่ อธิบดีกรมศุลกากร ลงนามสมุดเยี่ยมชมนิทรรศการฯ เสร็จแล้ว นายพชร อนันตศิลป์ ประธานในพิธีฯ ขึ้นไปยังบนอาคารศาลาปฏิบัติธรรมกัมมัฎฐานเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา (รัชกาลที่ 10) เพื่อจุดเทียนธูปบูชาพระพุทธอธิศภักดิ์มหามุนี พระประธานประจำศาลาฯ กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ สมาทานศีล เจ้าอาวาสสันปูเลยสะหลีเวียงแก้วให้ศีล ประธานในพิธีฯ จุดเทียนเทียนมหามงคล และเทียนชัยมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคล (มัคนายก) อาราธนาพระปริตร และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  
พิธีจากนั้นเป็นการถวายผ้ากฐิน โดยนายพชร อนันตศิลป์ ประธานในพิธีฯ พร้อมคณะกล่าวคำถวายผ้ากฐิน คณะสงฆ์กล่าวสาธุการ รับผ้ากฐิน และอุปโลกน์กฐิน ตามลำดับ ประธานในพิธีฯ พร้อมคณะ เข้าถวายผ้ากฐินแด่องค์ครองกฐิน พร้อมอัฐบริขารเครื่องบริวาร ก่อนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธาน ในนามของวัด / มูลนิธิฯ มอบวัสดุอุปกรณ์และมอบเงินบริจาคสนับสนุนให้แก่องค์กรสาธารณกุศล ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) จำนวน 9 แห่ง พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดโครงการ “คนธรรม (ทำ) ดี” และของที่ระลึกให้แก่เรือนจำกลางเชียงใหม่ โดยผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ

จากนั้น นางสาวพัสวีภรณ์ รักสัตย์ ผอ.สำนักงานประธานกรรมการมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ อ่านประกาศขานรายชื่อเด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, รางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะวิชาการ 1.การเขียนเรียงความในหัวข้อเรื่อง “ความฝันในอนาคต” ระดับประถมศึกษา 2.การเขียนเรียงความในหัวข้อเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น 3.การแข่งขันประกวดวาดภาพ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับประถมศึกษา และระดับ มัธยมศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร ตามลำดับ จากนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร 4.คณะสามเณรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว เข้ารับการถวายทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ จาก ประธานในพิธี ฯ จำนวน 50 รูป/ทุน 5.คณะนักเรียน ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ “พ่อแม่อุปถัมภ์” จำนวน 30 คน/ทุน 
คณะผู้ติดตามประธานในพิธีฯ และผู้ร่วมงานร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา, อนุโมทนาให้พร (กรวดน้ำ) ประธานในพิธีฯ เข้ารับของวัตถุมงคลจาก เจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว และร่วมกันบันทึกภาพ เป็นอันเสร็จพิธีฯ เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพลแด่ พระสงฆ์-สามเณร
ทั้งนี้ ภายในงานมีการตรวจวัดอุณหภูมิและคัดกรองบุคคลผู้เข้าร่วมงานตามมาตรการและระเบียบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัดอย่างเคร่งครัด.


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ETON Service Center ChiangMai ขอมอบโอกาสพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้รถนำเข้า

ALPHARD HARRIER ESTIMA VOXY NOAH*สำหรับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง แบบครบเซ็ตเพียง 3,500 บาท*รถนำเข้ารุ่นอื่นๆ ฟรีค่าแรง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง*พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 30%รถรุ่นอื่นๆฟรีเฉพาะค่าแรงเปลี่ยน...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 27 มี.ค. 2566, 13:15
 • |
 • 20

ควิกเลน เชียงใหม่ มอบแคมเปญยาง Apollo Alnc4G 185/60R15.

เปลี่ยนครบ 4 เส้น    เพียงชุดละ 6241 ราคาพร้อมติดตั้ง แถมฟรีหมวก 1 ใบมีจำนวนกำกัด🌟วันติดตั้ง🌟🌟 ✅ตั้งศูนย์ล้อ ✅ถ่วงล้อ✅เปลี่ยนจุ๊บวาล์วยาง ✅เติมลมไนโตรเจน✅ตรวจเช็คฟรี 30 รายการ🌟🌟บริการหล...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 มี.ค. 2566, 08:23
 • |
 • 33

เซลส์ บุ๋ม จากเชียงแสงซูบารุฯ ส่งมอบรถยนต์หรู น่าใช้ ซูบารุ ฟอร์เรสเตอร์ ให้กับลูกค้าชาวญี...

ส่งมอบรถหรูให้ลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เซลส์ บุ๋ม จาก เชียงแสง ซูบารุเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบ ซูบารุ ฟอร์เรสเตอร์ gtsสีขาวมุก ราคา 1,470,000ให้กับ Mr Hiromu  Kimura ชาวญี่ปุ่นค่ะที่อา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มี.ค. 2566, 16:24
 • |
 • 67

ทีมงานฝ่ายขาย ธาราอีซูซุ เชียงใหม่ สาขาสารภียินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกๆ ท่าน

 พร้อมให้บริการ ด้วยทีมงานฝ่ายขายมืออาชีพ มากประสบการณ์ อนุมัติสินเชื่อไว ช่วยดันทุกเคส เอกสารไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องรอรถนาน โอนจอง ปลอดภัย บริการรับจองถึงที่ ส่งรถถึงบ้าน โชว์รูมตั้งอยู่ที่ อ.สา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 10 มี.ค. 2566, 08:25
 • |
 • 60

เปิดไปแล้ว One Stop Shopping Expo และ งาน Chiangmai Motor Show ที่ศูนย์ประชุม 4-12 มีนาค...

ยูเนี่ยนแพน ร่วมกับ ชมรมผู้ค้ายานยนต์ จังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีเปิด “มหกรรม One Stop Shopping Expo@Chiangmai”      ระหว่างวันที่ 4-12 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวั...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 6 มี.ค. 2566, 12:26
 • |
 • 1,044
 • |
 • 13
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128