ศรัทธาแห่ร่วมบุญใหญ่ กฐินวัดสันปูเลย สะหลีเวียงแก้ว

สกู๊ปคนล้านนา , 14 พ.ย. 2564, 19:44

ศรัทธาแห่ร่วมบุญใหญ่ กฐินวัดสันปูเลย สะหลีเวียงแก้ว

หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว กับการทำบุญทอดผ้ากฐิน ภายหลังจากออกพรรษาแล้วภายใน 1 เดือน สำหรับปี 2564 ที่วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจองกฐินจากนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลากร เป็นเจ้าภาพ และเชิญชวนศรัทธาสาธุชนทั่วไปร่วมทำบุญ เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารพระกัมมัฏฐาน เพื่ออบรมพระวิปัสสนาจารย์ โดยพระครูบาน้อย เขมปัญโญ เจ้าอาวาส เชิญชวนร่วมบุญตามกำลังศรัทธาผ่านธนาคารออมสิน เลขบัญชี 020241240306 ชื่อบัญชี " วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว (เพื่อสมทบทุนการทอดกฐินสามัคคี)"

สำหรับพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจําปี 2564 เพื่อหาทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอาคารฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ของพุทธศาสนิกชน และสถานที่ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 19 (โดยมติมหาเถรสมาคม) กำหนดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ณ วิหารวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว เริ่มเวลา 09.00 น. พุทธศาสนิกชนแขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ประธานในพิธีฯ เดินทางมาถึง เวลา 09.19 น. เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานของพุทธศาสนิกชน และสถานที่ฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหมของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 19

จากนั้น พิธีกรกราบอาราธนานิมนต์ เจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว เจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารพระกัมมัฏฐาน เพื่ออบรมพระวิปัสสนาจารย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เรียนเชิญคณะผู้ติดตามประธานในพิธีฯ เข้าปักไม้มงคลจำนวน 9 ชนิด ณ แท่นวางศิลาฤกษ์ กราบอาราธนานิมนต์ เจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว พร้อมด้วยประธานในพิธีฯ วางก้อนอิฐมงคล เงิน ทอง นาค และแผ่นดวงฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคล พระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญชัยมงคลคาถา (ชยันโตฯ) เป็นเสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์

โอกาสนี้ อธิบดีกรมศุลกากร ประธานในพิธีฯ และคณะเข้าสู่ลานอาคารปฏิบัติธรรมฯ เป็นประธานตัดริบบิ้น เปิดนิทรรศการ การแข่งขันทักษะวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ และนิทรรศการประกวดวาดภาพโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” และนิทรรศการโครงการ “คนธรรม (ทำ) ดี” ร่วมกับ เรือนจำกลางเชียงใหม่ อธิบดีกรมศุลกากร ลงนามสมุดเยี่ยมชมนิทรรศการฯ เสร็จแล้ว นายพชร อนันตศิลป์ ประธานในพิธีฯ ขึ้นไปยังบนอาคารศาลาปฏิบัติธรรมกัมมัฎฐานเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา (รัชกาลที่ 10) เพื่อจุดเทียนธูปบูชาพระพุทธอธิศภักดิ์มหามุนี พระประธานประจำศาลาฯ กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ สมาทานศีล เจ้าอาวาสสันปูเลยสะหลีเวียงแก้วให้ศีล ประธานในพิธีฯ จุดเทียนเทียนมหามงคล และเทียนชัยมงคล เพื่อความเป็นสิริมงคล (มัคนายก) อาราธนาพระปริตร และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  
พิธีจากนั้นเป็นการถวายผ้ากฐิน โดยนายพชร อนันตศิลป์ ประธานในพิธีฯ พร้อมคณะกล่าวคำถวายผ้ากฐิน คณะสงฆ์กล่าวสาธุการ รับผ้ากฐิน และอุปโลกน์กฐิน ตามลำดับ ประธานในพิธีฯ พร้อมคณะ เข้าถวายผ้ากฐินแด่องค์ครองกฐิน พร้อมอัฐบริขารเครื่องบริวาร ก่อนพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธาน ในนามของวัด / มูลนิธิฯ มอบวัสดุอุปกรณ์และมอบเงินบริจาคสนับสนุนให้แก่องค์กรสาธารณกุศล ตามโครงการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) จำนวน 9 แห่ง พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดโครงการ “คนธรรม (ทำ) ดี” และของที่ระลึกให้แก่เรือนจำกลางเชียงใหม่ โดยผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ

จากนั้น นางสาวพัสวีภรณ์ รักสัตย์ ผอ.สำนักงานประธานกรรมการมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ อ่านประกาศขานรายชื่อเด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ, รองชนะเลิศ, รางวัลชมเชย ในการแข่งขันทักษะวิชาการ 1.การเขียนเรียงความในหัวข้อเรื่อง “ความฝันในอนาคต” ระดับประถมศึกษา 2.การเขียนเรียงความในหัวข้อเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น 3.การแข่งขันประกวดวาดภาพ โครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับประถมศึกษา และระดับ มัธยมศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัล และใบประกาศเกียรติบัตร ตามลำดับ จากนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร 4.คณะสามเณรของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว เข้ารับการถวายทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ จาก ประธานในพิธี ฯ จำนวน 50 รูป/ทุน 5.คณะนักเรียน ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการ “พ่อแม่อุปถัมภ์” จำนวน 30 คน/ทุน 
คณะผู้ติดตามประธานในพิธีฯ และผู้ร่วมงานร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา, อนุโมทนาให้พร (กรวดน้ำ) ประธานในพิธีฯ เข้ารับของวัตถุมงคลจาก เจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว และร่วมกันบันทึกภาพ เป็นอันเสร็จพิธีฯ เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพลแด่ พระสงฆ์-สามเณร
ทั้งนี้ ภายในงานมีการตรวจวัดอุณหภูมิและคัดกรองบุคคลผู้เข้าร่วมงานตามมาตรการและระเบียบของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อประจำจังหวัดอย่างเคร่งครัด.


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บ้านลูกโป่ง เชิญชมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ เอนดูโร่การกุศล 25 สิงหาคม 2567

การแข่งขันเอนดูโร่การกุศล HUATUNG  ENDURO CROSS MEETING 2024 V1Y.M.Oil บ้านลูกโป่ง Enduro 2Hrs. Championships 2024 Round 2วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567ณ สนามแข่งขัน สระห้วยคอแลน ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 15 ก.ค. 2567, 16:44
 • |
 • 226
 • |
 • 1

พบกับรถยนต์ฮุนได ในงานLanna Motor Show ที่เซ็นทรัลเชียงใหม่ (เฟสฯ)16-22 กค. 67 🚗

เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่าน พบกับรถยนตร์สุดพรีเมี่ยมจาก ฮุนได เชียงใหม่ พบกับ H-1 Elite FE✨ CRETA ✨📅 วันที่ 16 - 22  กรกฎาคม 2567📍 ชั้น 1   👉 Central festival Chiangmai...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 15 ก.ค. 2567, 16:18
 • |
 • 69

เปิดให้จองแล้ววันนี้ รถยนต์ไฟฟ้า 100% ZEEKR X ที่ วี กรุ๊ป แซดเค จำกัด ( มาสด้าฟ้าฮ่าม )

บริษัท วี กรุ๊ป แซดเค จำกัด เปิดจองและรับข้อเสนอพิเศษZEEKR X รุ่น Standard RWD ราคา 1,199,000 บาทZEEKR X  รุ่น Flagship AWD ราคา 1,349,000 บาทฟรี ประกันภัยชั้น 1  นาน 1 ปีWarranty 5 ปี...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 ก.ค. 2567, 11:04
 • |
 • 54

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai H-1 Elite FE สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณชลิตา เหรียญประชาHyundai H-1 Elite FE สีดำ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอียดของรถยนต์ ฮุนไดทุก...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 13 ก.ค. 2567, 09:56
 • |
 • 49

ดีลแรง แซงทุกขีดจำกัด LANNA MOTOR SALE 16-22 กรกฏาคม 67 ที่ เซ็นทรัลเชียงใหม่(เฟสฯ)

เตรียมพบงานแสดงรถยนต์ครั้งยิ่งใหญ่ในรอบปี ว่างวันไหนพาครอบครัวไปช้อปปิ้งที่ เซ็นทรัล เชียงใหม่ (เฟสฯ)ช้อปปิ้งเสร็จแล้ว แวะลงมาชมงานแสดงรถยนต์ ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1 มาชมยานยนต์ไฟฟ้าที่ในบ้านเรายังคงได้ร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 ก.ค. 2567, 11:28
 • |
 • 136

วู่หลิง บิงโก อีวี 100% จองด่วน 419,000 บาทเท่านั้นถูกกว่าใคร ที่วู่หลิง ซิตี้ อีวี เชียงใ...

จองด่วนมีเพียง1,000 คันทั่วประเทศ วู่หลิง บิงโก เปิดราคามาที่รุ่นเริ่มต้น 419,000 บาท และ ราคา 449,000 บาทวันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนเท่านั้น ที่ตัวแทนจำหน่าย วู่หลิง บิงโก ในเชียงใหม่ โชว์รูม หน้าสนามกอล์...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 10 ก.ค. 2567, 08:20
 • |
 • 176
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128