การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม “น้ําทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจําปี 2566”

ข่าวท่องเที่ยว , 12 เม.ย. 2566, 19:53

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรม “น้ําทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจําปี 2566”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเชียงใหม่ เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ รับน้ําทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2566 จํานวน 10,727 ขวด เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเมืองเชียงใหม่ อายุครบ 727 ปี แจกให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ หรือ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่เมือง และร่วมเฉลิมฉลองเมืองเชียงใหม่อายุครบ 727 ปี ในวันที่ 31 มีนาคม -16 เมษายน 2566

นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัลย์ ผู้อํานวยการสํานักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน เชียงใหม่ เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมงาน “น้ําทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจําปี 2566” ซึ่งเป็นงานที่จัดต่อเนื่อง มาเป็นปีที่ 3 เพื่อร่วมฟื้นฟูพิธีกรรมล้านนาโบราณในการทําน้ําทิพย์ ที่ได้สูญหายไปจากเมืองเชียงใหม่ให้กลับมา เป็นที่รู้จักในชนรุ่นหลัง เพื่อที่จะได้เป็นการหวนรําลึกถึงประเพณีโบราณนี้ และเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมเปิด ประสบการณ์ในพิธีกรรมอันล้ําค่าที่สัมผัสที่ไหนไม่ได้นอกจากเมืองเชียงใหม่

โดยทาง ททท. ได้จัดทําแผนกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ เพื่อตอบโจทย์กลุ่ม นักท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ “เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” จึงได้มีการจัดกิจกรรม ที่นอกจากจะ สะท้อนอัตลักษณ์ล้านนาแล้ว ยังสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้ด้วย กับพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ อาทิ 
- พิธีอัญเชิญน้ําศักดิ์สิทธิ์จากบ่อศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 9 เมษายน 2566 
- พิธีจุมน้ําทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.09 น. ณ พระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.09 น. ณ พระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหา
- ขบวนแห่ “ไหว้สาจุ่มสะหรีน้ําทิพย์ปี๋ใหม่เมือง” ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 16.00 - 17.00 น. เส้นทางข่วงอนุเสาวรีย์สามกษัตริย์ - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
- และ วันที่ 12-16 เมษายน 2566 นักท่องเที่ยวสามารถรับน้ําทิพย์ปี๋ใหม่เมืองได้ ณ จุดแจกน้ําทิพย์ จํานวน 9 จุด ในตัวเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร / วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร / วัดโลกโมฬี / วัดบุพพาราม / วัดป่าแดด / วัดดับภัย / ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ / ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เชียงใหม่ / ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

สําหรับภาพรวมของการท่องเที่ยว ทางททท.สํานักงานเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวใน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่เน้นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรรม และพิธีกรรมแบบโบราณ เพื่อเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแบบล้านนาโบราณ ซึ่งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจะเห็น จํานวนนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์หมอกควันในตอนบนของภาค เหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยพอสมควร หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย จากเดิม ททท.คาดการณ์จํานวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ใน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ของนักท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า 100,000 คน/ครั้ง และมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย (OR) เฉลี่ยร้อย ละ 78 ซึ่งอาจส่งผลให้มีแนวโน้มปรับตัวลดลง จากสถานการณ์ดังกล่าว แต่หากมีปัจจัยบวกด้านสภาพอากาศมี ลมฝนเข้ามาเติมบ้าง ททท.ก็มีความเชื่อมั่นว่าจากความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ของประเทศในการเดินทางท่องเที่ยวใน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ไทยนี้อย่างแน่นอน

โดยกิจกรรมภายใน งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจําปี 2566 ที่จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น ทาง ททท.เองได้มีการจัดกิจกรรมเสริมเพื่อสร้างศักยภาพให้เมืองเชียงใหม่น่าเที่ยวมากยิ่งขึ้น อาทิ 
- การจัดประกวด “ขุนสังขานต์และนางทิพย์เทวี” ณ วัดศรีดอนชัย ในวันที่ 11 เมษายน 2566
- ขบวนแห่ “ไหว้สาจุมสะหรีปี๋ใหม่เมือง” สักการะบูชาพร้อมอัญเชิญน้ําทิพย์ประทับ ณ วิหารลายคํา วัด วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เพื่อเตรียมนําน้ําทิพย์ร่วมสรงน้ําในขบวนแห่ พระพุทธสิหิงค์และพระสําคัญของ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 13 เมษายน 2566
- กิจกรรม “ตักบาตรโชติกา ห่มผ้ามหาเจดีย์” ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ในวันที่ 15 เมษายน 2566
- กิจกรรม อะเมซิ่ง โลคัล...ล้ําลํา | Amazing Local LumLum กิจกรรมมอบสิทธิพิเศษสําหรับนักท่องเที่ยว รับส่วนลดลิ้มลองเมนูมิชลิน สัมผัสเมนูประสบการณ์ท่องเที่ยวผ่านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy) มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2566 นี้ อีกด้วย

สําหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจกิจกรรม “น้ําทิพย์ปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่” สามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่ Line : @TATChiangmai และ FB : ททท.สํานักงานเชียงใหม่


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไกลแค่ไหนเราก็ไปส่ง..ส่งมอบรถยนต์ มินิ เอ็มพีวี ฮุนได สตาร์เกเซอร์ ที่ จ.พะเยา

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ Hyundai  Stargazer รุ่น Smart 7 สีเทาให้กับคุณจีราวรรณ ใฝ่ฝัน พร้อมครอบครัวอยู่จ. พะเยา ที่ให้ ความไว้วางใจม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 มิ.ย. 2566, 18:08
 • |
 • 30

มาถึงแล้ว มินิบัส 20 ที่นั่ง CP FOTON ชนะศิลป์มอเตอร์ ตัวแทนจำหน่าย

ซีพีโฟตอน มุ่งมั่นพัฒนารถเพื่อการพาณิชย์  เพื่อตอบรับความต้องการของตลาด ครบครันด้วยงานบริการหลัง การขายและงานอะไหล่แท้ที่ได้มาตรฐาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวงการโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้ก้...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 มิ.ย. 2566, 17:55
 • |
 • 30

"ควิกเลนเชียงใหม่" กับ โปรยาง 215/70R15และ205/7R15เพียง 7,646 บาทเท่านั้น

#โปรยางรถ สำหรับรถตู้เพื่อการธุรกิจ และรถปิคอัพส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชย์ มีสมรรถนะยอดเยี่ยมในการ ขับขี่บนพื้นที่เปียก ถึงแม้อยู่ในสภาวะที่บรรทุกของหนัก ยังรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับผู้ขับ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 มิ.ย. 2566, 17:39
 • |
 • 32

“เบนซ์ไพรม์มัส”ต้อนรับคณะ CEOเมอร์เซเดส-เบนซ์พร้อมโชว์วิสัยทัศน์การบริหารธุรกิจสู่ความสำเร...

กรุงเทพฯ,  29 พฤษภาคม 2566 : “เบนซ์ไพรม์มัส” ต้อนรับคณะ CEO ของ Mercedes-Benz กลุ่ม Reginal  Overseas ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโชว์รูมและศูนย์บริการ พร้อมโชว์วิสัยทัศน์การบริหารธุรกิจสู่ความสำเร็จ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 30 พ.ค. 2566, 07:55
 • |
 • 46

ส่งมอบยนตรกรรมน่าใช้ มินิ MPV จากเกาหลี Hyundai Stargazer เครื่องยนต์ 1.5 ลิตร

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี พร้อมส่งมอบรถใหม่ให้คุณหมอธนาวุฒิ  หิรัญธนวิวัฒน์ พร้อมครอบครัวที่ จ.สุโขทัย เป็นรถ Hyundai รุ่น Stargazer Smart 7 ที่นั่ง สีขาว ส...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 27 พ.ค. 2566, 08:29
 • |
 • 51

เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ จัดRoadShow ที่บิ๊กซีดอนจั่น 25-31 พ.ค.66

เพียง 7 วันเท่านั้นที่ท่านจะได้พบกับรถยนต์ มินิ เอ็มพีวี น่าใช้จากค่ายฮุนไดเชียงใหม่ ที่นำเอา Hyundai Stargazer รถเอนกประสงค์ มินิ เอ็มพีวี เครื่องยนต์ เบนซิน 4 สูบ 1.5 ลิตร 115 แรงม้า ส่งกำลังด้วยเกี...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 26 พ.ค. 2566, 21:06
 • |
 • 46
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128