ม.ฟาร์อีสเทอร์น เปิดโอกาสทางการค้า ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผ่านการจัดการโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน

ข่าวการศึกษา , 1 พ.ค. 2566, 12:23

ม.ฟาร์อีสเทอร์น เปิดโอกาสทางการค้า ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผ่านการจัดการโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้จัดพิธีเปิดงาน “โอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผ่านการจัดการโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน” ณ บริเวณโถงกลางชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมีการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองโอกาส และทางเลือกใหม่ผ่านช่องทางการค้าข้ามพรมแดน การเปิดตัวเว็บไชต์ด้านผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เพื่อสร้างโอกาสการจับคู่เจรจาธุรกิจของประเทศไทย สปป.ลาว และจีน การออกบูธของผู้ประกอบการ SMEs และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์การค้าข้ามพรมแดน รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

ในงาน ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และ จาง ย่าจิ้ง ผู้อำนวยการ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

โอกาสนี้มี คุณสุดาพร อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, ประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแขวงทางหลวงน้ำ สปป.ลาว, นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่, ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต, ผู้ประกอบการออกบูธที่มาร่วมงาน, สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ได้กล่าวว่า “มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีส่วนผลักดันให้เกิดงาน “โอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผ่านการจัดการโลจิสติกส์ข้ามพรม แดน” ภายใต้โครงการ “ระบบจัดการฐานข้อมูลดิจิทัสด้านผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ในกลุ่มประเทศสมาชิกน้ำแม่โขง-ล้านช้าง สำหรับหนุนเสริมการค้าข้ามพรมแดนในครั้งนี้ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการอนุมัติและได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสำหรับความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง จึงได้จัดกิจกรรมแสดงผลการดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสร้างโอกาสทางการค้าข้ามพรม แดนในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สำหรับการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน การค้าข้ามแดนไปยังประเทศที่สาม และประเทศจีน เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทย
 

ตามที่ “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แห่งราชอาณาจักรไทย กับสถานเอกอัครราชทูตสารารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้กำหนดแนวทางกับข้อตกลงคู่ในการบริหารจัดการกองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง โดยมุ่งสร้างชุมชนแห่งการแบ่งปัน เพื่อให้เกิดสันติภาพ และความมั่งคั่งในอนาคตและเพื่อปฏิบัติตามเจตนารมณ์ในการปรึกษาหารือความร่วมมือ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันต่อสมาชิกแม่โขง – ล้านช้าง โดยมหาวิทยาลัยฟาร์สเทอร์น เป็นหนึ่งในสถาบันที่ได้รับการอนุมัติสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ในโครงการระบบจัดการฐานข้อมูลดิจิทัล ด้านผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศสมาชิกแม่โขง – ล้านช้าง สำหรับหนุน เสริมการค้าข้ามพรมแดนโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในประเทศไทย ประเทศ สปป.ลาว และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบแอปพลิเคชันเว็บไซต์ที่เรียกว่า LMC Logistics Pool ซึ่งช่วยให้ผู้ทำธุรกิจสามารถบริหารการตัดสินใจในการค้าข้ามพรมแดนได้ง่ายขึ้น

โครงการดังกล่าวจะครอบคลุมผู้ให้บริการเส้นทางข้ามพรมแดนที่สำคัญของประเทศ ความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ระหว่างไทย สปป. ลาว และจีนตอนใต้ แบ่งออกเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทาง R3A จากด่านเชียงของ (จ.เชียงราย ประเทศไทย) – ด่านห้วยทราย (สปป.ลาว) – –ฝหลวงน้ำทา ด่านบ่อเต็น -ด่านบ่อหาน – เมืองเชียงรุ้ง หรือจิ่งหง -ไปยัง คุนหมิง (มณฑลยูนาน) อีกหนึ่งเส้นทางคือเส้นทางรถไฟข้ามพรมแดน จากหนองคาย – เวียงจันทน์ – คุนหมิง ซึ่งเป็นเส้นทางใหม่ที่มีศักยภาพวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงสื่อสารกับผู้ใช้บริการจากประเทศเครือข่าย ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศ สปป.ลาว และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ ตลอดการดำเนินงาน 1 ปีที่ผ่านมา ผลที่ได้รับจากโครงการ ประกอบด้วย

1. ฐานข้อมูลของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่สามารถสืบค้นและเข้าถึงได้ ที่ผ่านการ ยืนยันตัวตนข้อมูลแล้ว จากประเทศไทย ประเทศ สปป.ลาว และ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 74 ราย
2. ข้อมูลด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการธุรกิจข้ามพรมแดน และธุรกิจระหว่างประเทศสามารถนำมาเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจในการทำธุรกิจได้การสื่อสารการใช้งาน ผ่านการประชุมและสัมมนากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของประเทศสมาชิก รวม 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมรวม 117 คน เพื่อต่อเนื่องความสำเร็จผลการดำเนินงานโครงการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จึงได้จัดงาน “โอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผ่านการจัดการโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน” ภายใต้โครงการระบบจัดการฐานข้อมูลติจิทัลด้านผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ในกลุ่มประเทศสมาชิกแม่โขง – ล้านช้าง สำหรับหนุนเสริมการค้าข้ามพรมแดน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสร้างโอกาสทางการค้าข้ามพรมแดนแก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจขึ้น เมื่อวันอังคารที่ 25 เมยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 11:00 – 20:00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
3. โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมอง และโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผ่านการจัดการโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน การเปิดตัวเว็บไซต์ด้านผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อสร้างโอกาสการจับคู่เจรจาธุรกิจของประเทศไทย ประเทศ สปป.ลาว และประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การเดินแบบแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ การออกบูรข์องผู้ประกอบการ SMEs และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าข้ามพรมแดน รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปถึง หน่วยงานภาครัฐ อาทิ เช่น ด่านศุลกากรเขียงของ ด่านศุลกากรเชียงแสน ด่านศุลกากรแม่สาย ด่านศุลกากรหนองคาย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และภาคเอกชน อาทิเช่น หอการค้าจังหวัดเชียงราย หอการค้าจังหวัดหนองคาย ผู้ประกอบการการค้าข้ามแดน ที่ให้ความอนุเคราะห์ ความร่วมมือ สนับสนุนข้อมูล ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการจัดทำฐานข้อมูลในครั้งนี้

และการจัดงานในครั้งนี้ จัดในช่วงวันที่ 24-25 เมษายน 2566 โดยกิจกรรมในวันที่ 25 เมษายน มีการเสวนาบนเวที ภายใต้หัวข้อ “โอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผ่านการจัดการโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน” โดย
1. นางสาวชงคุมา กมลเวชช นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
2. คุณธนิสร กระฎุมพร ประธานหอการค้าอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
3. คุณจักรรินทร์ ทินกรวงศ์ ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้า จังหวัดหนองคาย
4. คุณสีมอน แก้ววงเพ็ด ประธานบริษัท สีมอนพัฒนา กะสิกำและบริการขาเข้า-ขาออก จำกัด สปป.ลาว
การเดินแบบแฟชั่นโชว์เสื้อผ้าชนชาติพันธุ์ ผลงานนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น การนำเสนอฟังก์ชันและรายละเอียดการใช้งานของแพลตฟอร์มฐานข้อมูล ผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกและผู้ให้บริการขนส่งทางบกของประเทศไทย ลาวและจีน โดย นักวิจัยของโครงการฯกิจกรรมต่างๆภายในบูธ ได้แก่
* นิทรรศการโครงการระบบจัดการฐานข้อมูลดิจิทัลฯ
* การแสดงผลงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่างๆ
* การเยี่ยมชมบูธเครือข่ายหน่วยงานให้การสนับสนุนโครงการฯ
* การรับชมแสดงดนตรีสด และกิจกรรมการแสดงบนเวที
* เล่มเกมส์ ตอบคำถาม การมีส่วนร่วมภายในบูธฯลฯ


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณหมอธีรศักดิ์ อุตตมา เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER X สีดำขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถาม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มิ.ย. 2567, 08:01
 • |
 • 36

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณเตือนใจ เมฆสว่างวงศ์ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER X สีดำ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มิ.ย. 2567, 07:56
 • |
 • 22

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 6 With Black Roof สีขาว เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครั...

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณหมอพัทธนันท์ พุทธิเกียรติ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER Smart 6 With Black Roof สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เก...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 มิ.ย. 2567, 16:58
 • |
 • 30

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณสมชาย แซ่หยี่ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 มิ.ย. 2567, 16:52
 • |
 • 49

16 มิถุนายน 67 มาสนุกกับเส้นทางลาดยางเรียบๆกันครับ TARMAC RALLY SPRINT ในหมู่บ้านฟ้าเปียงด...

อย่าพลาดสำหรับท่านนักแข่งทุกท่าน มาพบกับ  TARMAC แรลลี่ สปริ้น ที่เดิมหมู่บ้านฟ้าเบียงดิน บ้านธิ ลำพูน วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 67 นี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 092 8747429 BODY SHOP SPORT


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 11 มิ.ย. 2567, 22:10
 • |
 • 44

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับบริษัท รัตนสิริการบัญชี เชียงใหม่ จำกัด ที่มาถอยรถยนต์ Hyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ ขอขอบคุณท...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 10 มิ.ย. 2567, 12:42
 • |
 • 52
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128