ราชภัฏฯ ร่วมยินดีผู้ประกอบการ คว้ารางวัล Product Champion'65

ข่าวการศึกษา , 14 พ.ค. 2566, 18:38

ราชภัฏฯ ร่วมยินดีผู้ประกอบการ คว้ารางวัล Product Champion'65

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัล Product Champion 2565 “อาหารพื้นถิ่นภาคเหนือ” 
อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. จัดการอบรมสัมมนาให้ความรู้และสร้างความมั่นใจเรื่องการฉายรังสีในอาหาร เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ภายใต้กิจกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้แก่ผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมเปิดโอกาสให้ส่งผลิตภัณฑ์ “อาหารพื้นถิ่น” พื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการประกวดรางวัล Product Champion 2565 นั้น 
 

ขณะนี้สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ตัดสินผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 131 ผลิตภัณฑ์ โดยมีเกณฑ์พิจารณาที่สำคัญคือ เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์ชุมชน และสามารถใช้รังสีในการยกระดับคุณภาพหรือมูลค่า เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ ประกอบด้วยจุดดำเนินการ 3 จุด ได้แก่ จุดดำเนินการที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จุดดำเนินการที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และจุดดำเนินการที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

โดยจุดดำเนินการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รางวัลชนะเลิศได้แก่ ผลิตภัณฑ์ สตรอเบอรี่อบแห้ง นางสาวพิสมัย รอดสวาสดิ์ จาก ฮานาดะฟาร์ม จ.เชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกข่า นางเนตรนภา เจียตระกูล จากน้ำพริกข่า ยายบัวจันทร์ จ.เชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ลูกอมขิง Bigmatch นายธีรวัฒน์ ธิติไกรกุล จาก หจก.ธิติพูนผล จ.เชียงใหม่
 

สำหรับจุดดำเนินการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศ ไม่มีผลิตภัณฑ์ใดถึงเกณฑ์ที่ได้รับรางวัล ส่วนรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แยมสามสหายล้านนา จากห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านไม้หอม โฮม แอนด์ ฟาร์ม จ.เชียงราย และผลิตภัณฑ์ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรแปรรูปข้าวปลอดภัยแบบยั่งยืน แม่จัน จ.เชียงราย
 

ส่วนจุดดำเนินการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ แป้งกล้วยไข่ จาก คุณอัญชลีพร แสงเอี่ยม จ.กำแพงเพชร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ชาเกสรกล้วยไข่ ชาหัวปลีกล้วยไข่ จาก คุณสุกัญญา จันทะเกตุ จ.กำแพงเพชร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ น้ำพริกน้ำย้อยไข่เค็ม จากคุณณัฐกานต์ พงษ์สุวรรณ จ.กำแพงเพชร
 

ทั้งนี้จะได้มีพิธีมอบรางวัล Product Champion 2565 (ภาคเหนือ) ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารเครื่องเร่งอานุภาค สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ผู้สนใจสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Fanpage : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละจุดดำเนินการจะได้รับเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 รวมถึงรางวัลชมเชย จะได้รับโล่และใบประกาศจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณหมอธีรศักดิ์ อุตตมา เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER X สีดำขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถาม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มิ.ย. 2567, 08:01
 • |
 • 36

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณเตือนใจ เมฆสว่างวงศ์ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER X สีดำ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มิ.ย. 2567, 07:56
 • |
 • 22

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 6 With Black Roof สีขาว เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครั...

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณหมอพัทธนันท์ พุทธิเกียรติ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER Smart 6 With Black Roof สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เก...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 มิ.ย. 2567, 16:58
 • |
 • 30

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณสมชาย แซ่หยี่ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 มิ.ย. 2567, 16:52
 • |
 • 49

16 มิถุนายน 67 มาสนุกกับเส้นทางลาดยางเรียบๆกันครับ TARMAC RALLY SPRINT ในหมู่บ้านฟ้าเปียงด...

อย่าพลาดสำหรับท่านนักแข่งทุกท่าน มาพบกับ  TARMAC แรลลี่ สปริ้น ที่เดิมหมู่บ้านฟ้าเบียงดิน บ้านธิ ลำพูน วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 67 นี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 092 8747429 BODY SHOP SPORT


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 11 มิ.ย. 2567, 22:10
 • |
 • 44

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับบริษัท รัตนสิริการบัญชี เชียงใหม่ จำกัด ที่มาถอยรถยนต์ Hyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ ขอขอบคุณท...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 10 มิ.ย. 2567, 12:42
 • |
 • 52
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128