ทัวร์ร้านกาแฟ top 5 เทศกาล Tea & Coffee Festival 2023 “เชียงราย เมืองชาและกาแฟ”

ข่าวบันเทิง , 7 ก.ค. 2566, 21:53

ทัวร์ร้านกาแฟ top 5 เทศกาล Tea & Coffee Festival 2023 “เชียงราย เมืองชาและกาแฟ”

วันที่ 4-5 ก.ค.66 จังหวัดเชียงราย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา Tea&coffe festival 2023 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดยนายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นำผู้สื่อข่าว บล็อคเกอร์ และเพจดังในจังหวัดเชียงราย ชมร้านกาแฟที่ได้รับรางวัล 5 อันดับ ในการประกวด Special Cop of the monthเทศกาล Tea&coffe festival 2023 โดยมีร้านที่ได้รับรางวัลคือ 1.ร้าน wood lover cafe ชนะเลิศการประกวด Special Cop of the month 2.ร้าน Eden cafe รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Special Cop of the month 3.ร้าน One More cafe รางวัลชมเชย การประกวด Special Cop of the month 4.ร้าน Daynin Cafe ได้รับรางวัลอันดับที่ 5 การประกวด Special Cop of the month 5.ร้าน 115 ได้รับรางวัล Cup in mind 6. ร้าน Bermuda ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด Special Cop of the month
กิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Tea & Coffee Festival

โดยการการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค อย่างยั่งยืนมากขึ้น  เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัด เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม  และเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความสมดุลระบบนิเวศ โดยเป็นหนึ่งในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2   พ.ศ. 2560 –2564 ในการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการทุกรูปแบบอย่างมีมาตรฐานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการอย่างยั่งยืน สร้างสมดุลในแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการทั้งในเชิงพื้นที่เชิงเวลา ฤดูกาล และรูปแบบการท่องเที่ยว และการสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทย ผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม การส่งเสริมวิถีไทยและการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว โดยการส่งเสริมเอกลักษณ์ของประเทศไทยและของแต่ท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และการท่องเที่ยวที่สมดุลเชิงพื้นที่และเวลา การส่งเสริมการตลาดเฉพาะกลุ่มเพื่อดึงดูด การเดินทางท่องเที่ยว และกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว การเสริมสร้างภาพลักษณ์และความปลอดภัยให้กับประเทศ และการส่งเสริม   ความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณค่าจากแหล่งผลิตสู่การพัฒนารูปแบบ ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ชาและกาแฟ  และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรับรู้ของนักท่องเที่ยวจากต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อให้เกิดรูปแบบการเดินทางที่หลากหลายบนเส้นทางการผลิต ชา กาแฟ  รูปแบบการนำเสนอที่สร้างสรรค์แปลกแตกต่างและหลากหลายของ ร้านกาแฟ ในจังหวัดเชียงรายยังคงเป็นที่นิยม
และเป็นที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่างๆที่สอดรับกับการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวชากาแฟในรูปแบบบูรณาการ จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย  เพื่อสร้างรายได้กระจายรายได้สู่ชุมชนผู้ผลิตกาแฟร้านอาหารร้านกาแฟ นอกจากนี้ยังสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตในชุมชนศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารร้านชากาแฟในจังหวัดเชียงรายให้เข้าสู่มาตรฐานในการบริการนักท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณหมอธีรศักดิ์ อุตตมา เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER X สีดำขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถาม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มิ.ย. 2567, 08:01
 • |
 • 36

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณเตือนใจ เมฆสว่างวงศ์ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER X สีดำ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มิ.ย. 2567, 07:56
 • |
 • 22

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 6 With Black Roof สีขาว เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครั...

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณหมอพัทธนันท์ พุทธิเกียรติ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER Smart 6 With Black Roof สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เก...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 มิ.ย. 2567, 16:58
 • |
 • 30

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณสมชาย แซ่หยี่ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 มิ.ย. 2567, 16:52
 • |
 • 49

16 มิถุนายน 67 มาสนุกกับเส้นทางลาดยางเรียบๆกันครับ TARMAC RALLY SPRINT ในหมู่บ้านฟ้าเปียงด...

อย่าพลาดสำหรับท่านนักแข่งทุกท่าน มาพบกับ  TARMAC แรลลี่ สปริ้น ที่เดิมหมู่บ้านฟ้าเบียงดิน บ้านธิ ลำพูน วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 67 นี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 092 8747429 BODY SHOP SPORT


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 11 มิ.ย. 2567, 22:10
 • |
 • 44

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับบริษัท รัตนสิริการบัญชี เชียงใหม่ จำกัด ที่มาถอยรถยนต์ Hyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ ขอขอบคุณท...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 10 มิ.ย. 2567, 12:42
 • |
 • 52
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128