สร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพ การทดสอบของหน่วยบริการปฐมภูมิ

ข่าวเกษตร , 22 ก.ค. 2566, 13:21

สร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพ การทดสอบของหน่วยบริการปฐมภูมิ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยกองทดสอบความชำนาญ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1เชียงใหม่ เดินหน้าสร้างการรับรู้และความเข้าใจการประกันคุณภาพการทดสอบของหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการคุณภาพเท่าเทียมในเขตสุขภาพที่ 1 
กองทดสอบความชำนาญ ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1เชียงใหม่ จัดสัมมนาสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การประกันคุณภาพผลการทดสอบด้วยการทดสอบความชำนาญสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ เขตสุขภาพที่ 1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการทดสอบของหน่วยบริการปฐมภูมิ และประชาสัมพันธ์บริการทดสอบความชำนาญของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  ให้กับบุคลากรสาธารณสุข ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประธานคณะกรรมการบริหารการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ในครั้งนี้
 

ภายในงาน มีการให้บริการทดสอบความชำนาญสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ  การรับสมัครร่วมแผนทดสอบสอบความชำนาญ การให้คำปรึกษาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิทุกระดับ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลประจำอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นอกจากนี้มีการบรรยาย แนวทางการใช้บริการทดสอบความชำนาญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับหน่วยปฐมภูมิ  และ "ความสำคัญของการประกันคุณภาพการทดสอบด้วยการทดสอบความชำนาญตามแนวทางข้อกำหนดคู่มือคุณภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2566 จาก นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อีกด้วย
 

ด้าน นางสาวพรรณราย วีระเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดตั้งเครือข่ายหน่วยบริการทดสอบความชำนาญสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครอบคลุม 12 เขตสุขภาพ และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บริการทดสอบความชำนาญสำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ (EQA/PT)  5 รายการ ประกอบด้วย กลูโคสในเลือด ฮีมาโตคริต กลูโคสในปัสสาวะ โปรตีนในปัสสาวะ และ HCG ในปัสสาวะ แก่ห้องปฏิบัติการของหน่วยบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 จำเป็นต้องมีการประกันคุณภาพผลการทดสอบด้วยการทดสอบความชำนาญ ซึ่งช่วยให้ห้องปฏิบัติการสามารถทวนสอบได้ว่า เทคนิคการทดสอบที่ดำเนินการยังคงเหมาะสม ผลการทดสอบยังคงความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้รับบริการ และใช้เป็นหลักฐานในการประเมินหน่วยบริการปฐมภูมิด้านระบบห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข

ตาม“คู่มือคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2566” 
ทั้งนี้ หน่วยงาน หรือผู้สนใจที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความชำนาญ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กองทดสอบความชำนาญ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ http://pt.dmsc.moph.go.th/ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai Creta Smart สีบรอนเงิน เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณมาลี ชัยอุปละHyundai Creta Smart สีบรอนเงิน ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอีย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 13 เม.ย. 2567, 07:30
 • |
 • 50

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai H-1 Elite FE สีขาว รถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ บจก.เอส ดี เมดิคอล เซอร์วิสเซส Hyundai H-1 Elite FE สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 เม.ย. 2567, 14:11
 • |
 • 48

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีขาว รถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณภิญญดา มาศรีHyundai STARGAZER X สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอียดของรถ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 เม.ย. 2567, 14:00
 • |
 • 56

โค้งสุดท้ายแล้วงาน MOTOR Sale โปรปัง "รับซัมเมอร์"3-9 เมษา 67 ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัล...

เป็นการตัดสินใจของท่านเองล้วนๆในการเลือกซื้อรถยนต์ งานแสดงรถยนต์ สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์เอาไปใช้สักคัน พลาดไม่ได้ต้องไปที่งาน มอเตอร์เซลส์ โปรปังรับซัมเมอร์ ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เรามาพบกัน...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 6 เม.ย. 2567, 10:24
 • |
 • 69

เริ่มแล้ววันนี้งาน MOTOR Sale โปรปัง "รับซัมเมอร์"3-9 เมษา 67 ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัล...

เริ่มแล้ววันนี้ งานแสดงรถยนต์ สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์เอาไปใช้สักคัน พลาดไม่ได้ต้องไปที่งาน มอเตอร์เซลส์ โปรปังรับซัมเมอร์ ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เรามาพบกันที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น จี เซ็นทรัล เ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 3 เม.ย. 2567, 14:42
 • |
 • 144

CHANGAN Sangchai เปิดจองแล้ว LUMIN Lรถไฟฟ้ามินิมอลน่าใช้ทดลองขับได้เลยวันนี้

พลาดไม่ได้สำหรับคนอยากมีรถยนต์ไฟฟ้าไปใช้ จะเอาไปทำงาน ไปส่งลูกไปโรงเรียนหรือจะเอาให้ลูกหลาน นิสิต นักศึกษาขับไปโรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่มีระยะทาง ไป/กลับ ไม่ถึง 200 กิโล ก็สบายมาก เพราะ ฉาง อาน ลูมิน ช...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 เม.ย. 2567, 13:22
 • |
 • 103
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128