บสย. สุดปลื้ม คว้าคะแนน ITA ประจำปี 2566 ระดับผ่านดี 97.59 คะแนน

ข่าวธุรกิจ , 11 ส.ค. 2566, 13:56

บสย. สุดปลื้ม คว้าคะแนน ITA ประจำปี 2566 ระดับผ่านดี 97.59 คะแนน

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สุดปลื้ม คว้าคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  97.59 คะแนน จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยสำนักงาน ป.ป.ช.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภทรัฐวิสาหกิจ ก้าวสู่อันดับ 7 ของหน่วยงานประเภท รัฐวิสาหกิจ และก้าวขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของกลุ่มสถาบันการเงินของรัฐ (SFIs)   
 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภทรัฐวิสาหกิจ โดย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้คะแนนประเมินรวมทั้งสิ้น  97.59 คะแนน สูงสุดนับตั้งแต่ บสย. เข้ารับการประเมิน และยังสามารถทำคะแนนประเมินได้เพิ่มขึ้นถึง 3.74 คะแนน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท ของบุคลากรของ บสย. ที่ร่วมกันขับเคลื่อนผลักดัน สู่การเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจลำดับต้น ๆ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ตามหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสที่ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดทั้ง 10 ด้าน คือ 1.การปฏิบัติหน้าที่ 2.การใช้งบประมาณ 3.การใช้อำนาจ 4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6.คุณภาพการดำเนินงาน 7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8.การปรับปรุงระบบการทำงาน 9.การเปิดเผยข้อมูล และ 10.การป้องกันการทุจริต  
 

ผลคะแนนโดดเด่น ได้แก่ 1.ด้านการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ (OIT) ได้ 100 คะแนนเต็ม 2.ด้านการวัดการรับรู้ของพนักงาน (IIT) ได้ 98.50 คะแนน  3.ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตอบด้วยตัวเอง (EIT ส่วนที่ 1) ได้ 91.15 คะแนน  4.ป.ป.ช. เป็นผู้เก็บข้อมูล (EIT ส่วนที่ 2) ได้ 95.79 คะแนน ซึ่งจากผลคะแนนรวมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 97.59 คะแนนในปีนี้ ส่งผลให้ บสย. ได้ปรับสถานะในลำดับที่ดีขึ้น โดยก้าวจากลำดับที่ 6 เป็นลำดับที่ 3 ของกลุ่มสถาบันการเงินของรัฐ (SFIs) ก้าวเป็นลำดับ 4 ของกระทรวงการคลัง และก้าวขึ้นจากลำดับที่ 26 เป็นลำดับที่ 7 ของกลุ่มรัฐวิสาหกิจ 
 

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. กล่าวว่า ผลคะแนนที่ได้ในปีนี้ สะท้อนความมุ่งมั่น ทุ่มเท การบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่ายงาน เพื่อก้าวสู่วัฒนธรรมองค์กรใหม่ของ บสย. ภายใต้แนวคิด TCG Fast & First รวดเร็ว รอบคอบ ที่หนึ่งในใจ SMEs  ยกระดับองค์กร สู่ความเป็นเลิศ โดยเพิ่มสรรถนะการทำงาน ปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงานของ บสย. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบอีกคันรถยนต์ Hyundai Staria SEL สีบรอนเงินรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ ให้คุณรุ่ง เกตุอรุณ และครอบครัว รับมอบรถ Hyundai Staria SEL สีบรอนเงิน  ซื้อเงินสด เป็นรถยนต์น่าใช้ ขอขอบคุณที่ให้...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 ก.ย. 2566, 17:32
 • |
 • 26

ส่งมอบอีกคันรถยนต์ Hyundai H-1 Elite NS สีดำรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้คุณชุเกียรติ หมื่นแดง พร้อมครอบครัว รุ่น ฮุนได H-1 Elite NS สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 ก.ย. 2566, 17:27
 • |
 • 27

ส่งมอบอีกคันรถยนต์ Hyundai H-1 Elite NS สีดำรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับ คุณสุดารัตน์ ใจเสมอ Hyundai H-1 Elite NS สีดำ รถยนต์น่าใช้ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 ก.ย. 2566, 17:22
 • |
 • 24

รับมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ Hyundai Stargazer Smart 6

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดี พร้อมส่งมอบรถใหม่ Hyundai Stargazer Smart 6 ที่นั่งสีขาวให้กับ คุณอารียา แซ่ซิง ที่มาถอยป้ายแดงออ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 ก.ย. 2566, 12:04
 • |
 • 36

รับมอบไแล้วที่ผ่านมา รถยนต์ Hyundai Stargazer Smart 6

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดี พร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณภูมิภักดิ์ พงษ์ระวีวงศา เป็นรถยนต์ Hyundai Stargazer Smart 6 ที่นั่ง สี...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 ก.ย. 2566, 11:56
 • |
 • 33

Hyundai Chiangmai Road Show 20-24 ก.ย.66 เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

สาวก รถยนต์ฮุนไดพลาดไม่ได้ เมื่อฮุนไดเชียงใหม่ นำรถหรูทุกรุ่นไปพบคุณอย่างใกล้ชิดที่ชั้นตู้ปลา เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 24 ก.ย. 66  รถยนต์ฮุนไดทุกรุ่น อาทิ ฮุนได เคร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 20 ก.ย. 2566, 09:50
 • |
 • 43
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128