จังหวัดกระบี่ยกพลขึ้นเหนือ จัดงาน Krabi Get More Season 2 (กระบี่มีอะไรมากกว่าที่คิด 2) ที่เชียงใหม่

ข่าวท่องเที่ยว , 19 ส.ค. 2566, 17:21

จังหวัดกระบี่ยกพลขึ้นเหนือ จัดงาน Krabi Get More Season 2 (กระบี่มีอะไรมากกว่าที่คิด 2) ที่เชียงใหม่

หวังสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวของเมือง"มรกตอันดามัน"ให้กับนักท่องเที่ยวภาคเหนือลงใต้ไปแอ่ว  พร้อมชูผลิตภัณฑ์ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ และกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการ
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 จังหวัดกระบี่จัดงาน Krabi Get More Season 2 (กระบี่มีอะไรมากกว่าที่คิด 2) ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ โดยนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า จังหวัดกระบี่ มีแหล่งท่องเที่ยว เทศกาลท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งที่มีความหลากหลาย นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยว unseen อีกหลายแห่งที่น่าสนใจ และมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมเยีอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ดังกล่าวให้รับทราบถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวของไทยจึงได้จัดกิจกรรม Krabi Get More Season 2 (กระบี่มีอะไรมากกว่าที่คิด 2) ประจำปี พ.ศ. 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก สร้างการรับรู้ และกระตุ้นความต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยวให้กลับมาเยือนจังหวัดกระบี่อีกครั้ง 2. เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว และฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่หลังเกิดภาวะชะลอตัวจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 

กิจกรรมมีตราสัญลักษณ์ที่โดดเด่น KRABI : Fascinating Andaman ออกแบบโดยอาศัยความสวยงามของทะเลกระบี่ ใช้สีสันสดใสที่ดึงออกมาจากผ้าบาติกพื้นของกระบี่ โดยสีที่ใช้จะเป็นสีแนวสดใส สะดุดตา สื่อถึงความละลายตาของทะเลกระบี่ สีของประการังและสัตว์น้ำ ความสนุกสนานมีสีสันในตัวตราสัญลักษณ์ยังมีเรือหัวโทง สัญลักษณ์ของเรือแดนใต้ และดอกโบตั๋น ลายเอกลักษณ์ในผ้าปาแต๊ะ รวมถึงบรรยากาศความสดใสของชายหาดกระบี่ กิจกรรมกำหนดจัดขึ้นระหว่าง 19 -20 สิงหาคม 2566 ณ เซ็นทรัลเชียงใหม่ 
 

โดยมีกิจกรรม ดังนี้1. การออกบูธจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ จำนวน 20 บูธ มีผู้ประกอบการด้านโรงแรม ประกอบด้วย โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง/ โรงแรมอมารีโวค กระบี่ /โรงแรมนครา ลองบีช รีสอร์ท/อ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท กระบี่ /ไอบิส สไตล์ กระบี่ อ่าวนาง , ผู้ประกอบการด้านธุรกิจนำเที่ยว ประกอบด้วย Andakrabi sea tour/เกาะพีพีทัวร์ & ยอท์ชมาสเตอร์ /หจก.วังทรายสปีดโป๊ท /หจก.ปกาไสทัวร์และบริษัทอ่าวนางแทรเวลแอนด์ทัวร์จำกัด และผู้ประกอบการด้านร้านอาหารและสินค้าของฝาก ประกอบด้วยร้าน Tobiko /ร้านอาหาร Shine – Talay /ร้านอาหารอัญชลี/ร้าน กิ๋น ติ่มซำ /สมาคมร้านอาหารจังหวัดกระบี่ (อาหาร)/ บ้านไร่ตะวันหวาน /สมาคมร้านอาหารจังหวัดกระบี่ (ของฝาก) รวมถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวชุมชน อาทิ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทุ่งหยีเพ็ง/ชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนัง/ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีน
 

2. การเชิญชวนนักท่องเที่ยวผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม กดไลค์ กดแชร์โพสต์ Campaign เพื่อรับของรางวัลภายในงาน การประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์สื่อต่าง ๆ และมีการแจกของรางวัล กิจกรรมส่วนลดโปรโมชั่น ของผู้ประกอบการภายในงาน ตลอดการจัดกิจกรรม 3. มีมุมถ่ายภาพ ที่สวยงามแต่งเสมือนดอกไม้ และปะการัง เปรียบเสมือน ประตูสู่อันดามัน 4. มีกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ ของผู้ประกอบการของจังหวัดกระบี่และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างการเชื่อมโยง และการบริการที่มีความพร้อมที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมายังจังหวัดกระบี่ Onsite และ online ไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคีเครือข่าย
 

ด้านนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวเปิดงานกิจกรรม  Krabi Get More Season 2 (กระบี่มีอะไรมากกว่าที่คิด 2)  ประจำปี พ.ศ. 2566 ว่าจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจและมีชื่อเสียงระดับโลก มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน และมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงเป็นลำดับต้นของประเทศ โดยได้รับการจัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนราวปีละ 6 ล้านคน ทำรายได้ประมาณปีละ 100,000 ล้านบาท สูงเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และชลบุรี เนื่องจากจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลฝั่งอันดามันที่มีความสวยงามของทรัพยากร ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีความหลากหลายทางการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เช่น เกาะพีพี , เกาะลันตา, เกาะห้อง , เกาะปอดะ, อ่าวไร่เล ,ทะเลแหวก ,หาดอ่าวนาง และคลองม่วง เป็นต้น
 

มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ บนบกที่มีความมหัศจรรย์ เช่น คลองสองน้ำ สระมรกต แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น น้ำตกร้อน น้ำพุร้อนเค็ม แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เช่น ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน วัดถ้ำเสื่อ แหล่งท่องเที่ยวป่าเขา เช่น เขาพนมเบญจา นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ที่รองรับปริมาณผู้โดยสารได้ถึง 36,000  คนต่อวัน มีสายการบินทั้งในและต่างประเทศและสายการบินตรงจากต่างประเทศมีโรงแรมที่พักกว่า 1,100  แห่ง พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยว ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนจังหวัดกระบี่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน แฟชั่นจากผลิตภัณฑ์จากผ้าผ้าทอ อาหาร ที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่น่าสนใจ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระจายรายได้ให้กับชุมชน

 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบไปอีก 1 คันแล้ว สำหรับรถยนต์ฮุนได สตาร์เกเซอร์ เอ็กซ์ สีบรอนซ์เงินสุดสวย ที่ผ่านมา

ส่งมอบรถใหม่ให้กับลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับ คุณศศิภัสสร จันทร พร้อมครอบครัว ที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได มาถอยป้ายแดง...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 ธ.ค. 2566, 13:08
 • |
 • 32

เนต้า มหิดล เชียงใหม่ เชิญผู้สนใจพบกับส่วนลด 50,000 บาทโค้งสุดท้าย 8-14 ธ.ค.66 ที่ชั้นตู้ป...

เนต้ามหิดลเชียงใหม่จัดโปรโมชั่นครั้งสุดท้าย รับส่วนลด 50,000 บาท เมื่อท่านมาจองรถไฟฟ้า เนต้า วี ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 66 นี้เท่านั้น พร้อมมีกำหนดรับรถภายใน 31 ธันวาคม 66 เพื่อให้ท่านได้พาครอบครัวออกท...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 ธ.ค. 2566, 12:56
 • |
 • 53

Quick Lane เชียงใหม่ ศูนย์บริการยางและรถยนต์ ขอเสนอ โปรยาง Hankook (ปี 2023) จำนวนจำกัด!!...

🛞 KINERGY ECO2 185/60R15 #โปรโมชั่นพิเศษชุดละ  5,748 บาท🛞 KINERGY ECO2 195/55R15 #โปรโมชั่นพิเศษชุดละ  5,940 บาท.🛞 Vantra LT 205/70R15LT #โปรโมชั่นพิเศษชุดละ  7,737 บาท🛞...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 5 ธ.ค. 2566, 11:07
 • |
 • 53

ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo พบกับบูธ Hyundai Chiangmai Road Show 📌 โลตัส สาขาเชียงใหม่ คำเ...

📅 เริ่มตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม 2566 นี้เท่านั้นพบกับ  ⭐️ฮุนได STARGAZER  ⭐️ฮุนได CRETA พร้อมแคมเปญพิเศษส่งท้ายปี ✨ ดอกเบี้ย 0% นาน 36-48 เดือน✨ ฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ.✨...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 4 ธ.ค. 2566, 11:39
 • |
 • 40

AION Y Plus กับโปรสุดคุ้ม ในงาน Motor Expo Campaign และที่โชว์รูมทั่วประเทศ

Aion Y Plus 490 Premium จากราคา1,099,900 ลด 100,000 เหลือ 999,900 บาท Aion Y Plus 490 Elite  ราคา 899,900 บาทสิทธิพิเศษอื่นๆเมื่อจอง AION  ในงาน MOTOR EXPO 2023ฟรีHome Chargerฟรี ของขวั...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 ธ.ค. 2566, 13:10
 • |
 • 74

ส่งมอบรถยนต์ Hyundai STARIA Premium with Sunroofสีดำเป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ยร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับ หจก. ปัว โมบายวัน โดยคุณพงษ์พันธ์  ศิริเสถียรพงศ์  พร้อมครอบครัว ลูกค้า จ. น่าน HyundaiST...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 1 ธ.ค. 2566, 06:03
 • |
 • 57
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128