วัดโลกโมฬี จัดโครงการ “แพทย์วิถีธรรมสัญจร” : อบรมสุขภาพพึ่งตน (หมอเขียว : หลักการยา 9 เม็ด) หวังสร้างแกนนำสุขภาพ ช่วยคน ช่วยชุมชน ไร้โรคภัย ห่างไกลโรงพยาบาล

ข่าวศิลปวัฒนธรรม , 20 ส.ค. 2566, 14:39

วัดโลกโมฬี จัดโครงการ “แพทย์วิถีธรรมสัญจร” : อบรมสุขภาพพึ่งตน (หมอเขียว : หลักการยา 9 เม็ด) หวังสร้างแกนนำสุขภาพ ช่วยคน ช่วยชุมชน ไร้โรคภัย ห่างไกลโรงพยาบาล

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันวิชชาราม ร่วมกับวัดโลกโมฬี โดย ดร.พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ เจ้าอาวาสฯ จัดโครงการแพทย์วิถีธรรมสัญจร อบรมสุขภาพพึ่งตน ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม “หมอเขียว” โดยมีจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีประชาชนผู้สนใจร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดโลกโมฬี อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โครงการแพทย์วิถีธรรมสัญจร อบรมสุขภาพพึ่งตน จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน ด้วยหลักการ “ยา 9 เม็ด” ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติพื้นฐานในการดูแลตนเอง ให้ห่างไกลจากโรงพยาบาล (แบ่งเบาภาระของรัฐบาล ในด้านสาธารณสุข) เพื่อสร้างแกนนำรักษาสุขภาพขยายผลไปให้ความรู้กับคนใกล้ตัว คนในครอบครัว และคนในชุมชนต่อไป

การอบรมครั้งนี้ มีการให้ความรู้ท้้งทางด้านทฤษฎี และนำปฏิบัติ ได้แก่ การให้ความรู้ด้านสุขภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร อาหารสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนและเย็น การสาธิตการปรุงอาหารสุขภาพ ฯลฯ

ทั้งนี้ วัดโลกโมฬี โดยดร.พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ เจ้าอาวาสฯ มีดำริให้วัดโลกโมฬี เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ จัดการอบรมให้ความรู้ เพื่อบริการประชนชนอย่างต่อเนื่อง

…หลักการ ยา 9 เม็ด…
เม็ด 1 ทานสมุนไพรปรับสมดุล
เม็ด 2 การทำกัวซา หรือการขูดพิษ ระบายพิษ
เม็ด 3 การสวนล้างลำไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์)
เม็ด 4 การแช่มือ แช่เท้าส่วนที่ไม่สบาย
เม็ด 5 การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ
เม็ด 6 ออกกำลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ
เม็ด 7 ทานอาหารปรับสมดุล
เม็ด 8 ใช้ธรรมะทำให้ใจสบาย
เม็ด 9 รู้เพียรรู้พักให้พอดี

1

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย นันท์พิพัฒน์  สุจริต  ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้าลูกค้า คุณ ลักษณา วันวา มาถอยรุ่นรถฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT ไปจากโชว์รูม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:31
 • |
 • 33

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย ภุชงค์ ชมจำปี ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้า คุณ วุฒิ รัชฏะนันท์ มาถอยรุ่นรถฟอร์ด 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:23
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย ภุชงค์ ชมจำปี ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ สุรศักดิ์ สิงห์สา มาถอย ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติมาเป็นครอ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:17
 • |
 • 34

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10ATเป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย เอมิกา เทพา ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท บ่อหลวง มิตรเกษตร จำกัด มาถออย รุ่นรถ Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:07
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย อัชฉรา หงษ์ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ จักรพันธ์ อินทราวงศ์ มาถอยรถ ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกีย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 19:54
 • |
 • 38

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย อัชฉรา หงษ์ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ จักรพันธ์ อินทราวงศ์ ถอยรถฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 19:49
 • |
 • 39
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128