บสย. จัด Town Hall Meeting ครั้งที่ 2/2566 “Power Forwarding TCG X Earth”

ข่าวธุรกิจ , 28 ส.ค. 2566, 17:35

บสย. จัด Town Hall Meeting ครั้งที่ 2/2566 “Power Forwarding TCG X Earth”

บสย. จัดประชุมพนักงานทุกระดับ Town Hall Meeting ครั้งที่ 2/2566 “Power Forwarding TCG X Earth ปลุกพลังพนักงานไปสู่เป้าหมายค้ำประกันแสนล้าน เดินหน้าช่วยผู้ประกอบการปรับธุรกิจสู่ ESG 
 

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานจัดงานประชุมพนักงานทุกระดับ (The 2nd Town Hall Meeting 2023) ในรูปแบบ Hybrid Meeting ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Power Forwarding TCG X Earth” ปลุกพลังพนักงานขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายการค้ำประกัน 1 แสนล้านบาท พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ปรับตัวองค์กรไปสู่ ESG (Environment, Social, และ Governance) พัฒนาองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน 
 

สำหรับผลดำเนินงาน บสย. ในช่วง 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค.) ที่ผ่านมา บสย. อนุมัติค้ำประกันสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 77,413 ล้านบาท สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งทุน 57,723 ราย โดยเป็น SMEs รายย่อยถึง 78% สร้างสินเชื่อในระบบ 86,088 ล้านบาท รักษาการจ้างงาน 566,810 ตำแหน่ง และก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Economic Benefit) 3.19 แสนล้านบาท ทั้งนี้ ผลดำเนินงาน 77,413 ล้านบาท มาจาก 4 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการ บสย. SMEs เข้มแข็ง (PGS10) 31,356 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 41% 2.โครงการ พ.ร.ก.สินเชื่อฟื้นฟู ระยะที่2 32,124 ล้านบาท สัดส่วน 41% 3.โครงการค้ำประกันสินเชื่อรายสถาบันการเงิน ระยะที่ 7 (BI7) 8,654 ล้านบาท สัดส่วน 11% และ 4.โครงการอื่น ๆ 5,280 ล้านบาท สัดส่วน 7%
 

ส่วนในครึ่งปีหลัง บสย. ยังคงเน้นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงสินเชื่อ ควบคู่ไปกับการสนับสนุน SMEs ปรับธุรกิจไปสู่ ESG (Environment, Social, และ Governance) พัฒนาองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประกอบการแก้หนี้ โดยนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 ถึง กรกฏาคม 2566 SMEs ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ผ่านโครงการ “บสย. พร้อมช่วย” มีมากกว่า 1 หมื่นราย คิดเป็น 99% ของจำนวน SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ  
 

นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงยังได้ชื่นชมพนักงานที่ปฏิบัติงานตามค่านิยมองค์กร ประกอบด้วย T : Think Innovatively กล้าคิด กล้าทำ และกล้าเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างการเติบโตให้กับองค์กรร่วมกัน C : Connectivity สร้างเครือข่าย สร้างความร่วมมือ เพื่อเชื่อมโยงระหว่าง SMEs และสถาบันการเงิน และ G : Good Governance ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม 
 

พร้อมกันนี้ บสย. ยังโชว์ผลงานที่คว้าคะแนนด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  97.59 คะแนน จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยสำนักงาน ป.ป.ช.  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภทรัฐวิสาหกิจ ก้าวสู่อันดับ 7 ของหน่วยงานประเภท รัฐวิสาหกิจ และก้าวขึ้นเป็นลำดับที่ 3 ของกลุ่มสถาบันการเงินของรัฐ (SFIs) ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดนับตั้งแต่ บสย. เข้ารับการประเมิน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท ของบุคลากรของ บสย. ที่ร่วมกันขับเคลื่อนผลักดัน สู่การเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจลำดับต้น ๆ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบอีกคันรถยนต์ Hyundai Staria SEL สีบรอนเงินรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ ให้คุณรุ่ง เกตุอรุณ และครอบครัว รับมอบรถ Hyundai Staria SEL สีบรอนเงิน  ซื้อเงินสด เป็นรถยนต์น่าใช้ ขอขอบคุณที่ให้...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 ก.ย. 2566, 17:32
 • |
 • 26

ส่งมอบอีกคันรถยนต์ Hyundai H-1 Elite NS สีดำรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้คุณชุเกียรติ หมื่นแดง พร้อมครอบครัว รุ่น ฮุนได H-1 Elite NS สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 ก.ย. 2566, 17:27
 • |
 • 27

ส่งมอบอีกคันรถยนต์ Hyundai H-1 Elite NS สีดำรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับ คุณสุดารัตน์ ใจเสมอ Hyundai H-1 Elite NS สีดำ รถยนต์น่าใช้ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 ก.ย. 2566, 17:22
 • |
 • 24

รับมอบไปอีกหนึ่งคัน รถยนต์ Hyundai Stargazer Smart 6

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดี พร้อมส่งมอบรถใหม่ Hyundai Stargazer Smart 6 ที่นั่งสีขาวให้กับ คุณอารียา แซ่ซิง ที่มาถอยป้ายแดงออ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 ก.ย. 2566, 12:04
 • |
 • 36

รับมอบไแล้วที่ผ่านมา รถยนต์ Hyundai Stargazer Smart 6

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดี พร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณภูมิภักดิ์ พงษ์ระวีวงศา เป็นรถยนต์ Hyundai Stargazer Smart 6 ที่นั่ง สี...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 ก.ย. 2566, 11:56
 • |
 • 33

Hyundai Chiangmai Road Show 20-24 ก.ย.66 เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

สาวก รถยนต์ฮุนไดพลาดไม่ได้ เมื่อฮุนไดเชียงใหม่ นำรถหรูทุกรุ่นไปพบคุณอย่างใกล้ชิดที่ชั้นตู้ปลา เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 24 ก.ย. 66  รถยนต์ฮุนไดทุกรุ่น อาทิ ฮุนได เคร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 20 ก.ย. 2566, 09:50
 • |
 • 43
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128