ไทวัสดุ เดินหน้าขึ้นเหนือเปิด “ไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮม สาขาเชียงใหม่ สันทราย” ชูความครบครันสินค้าเพื่อบ้าน ตอบรับดีมานด์ภาคก่อสร้าง – อสังหาฯเสริมทัพการเติบโตภาคท่องเที่ยวฟื้นตัว

ข่าวธุรกิจ , 7 ก.ย. 2566, 17:49

ไทวัสดุ เดินหน้าขึ้นเหนือเปิด “ไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮม สาขาเชียงใหม่ สันทราย” ชูความครบครันสินค้าเพื่อบ้าน ตอบรับดีมานด์ภาคก่อสร้าง – อสังหาฯเสริมทัพการเติบโตภาคท่องเที่ยวฟื้นตัว

ไทวัสดุ ผู้นำธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้าน ภายใต้ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ลุยขยายสาขาตามแผน ทุ่มงบกว่า 400 ล้านบาท เปิดตัว New Format ใหม่ สาขาแรกในภาคเหนือ ไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮม สาขาเชียงใหม่ สันทราย ซึ่งเป็นสาขาที่ 74 ของประเทศ มั่นใจช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ด้วยการผนึกรวมสินค้าวัสดุก่อสร้างจากไทวัสดุ กับสินค้าตกแต่งบ้านจากบีเอ็นบี โฮม เข้าด้วยกันบนพื้นที่ร้านกว่า 20,000 ตร.ม จากแบรนด์ดังที่ครบครันที่สุดกว่า 40,000 รายการ โดยในจังหวัดมีไทวัสดุ สาขาเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่อำเภอ สารภี เปิดนำร่องก่อนนี้

นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวในการเป็นประธาน เปิดงาน Grand Opening ไทวัสดุ สาขาเชียงใหม่ สันทราย ณ ไทวัสดุ สาขาเชียงใหม่ 2 อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ว่า อย่างที่ทราบกันดีว่าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มี ‘คำเมือง’ เป็นภาษาท้องถิ่น มีวัฒนธรรมประเพณี ความเป็นลานนาที่ถูกสืบทอดกันมาจนมีภาพที่ชัดเจนกลายเป็นเอกลักษณ์ให้กับเมืองและผู้คนจนกลายเป็นจุดเด่นสำคัญที่ดึงให้ตลาดการท่องเที่ยวเติบโตทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ซึ่งเป็นเสน่ห์ของเชียงใหม่ที่มีทั้ง 2 องค์ประกอบส่งเสริมกันใน แบบที่หลายเมืองท่องเที่ยวไม่อาจเป็นได้  

อีกนัยหนึ่งยังเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือและจัดเป็น เมืองใหญ่อันดับที่สองของประเทศไทย รองจากกรุงเทพฯ ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นผลจากการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองเศรษฐกิจ 2 ด้าน คือ ด้านการท่องเที่ยวและด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นไม่ได้พึ่งพารายได้จากแหล่งใดแหล่งหนึ่งแต่ถูกขับเคลื่อนด้วยรายได้จากการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในรูปแบบอื่นๆด้วยเช่นกัน อาทิธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร การศึกษา  การบริการ อสังหาริมทรัพย์และการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน

นอกจากนี้ในแง่ทางด้านเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด หรือ (GPP) กว่า 260,000 ล้านบาท เป็นลำดับที่ 12 ของประเทศ และ เป็นลำดับที่ 1 ของภาคเหนือ โดยในแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ได้กำหนดเป้าหมายเพื่อการเป็น  “นครแห่งชีวิต  และความมั่งคั่ง” (City of Life and Prosperity) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในการพัฒนาประเทศไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ขณะที่การเติบโตของจังหวัดได้กระจายอย่างทั่วถึงทั้งในส่วนของตัวเมืองเชียงใหม่  และส่วนพื้นที่นอกตัวเมืองโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอสันทราย ที่ถูกกำหนดบทบาทให้ เป็นอำเภอที่รองรับในด้านแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ มีสถานะเป็นอำเภอขนาดใหญ่  ในแง่ของจำนวนประชากรที่มากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของจังหวัด รองจาก อ.เมืองเชียงใหม่ และ 
อ.ฝาง ตามลำดับ ซึ่งมีความพร้อม  ทุกๆ ด้าน ทั้งสถานศึกษา สถานประกอบการ บ้านจัดสรร จากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยที่กล่าวมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นกลไลสำคัญ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีความคึกคักจึงทำให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเข้ามาจับจองพื้นที่ ต่อยอดธุรกิจที่หลากหลาย โดยเฉพาะธุรกิจค้าปลีก วัสดุก่อสร้าง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่สำคัญ ของภาคก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ยอดนิยมสำหรับ โครงการที่อยู่อาศัย โรงแรม  รีสอร์ต โฮสเทล เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ใน ปี พ.ศ. 2565 มูลค่าการขายอสังหาริมทรัพย์ในเชียงใหม่ อยู่ที่ 9,000 ล้านบาท และคาดการณ์ ว่าในปีนี้มูลค่าการขายจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 30
 
จึงไม่แปลกใจที่ไทวัสดุ ได้ปักหมุดแลนด์มาร์คค้าปลีกวัสดุก่อสร้างแห่งใหม่ไว้ที่ อำเภอสันทราย แห่งนี้ โดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้ง ซึ่งมีประชากร กว่า 140,000 คน  หรือประมาณ 74,000 ครัวเรือน  จากสถิติการค้นหาข้อมูลที่อยู่อาศัยผ่านเว็บไซต์พบว่า อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่ได้รับการค้นหาอันดับต้นๆ

นอกจากนี้ไทวัสดุ ยังเป็นกลไลหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ก่อให้เกิดการสร้างงานให้แก่คนในพื้นที่ กว่า 300 อัตราจ้าง รวมถึงโครงการเพื่อสังคมต่างๆ ที่ไทวัสดุร่วมเคียงข้างสร้างสุข ให้แก่ทุกๆชุมชน ที่มีไทวัสดุตั้งอยู่

นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า ตลาดสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านยังคงมีสัญญาณที่ดี และมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ เช่นเดียวกับพื้นที่ภาคเหนือที่ดีมานด์กลุ่มสินค้าฮาร์ดไลน์มีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น จากการเข้ามาลงทุนของภาคเอกชนทั้งไทยและต่างชาติ การปรับปรุงสาธารณูปโภคภายในจังหวัดของภาครัฐเพื่อตอบสนองนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยว และการพัฒนาพื้นที่ให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจต่างๆ จนทำให้เกิดบิ๊กโปรเจ็กต์จากกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ โรงแรมอย่างต่อเนื่อง จากประเด็นดังกล่าว ไทวัสดุจึงได้เร่งเดินหน้าขยายสาขา ไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮม สาขาเชียงใหม่ สันทราย ซึ่งเป็นสาขาที่ 74 ของประเทศ โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญต่าง ๆ ดังนี้

ยกระดับธุรกิจค้าปลีกฮาร์ดไลน์ ผ่านยุทธศาสตร์ “CRC Retailligence” ดีเอ็นเอค้าปลีกยั่งยืน ไทวัสดุได้มีการนำระบบวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบนิเวศ (Data ecosystem) ของเครือเซ็นทรัล รีเทล มาใช้เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการในการเลือกซื้อสินค้าอย่างครบวงจรผ่านช่องทางออนไลน์ไปยังช่องทางออฟไลน์ มีการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และชุมชนบริเวณโดยรอบผ่านการดำเนินงาน เช่น การติดตั้งโซลาร์รูฟด้วยระบบแบบ On-grid ขนาด 999 KWp  นโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวผ่านการปลูกต้นไม้ใหญ่ภายในบริเวณสโตร์ การกระจายความยั่งยืนไปสู่ชุมชนทั้งการจ้างงาน
กว่า 300 อัตรา การส่งเสริมรายได้ของผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นผู้นำเทรนด์ (Trend Setter) ในด้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่นำเสนอได้อย่างตรงใจกับผู้ใช้บริการทั่วประเทศ

ปักหมุดครอบครองทำเลศักยภาพ - จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอสันทราย ที่เป็นทำเลที่ได้รับความนิยมเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ด้วยความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งแหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก สถานศึกษา สถานประกอบการ และห้างสรรพสินค้า ส่งผลให้การลงทุนของภาคอสังหาฯ โครงการหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่อำเภอสันทรายเติบโตตามไปด้วย ไทวัสดุจึงได้เลือกปักหมุดแลนด์มาร์คศูนย์รวมสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ครบครันที่สุดแห่งล่าสุด ณ พื้นที่แห่งนี้ เพื่อสร้างโอกาสในการทำตลาดและเข้าถึงชาวสันทรายและพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 120,000 ครัวเรือน

ครั้งแรกของภาคเหนือ กับสาขา Collaboration ไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮม – ไทวัสดุยกระดับธุรกิจค้าปลีกสินค้าฮาร์ดไลน์ด้วยการผนึกไทวัสดุ ร่วมกับบีเอ็นบี โฮม ซึ่งเป็นสาขาแรกในภาคเหนือ หลังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในภูมิภาคอื่น ๆ โดยในสาขาเชียงใหม่ สันทรายนี้ ได้นำเสนอสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านที่เหมาะกับผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทั้งผู้ประกอบการ ผู้รับเหมา ช่าง และลูกค้าทั่วไป อาทิ สินค้ากลุ่มโครงสร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือช่าง เฟอร์นิเจอร์ห้องครัว สินค้าเพื่อบ้าน โรงแรม และร้านอาหาร พร้อมกันนี้ยังได้เปิดศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร ‘ออโต้วัน สาขาเชียงใหม่ สันทราย’ เอาใจผู้ใช้รถด้วยช่างมืออาชีพและมากประสบการณ์ เสนอโปรโมชันฉลองเปิดสาขาใหม่กับ โปรเปลี่ยนยาง 3 แถม 1 พร้อมลดราคาน้ำมันเครื่อง ผ้าเบรค แบตเตอรี่ สูงสุดถึง 50%

“จังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้มีการเติบโตแค่เพียงในพื้นที่อำเภอเมืองเท่านั้น แต่ยังมีอำเภอใกล้เคียงอย่างอำเภอสันทราย ที่เป็นพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของจังหวัด มีการคมนาคมที่สะดวก การขยายสาขาของไทวัสดุล่าสุดนี้จึงมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า จะช่วยรองรับทุกความต้องการได้อย่างไร้รอยต่อ ทั้งกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นชาวเชียงใหม่ อำเภอและจังหวัดใกล้เคียงในภูมิภาคเดียวกัน” นายสุทธิสาร กล่าวปิดท้าย

สำหรับ ในปี 2566 ณ ปัจจุบันจนถึงเดือนกันยายนนี้ไทวัสดุ ได้เปิดสาขาใหม่แล้วทั้งสิ้น 9 สาขา ได้แก่ 1. ไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮม สาขารังสิต คลอง 4 2. ไทวัสดุ สาขาโคราช หัวทะเล 3. ไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮม สาขาภูเก็ต ฉลอง 4. ไทวัสดุ สาขากำแพงเพชร 5. ไทวัสดุ สาขาชัยนาท 6. ไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮม สาขาเมืองเอก 7. ไทวัสดุ สาขาเลย 8. ไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮม สาขาสมุทรปราการ 9. ไทวัสดุ x บีเอ็นบี โฮม สาขาเชียงใหม่ สันทราย และยังมีแผนเปิดสาขาอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ถึงเดือนธันวาคม 2566

 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีเทา เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณวินธาวัชร์ ภัครวิพลธรณ์ Hyundai STARGAZER X สีเทา ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามราย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 พ.ค. 2567, 16:19
 • |
 • 36

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai H-1 Elite FE สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณคุณเธียรชัย น้อยประสานHyundai H-1 Elite FE สีดำ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 17 พ.ค. 2567, 14:25
 • |
 • 94

พบ รถไฟฟ้า100% NETA V 16-22 พ.ค. 67 ที่เซ็นทรัลเฟสฯรับส่วนลด 50,000 บาท มีจำนวนจำกัดจองก...

ห้ามพลาด❗ ลูกค้าจอง NETA V สีฟ้า หรือ ชมพูรับส่วนลดพิเศษสูงสุด 50,000+ บาท🔥 พบกันที่บูธ NETA V ⚡วันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2567 ที่ Central Chiangmai ลานชั้น G📍โปรพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองในงาน✨ฟรี! ประกันภ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 16 พ.ค. 2567, 17:16
 • |
 • 107
 • |
 • 20

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณชุติมา ทวีสุข Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอี...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 16 พ.ค. 2567, 16:33
 • |
 • 90

ลองมาแล้ว PEUGEOT NEW 408 GT ที่ เปอโยต์ เชียงใหม่ 1.6 ซีซี Turbo 218 แรงม้า

 หลังจากห่างหายไปจากตลาดรถยนต์ในบ้านเรานานพอสมควร รถยนต์ เปอโยต์ จากฝรั่งเศส ก็หวนคืนสู่ตลาดอีกครั้ง เรียกได้ว่าพลิกฝ่ามือเลยทีเดียว ทั้งสมรรถนะ รูปทรง ที่ถูกปรับแต่งออกมาอย่างพิถีพิถัน โดยเทคโนโ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 13 พ.ค. 2567, 17:22
 • |
 • 109
 • |
 • 5

ท้ายๆงานแล้วLANNA MOTOR SHOW ที่ เซ็นเฟส วันนี้มาพบกับน้องๆ MCน่ารักทีมนี้ได้เลย13 พฤษภาคม...

งานแสดงรถยนต์ครั้งยิ่งใหญ่ของบ้านเราใกล้จะจบแล้ว วันนี้วันอาทิตย์ว่างงานพาครอบครัวไปเดินชมรถยนต์สวยๆน่าใช้ ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์สันดาป ที่ลานโปรโมชั่น ห้างเซ็นทรัลเฟส เชียงใหม่ น้องMCน่ารักรอท่านอย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 พ.ค. 2567, 07:19
 • |
 • 117
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128