นายก “เศรษฐา” พบสตาร์ทอัพภาคเหนือ หารือแนวทางการยกระดับเศรษฐกิจประเทศไทย แนะต้องมี BIG IDEA จุดไฟผู้ประกอบการสร้างเป้าหมายสู่การแข่งขันระดับสากล

ข่าวธุรกิจ , 20 ก.ย. 2566, 18:55

นายก “เศรษฐา” พบสตาร์ทอัพภาคเหนือ หารือแนวทางการยกระดับเศรษฐกิจประเทศไทย แนะต้องมี BIG IDEA จุดไฟผู้ประกอบการสร้างเป้าหมายสู่การแข่งขันระดับสากล

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ให้การต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมอุทยานฯ เพื่อร่วมพูดคุยกับคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ ถึงประเด็นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ระบบขนส่งคมนาคมสังคมและสิ่งแวดล้อม (PM 2.5) พร้อมพบปะกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อรับฟังปัญหาภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ณ The Brick X @nsp อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานอุทยานฯ ที่มุ่งหมายเป็นหน่วยบ่มเพาะแนวหน้า ในการสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ผ่านกลไกการเชื่อมโยงโอกาสต่างๆ พร้อมกับการสร้างระบบนิเวศ (Startup Ecosystem) ที่เอื้อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ ที่อยู่ในระบบการฟูมฟักของอุทยานฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ผ่านโปรแกรม Basecamp24 ที่เปรียบเสมือนการเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาทุกย่างก้าวของการดำเนินธุรกิจ ในการนี้ STeP นำทีมผู้ประกอบการสตาร์ทอัพภายใต้การดูแล เข้าร่วมนำเสนอ Startup Case ที่เติบโตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แก่นายกรัฐมนตรีและคณะ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท บีนีท จำกัด, บริษัท สยามโนวาส จำกัด, บริษัท ลอจิกซ์เอด จำกัด และบริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด

โดยเหล่าผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ ได้นำเสนอประเด็นที่อยากให้ภาครัฐเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนและช่วยส่งเสริม ดังนี้ 1) การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ Creative Economy เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และช่วยให้เกิดการจ้างงานที่มีมูลค่าสูงในพื้นที่ 2) สนับสนุนการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (Future Skill Set) ของเยาวชนไทย ผ่านระบบการศึกษาด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของคนไทย และ 3) การสนับสนุนการลงทุนในสตาร์ทอัพไทย โดยดึงความร่วมมือนักลงทุนจากทั้งในและนอกประเทศ เข้ามาร่วมกับภาครัฐมากขึ้น

ด้าน นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ กล่าวรับข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ประกอบการว่า รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนผ่านกลไกกองทุนร่วมลงทุน (Matching Fund) โดยผสานภาครัฐให้เข้ามามีส่วนร่วมลงทุนควบคู่กับภาคเอกชน และกลุ่มนักลงทุนขนาดใหญ่จากทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพของประเทศไทย และผลักดันให้เกิดการสร้างสตาร์ทอัพไทยที่สามารถเติบโตไกลถึงระดับโลก ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างมหาศาล พร้อมกันนี้ นายกฯ ยังเล็งเห็นว่า ควรผลักดันจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นพื้นที่ที่สามารถดึงดูดนักลงทุน ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงกลุ่มนักธุรกิจชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่ม Digital Nomad เข้าสู่ประเทศไทยผ่านวีซ่าที่รัฐบาลให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ ได้เข้ามาลงทุนหรือดำเนินธุรกิจในพื้นที่ และสามารถแลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสายงานร่วมกับธุรกิจไทย และยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้มีอัตราการเติบโตเติบสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวเสริม ถึงความสำคัญของการพัฒนางานวิจัยจากรั้วมหาวิทยาลัยว่า ประเทศไทยควรให้การส่งสริมและสนับสนุนด้านการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งการสร้างคนที่มีศักยภาพสูง จากมหาวิทยาลัย ถือเป็นฐานรากสำคัญของการกำเนิดสตาร์ทอัพคนรุ่นใหม่ หรือการเกิดธุรกิจตั้งต้นใหม่ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับภาคเศรษฐกิจ และสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคต ซึ่งสตาร์ทอัพที่ได้รับการสนับสนุนเหล่านี้ จะสามารถแข่งขันเข้าสู่ตลาดโลกและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

นายกฯ กล่าวทิ้งท้าย ด้วยการฝากถึงสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ว่า สิ่งสำคัญที่ทุกธุรกิจต้องมี คือ ความทะเยอทะยาน (Ambition) หมั่นขวนขวาย แสวงหาความรู้ และโอกาสเพิ่มเติมอยู่เสมออย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามสายงานนี้ ที่จะเกิดการแข่งขันต่อไปในระดับโลกต่อไป โดยสื่อสารผ่าน “BIG IDEA” ซึ่งจุดประกายทางความคิดที่ยิ่งใหญ่ของการทำธุรกิจ มีการตั้งเป้าหมายในการทำให้ธุรกิจเติบโตไประดับโลก มีมุมมองด้านการทำธุรกิจนั้นอย่างรวดเร็วและเฉียบแหลม ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง เพื่อเป็นแรงกระตุ้น ดึงดูดให้กลุ่มนักลงทุนระดับโลกได้เข้ามาร่วมลงทุนในธุรกิจ ผลักดันให้ก้าวไปสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น

 

 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบไปอีก 1 คันแล้ว สำหรับรถยนต์ฮุนได สตาร์เกเซอร์ เอ็กซ์ สีบรอนซ์เงินสุดสวย ที่ผ่านมา

ส่งมอบรถใหม่ให้กับลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับ คุณศศิภัสสร จันทร พร้อมครอบครัว ที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได มาถอยป้ายแดง...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 ธ.ค. 2566, 13:08
 • |
 • 33

เนต้า มหิดล เชียงใหม่ เชิญผู้สนใจพบกับส่วนลด 50,000 บาทโค้งสุดท้าย 8-14 ธ.ค.66 ที่ชั้นตู้ป...

เนต้ามหิดลเชียงใหม่จัดโปรโมชั่นครั้งสุดท้าย รับส่วนลด 50,000 บาท เมื่อท่านมาจองรถไฟฟ้า เนต้า วี ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 66 นี้เท่านั้น พร้อมมีกำหนดรับรถภายใน 31 ธันวาคม 66 เพื่อให้ท่านได้พาครอบครัวออกท...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 ธ.ค. 2566, 12:56
 • |
 • 54

Quick Lane เชียงใหม่ ศูนย์บริการยางและรถยนต์ ขอเสนอ โปรยาง Hankook (ปี 2023) จำนวนจำกัด!!...

🛞 KINERGY ECO2 185/60R15 #โปรโมชั่นพิเศษชุดละ  5,748 บาท🛞 KINERGY ECO2 195/55R15 #โปรโมชั่นพิเศษชุดละ  5,940 บาท.🛞 Vantra LT 205/70R15LT #โปรโมชั่นพิเศษชุดละ  7,737 บาท🛞...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 5 ธ.ค. 2566, 11:07
 • |
 • 53

ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo พบกับบูธ Hyundai Chiangmai Road Show 📌 โลตัส สาขาเชียงใหม่ คำเ...

📅 เริ่มตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม 2566 นี้เท่านั้นพบกับ  ⭐️ฮุนได STARGAZER  ⭐️ฮุนได CRETA พร้อมแคมเปญพิเศษส่งท้ายปี ✨ ดอกเบี้ย 0% นาน 36-48 เดือน✨ ฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ.✨...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 4 ธ.ค. 2566, 11:39
 • |
 • 40

AION Y Plus กับโปรสุดคุ้ม ในงาน Motor Expo Campaign และที่โชว์รูมทั่วประเทศ

Aion Y Plus 490 Premium จากราคา1,099,900 ลด 100,000 เหลือ 999,900 บาท Aion Y Plus 490 Elite  ราคา 899,900 บาทสิทธิพิเศษอื่นๆเมื่อจอง AION  ในงาน MOTOR EXPO 2023ฟรีHome Chargerฟรี ของขวั...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 ธ.ค. 2566, 13:10
 • |
 • 74

ส่งมอบรถยนต์ Hyundai STARIA Premium with Sunroofสีดำเป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ยร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับ หจก. ปัว โมบายวัน โดยคุณพงษ์พันธ์  ศิริเสถียรพงศ์  พร้อมครอบครัว ลูกค้า จ. น่าน HyundaiST...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 1 ธ.ค. 2566, 06:03
 • |
 • 59
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128