ส.ธุรกิจท่องเที่ยวชม. เตรียมต่อยอดความสำเร็จ กิจกรรมผลิตสื่อวิดิโอสั้นในแอพพลิเคชั่น Tiktok เน้นโปรโมตเชียงใหม่ ทำ Ep2 และ Ep3 ต่อ

ข่าวท่องเที่ยว , 27 ก.ย. 2566, 09:30

ส.ธุรกิจท่องเที่ยวชม. เตรียมต่อยอดความสำเร็จ กิจกรรมผลิตสื่อวิดิโอสั้นในแอพพลิเคชั่น Tiktok เน้นโปรโมตเชียงใหม่ ทำ Ep2 และ Ep3 ต่อ

ภาครัฐ-เอกชน เชียงใหม่  กระตุ้นท่องเที่ยวเชียงใหม่บูม จัดพิธีมอบรางวัล กิจกรรมผลิตสื่อวิดิโอสั้นในแอพพลิเคชั่น Tiktok  เน้นโปรโมตเชียงใหม่ 25 อำเภอ ผ่านกลุ่มติ๊กต็อกเกอร์ TikTokers หน้าใหม่และหน้าเก่า  พร้อมมอบรางวัลยอด View ยอด Like ยอดShare  สูงสุด  และรางวัลรักษ์โลก(BCG) เตรียมต่อยอดความสำเร็จ ทำ Ep2 และ Ep3 ต่อ

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัล กิจกรรมผลิตสื่อวิดิโอสั้นในแอพพลิเคชั่น Tiktok โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมมอบรางวัล ประกอบด้วย นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับนายศุภมิตร กิจจาพิพัฒน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ , นายศักดิ์สกุล ศุภกฤตอนันต์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ,  Mr Arthur Yen General Manager 
Chiang mai Branch,China Airlines และนายญาญเดช ชุ่มชูวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ  หวงฟู่หลง ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์สปา เชียงใหม่ ในวันที่ 26 กันยายน 2566

นายศุภมิตร กล่าวว่า การประกวด ผลิตสื่อวิดีโอสั้นในแอปพลิเคชัน TikTok ภายใต้แนวคิด ‘เที่ยวเชียงใหม่ มิติใหม่ 25 อำเภอ (Unseen Chiang Mai) ซึ่งทางสมาคมฯ เองมองว่าทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไป นักท่องเที่ยวจะรู้จักแหล่งท่องเที่ยวจากคลิปสั้นโดยแอปพลิเคชัน TikTok เป็นคลิปสั้นที่ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้ จึงต้องการกระตุ้นให้กลุ่มติ๊กต็อกเกอร์ TikTokers หน้าใหม่หรือที่ทำมาอยู่แล้ว ส่งคลิปความยาว 30-90 วินาที เน้นโปรโมตจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ ในเรื่องของ 1. ภูมิศาสตร์-ภูมิทัศน์ 2. ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนาและชาติพันธุ์ 3. ที่พักและอาหาร และเรื่องสุดท้ายคือ CBG หรือการรักษ์โลกส่งมาให้
กับทางสมาคมฯ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. จนถึงวันที่ 20 ก.ย. 66 เวลา 12.00 น. และในวันนี้วันที่ 26 กันยายน 2566 เป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศทั้งใน 25 อำเภอ และ รางวัลยอด View มากที่สุด ,รางวัลยอด Like สูงสุด , รางวัล ยอดShare มากที่สุด , รางวัลรักษ์โลก(BCG) และรางวัลชมเชย รวมถึง รางวัลถูกใจคณะกรรมการ 

นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า การส่งคลิปเข้าประกวดในครั้งนี้มีจำนวนกว่า 1,000 คลิป คัดเหลือประมาณ 40 กว่ารางวัล ความสำเร็จในครั้งนี้ส่งผลให้มีผู้เข้ามาชมและหาข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่กว่า 17 ล้านครั้ง ทั้งนี้การต่อยอดความสำเร็จของโครงการนี้เราจะมีEp2 และ Ep3 ต่อไปซึ่งเราได้มีการประชุมหารือกันแล้ว โดยพันธมิตรของเราทั้งภาครัฐและเอกชนก็ให้ความร่วมมือด้วยดีอย่างเช่นเคย ทั้งท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ด้านนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการประกวด ผลิตสื่อวีดีโอสั้นในแอพพลิเคชั่น Tiktok ภายใต้แนวคิด ‘เที่ยวเชียงใหม่ มิติใหม่ 25 อำเภอ (Unseen Chiang Mai) เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ ให้เป็นที่รู้จักแบบแพร่หลาย สร้างแรงจูงใจแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนในวงกว้างที่นิยมสื่อออนไลน์ แล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่สวยงามเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้สนับสนุนเงินรางวัลชนะเลิศแต่ละอำเภอ จำนวน 25 อำเภอ อำเภอละ 5,000 บาท และยังมีรางวัลชนะเลิศด้านต่างๆ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ที่จัดเตรียมไว้อีก 4 รางวัล, รางวัลถูกใจคณะกรรมการ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย 

ขณะที่นายศักดิ์สกุล ศุภกฤตอนันต์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่  กล่าวว่าการจัดการจัดกิจกรรมการประกวด ผลิตสื่อวีดีโอสั้นในแอพพลิเคชั่น Tiktok ภายใต้แนวคิด ‘เที่ยวเชียงใหม่ มิติใหม่ 25 อำเภอ (Unseen Chiang Mai) ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อีกรูปแบบหนึ่งในช่วง Green Season และเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์อีกรูปแบบที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในขณะนี้ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ จึงได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมนี้ โดยมอบรางวัลชนะเลิศยอด View มากที่สุด  ยอด Share มากที่สุด ยอด Like มากที่สุด และรางวัลรักษ์โลก(BCG) นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนรางวัลชนะเลิศแต่ละอำเภอทั้ง 25 อำเภอ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, รางวัลชนะเลิศถูกใจกรรมการ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลผู้ที่ได้รับรางวัลผลิตสื่อวิดิโอสั้นในแอพพลิเคชั่น Tiktok รางวัลชนะเลิศ 25 อำเภอ อำเภอละ 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 25 รางวัล ได้แก่ อ.เมือง ผู้ชนะ ปุ่น เฉย เฉย , อ.แม่ริม  ผู้ชนะ Pchyz  , อ.สารภี  ผู้ชนะ ริชาร์ด เจิง Richard Cheng  , อ.สันทราย  ผู้ชนะ Piroonuton  , อ.สันกำแพง  ผู้ชนะ Tonten Nattapong  , อ.หางดง ผู้ชนะ yoyo_ghjk , อ.ดอยสะเก็ด ผู้ชนะ sk_y552  , อ.สันป่าตอง ผู้ชนะ Lady Sukjai  , อ.แม่ออน ผู้ชนะ Nicky.NIB , อ.แม่วาง ผู้
ชนะNut Wanwanut , อ.แม่แตง  ผู้ชนะ Nicky.NIB

, อ.ดอยหล่อ ผู้ชนะNicha aeng'aey , อ.สะเมิง ผู้ชนะ ทีมงาน7พับสะเมิงพิทยาคม  , อ.จอมทอง ผู้ชนะMuay Jiraporn  ,อ.เชียงดาว ผู้ชนะ รีวิวเชียงดาว , อ.พร้าว ผู้ชนะ nanpink70  , อ.ดอยเต่า ผู้ชนะ Pleng Manlika  ,อ.ไชยปราการ ผู้ชนะ พันล้าน นาที  ,อ.เวียงแหง ผู้ชนะmanbikes  ,อ.ฝาง ผู้ชนะ Fanginside  , อ.แม่แจ่ม ผู้ชนะ แมวเซา เขามันใหญ่   , อ.แม่อาย ผู้ชนะ พันล้าน นาที, อ.อมก๋อย ผู้ชนะFunto Journeys และอ.กัลยาณิวัฒนา ผู้ชนะ May_pyp1450
ในขณะเดียวกันผู้ที่ได้รับรางวัลผลิตสื่อวิดิโอสั้นในแอพพลิเคชั่น Tiktok รางวัลยอด View มากที่สุด ได้แก่ Nicha aeng'aey  รับรางวัล  Voucher ที่พักโรงแรม Syn Hotel ห้อง Stylistic Room รวมอาหารเช้า  สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน มูลค่า 6,600 บาท/voucher

2. Voucher Halfday Trip ท่องเที่ยวชุมชนออนใต้ครบรส ประกอบด้วย อาหารกลางวัน 1 มื้อ / อาหารว่าง 1 มื้อ / Workshop สำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 1,500 บาท"  ,รางวัลยอด  Like  สูงสุดได้แก่   Do.Khongdee รับรางวัล 1. Voucher ที่พักโรงแรม Syn Hotel ห้อง Stylistic Room รวมอาหารเช้า  สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน มูลค่า 6,600 บาท/voucher 2. Voucher Halfday Trip ท่องเที่ยวชุมชนออนใต้ครบรส ประกอบด้วย อาหารกลางวัน 1 มื้อ / อาหารว่าง 1 มื้อ / Workshop 
สำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 1,500 บาท" และ Aum_kamonlapat  รับรางวัล ห้องพักโรงแรมศิริปันนา Deluxe Lanna 3 วัน 2 คืน
 
รางวัลยอดShare มากที่สุดได้แก่  Pchyz  รับรางวัล "1. Voucher ที่พักโรงแรม Syn Hotel ห้อง Stylistic Room รวมอาหารเช้า  สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน มูลค่า 6,600 บาท/voucher 2. Voucher Halfday Trip ท่องเที่ยวชุมชนออนใต้ครบรส ประกอบด้วย อาหารกลางวัน 1 มื้อ / อาหารว่าง 1 มื้อ / Workshop สำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 1,500 บาท" , รางวัลรักษ์โลก(BCG)ได้แก่  Bigboss "1. Voucher ที่พักโรงแรม Syn Hotel ห้อง Stylistic Room รวมอาหารเช้า  สำหรับ 2 ท่าน จำนวน 2 คืน มูลค่า 
6,600 บาท/voucher 2. Voucher Halfday Trip ท่องเที่ยวชุมชนออนใต้ครบรส ประกอบด้วย อาหารกลางวัน 1 มื้อ / อาหารว่าง 1 มื้อ / Workshop สำหรับ 2 ท่าน มูลค่า 1,500 บาท" , รางวัลถูกใจคณะกรรมการ ได้แก่  Nicky.NIB รับรางวัล ตั๋วเครื่องบิน สายการบิน China Airlines 1 ที่นั่ง ไป-กลับ เชียงใหม่-ไทเป  และรางวัลชมเชยทั้งหมด อีก 10 รางวัล รับรางวัล ตั๋ว Chiangmai CAD Khomloy Sky Lanterns Festival 2023 ประเภท STANDARD SEAT 4,600 THB.


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบไปอีก 1 คันแล้ว สำหรับรถยนต์ฮุนได สตาร์เกเซอร์ เอ็กซ์ สีบรอนซ์เงินสุดสวย ที่ผ่านมา

ส่งมอบรถใหม่ให้กับลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับ คุณศศิภัสสร จันทร พร้อมครอบครัว ที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได มาถอยป้ายแดง...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 ธ.ค. 2566, 13:08
 • |
 • 33

เนต้า มหิดล เชียงใหม่ เชิญผู้สนใจพบกับส่วนลด 50,000 บาทโค้งสุดท้าย 8-14 ธ.ค.66 ที่ชั้นตู้ป...

เนต้ามหิดลเชียงใหม่จัดโปรโมชั่นครั้งสุดท้าย รับส่วนลด 50,000 บาท เมื่อท่านมาจองรถไฟฟ้า เนต้า วี ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 66 นี้เท่านั้น พร้อมมีกำหนดรับรถภายใน 31 ธันวาคม 66 เพื่อให้ท่านได้พาครอบครัวออกท...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 ธ.ค. 2566, 12:56
 • |
 • 54

Quick Lane เชียงใหม่ ศูนย์บริการยางและรถยนต์ ขอเสนอ โปรยาง Hankook (ปี 2023) จำนวนจำกัด!!...

🛞 KINERGY ECO2 185/60R15 #โปรโมชั่นพิเศษชุดละ  5,748 บาท🛞 KINERGY ECO2 195/55R15 #โปรโมชั่นพิเศษชุดละ  5,940 บาท.🛞 Vantra LT 205/70R15LT #โปรโมชั่นพิเศษชุดละ  7,737 บาท🛞...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 5 ธ.ค. 2566, 11:07
 • |
 • 53

ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo พบกับบูธ Hyundai Chiangmai Road Show 📌 โลตัส สาขาเชียงใหม่ คำเ...

📅 เริ่มตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม 2566 นี้เท่านั้นพบกับ  ⭐️ฮุนได STARGAZER  ⭐️ฮุนได CRETA พร้อมแคมเปญพิเศษส่งท้ายปี ✨ ดอกเบี้ย 0% นาน 36-48 เดือน✨ ฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ.✨...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 4 ธ.ค. 2566, 11:39
 • |
 • 40

AION Y Plus กับโปรสุดคุ้ม ในงาน Motor Expo Campaign และที่โชว์รูมทั่วประเทศ

Aion Y Plus 490 Premium จากราคา1,099,900 ลด 100,000 เหลือ 999,900 บาท Aion Y Plus 490 Elite  ราคา 899,900 บาทสิทธิพิเศษอื่นๆเมื่อจอง AION  ในงาน MOTOR EXPO 2023ฟรีHome Chargerฟรี ของขวั...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 ธ.ค. 2566, 13:10
 • |
 • 74

ส่งมอบรถยนต์ Hyundai STARIA Premium with Sunroofสีดำเป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ยร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับ หจก. ปัว โมบายวัน โดยคุณพงษ์พันธ์  ศิริเสถียรพงศ์  พร้อมครอบครัว ลูกค้า จ. น่าน HyundaiST...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 1 ธ.ค. 2566, 06:03
 • |
 • 59
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128