เชียงใหม่ประกาศเกียรติคุณ "ครูบาศรีวิชัย" ผ่านคณะธรรมทูต ก่อนเข้าสู่กระบวนการเสนอชื่อ "ครูบาศรีวิชัย" ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

ข่าวศิลปวัฒนธรรม , 18 ต.ค. 2566, 15:25

เชียงใหม่ประกาศเกียรติคุณ "ครูบาศรีวิชัย" ผ่านคณะธรรมทูต ก่อนเข้าสู่กระบวนการเสนอชื่อ "ครูบาศรีวิชัย" ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ มูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนา และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) และมหาวิทยาลัยในพื้นที่เตรียมจัดทำชุดประกาศเกียรติคุณของครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเตรียมเสนอครูบาเจ้าศรีวิชัยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ผ่านกระบวนการธรรมทูต  
   
มูลนิธิอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ มูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนา และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) โดยนายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับ ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่จัดทำชุดประกาศเกียรติคุณของครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อขับเคลื่อนวัตรปฏิบัติและมโนปฏิปทาของครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่นานาประเทศผ่านกระบวนการธรรมทูต และเป็นส่วนนำของกระบวนการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่การการยกย่อง ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกขององค์การยูเนสโก ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ ในวาระครบ 150 ปี ชาตกาล ครูบาเจ้าศรีวิชัย (2571)
     

นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ สมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยว่า มูลนิธิอาจารย์วารินทร์   บัววิรัตน์เลิศ  มูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนา  และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) เตรียมจัดงานเผยแพร่ประกาศเกียรติคุณครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ข่วงพระเจ้าล้านนา   ตำบลดอนแก้ว  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่   ปากทางเข้าห้วยตึงเฒ่าในวันอาทิตย์ที่   17   ธันวาคม  2566 เพื่อเป็นส่วนนำของกระบวนการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่การการยกย่อง ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก  ขององค์การยูเนสโก  โดยภายในงานจะมีการจะมีการมอบบทสวดพระคาถาบารมี 30 ทัศ และคลิปตัวอย่างการสวดมนต์ที่แปลและจัดทำเป็นภาษาต่างๆกว่า  5  ภาษาให้กับคณะธรรมทูตประเทศต่างๆกว่า 10 ประเทศเพื่อเผยแพร่ประกาศเกียรติคุณครูบาเจ้าศรีวิชัย และเป็นส่วนนำของกระบวนการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยสู่การยกย่อง ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก  ขององค์การยูเนสโก
   

ซึ่งกระบวนการธรรมทูตที่เผยแพร่ในแต่ละประเทศ จะประกอบด้วยบทสวดพระคาถาบารมี 30 ทัศ และคลิปตัวอย่างการสวดมนต์ที่แปลและจัดทำเป็นภาษาต่างๆ  5  ภาษา ประกอบด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาบาลี ภาษาไต  ภาษาพม่า ภาษามะโอ   โดยคลิปตัวอย่างการสวดมนต์ที่แปลและจัดทำเป็นภาษาต่างๆ นั้นจะมีกระบวนการจัดทำที่แตกต่างออกไป เช่น การสวดมนต์ที่แปลเป็นภาษาไทยใหญ่ จะต้องเกิดจากพระสงฆ์ที่มีความเชี่ยวชาญในภาษาและวัฒนธรรมประเทศนั้นๆ  ซึ่งคณะจัดทำได้รับบารมีจากพระครูประภัศร์ธรรมรังสี เจ้าอาวาสวัดกู่เต้า อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการถ่ายทอดบทสวด พร้อมรูปแบบการสวดมนต์ตามประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน 
   

สำหรับภาษาพม่าและภาษามะโอ คณะจัดทำได้รับบารมีจากพระสมุห์อานนท์ อินทวโส ( ปู่อ้าย ) เจ้าอาวาสวัดหนองคำ ต.ช้างม่อย  อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานสงฆ์และประธานที่ปรึกษากลุ่มชาติพันธุ์ประโอ (ต๋องลู่)ในประเทศไทย ท่านจะเป็นผู้ถ่ายทอดบทสวด พร้อมรูปแบบการสวดมนต์ตามประเพณีวัฒนธรรมของชาวพม่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
   

 ในส่วนของภาษาไต และภาษาบาลี นั้น คณะจัดทำได้รับความอนุเคราะห์การแปลจากพระหน่อคำ วัดสุวรรณาราม(บ้านป่าลาน) ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน โดยท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีความชำนาญภาษาไต และภาษาบาลี ท่านจะเป็นพระสงฆ์ที่จะสวดมนต์เป็นภาษาไต และภาษาบาลี เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้กับพุทธศาสนิกชนชาวไทยใหญ่ 
        

อย่างไรก็ตาม การนำชุดประกาศเกียรติคุณของครูบาเจ้าศรีวิชัยไปเผยแพร่ยังนานาประเทศ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญหนึ่ง ในการเตรียมเสนอครูบาเจ้าศรีวิชัยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสันติภาพต่อองค์การยูเนสโก 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีเทา เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณวินธาวัชร์ ภัครวิพลธรณ์ Hyundai STARGAZER X สีเทา ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามราย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 พ.ค. 2567, 16:19
 • |
 • 36

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai H-1 Elite FE สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณคุณเธียรชัย น้อยประสานHyundai H-1 Elite FE สีดำ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 17 พ.ค. 2567, 14:25
 • |
 • 94

พบ รถไฟฟ้า100% NETA V 16-22 พ.ค. 67 ที่เซ็นทรัลเฟสฯรับส่วนลด 50,000 บาท มีจำนวนจำกัดจองก...

ห้ามพลาด❗ ลูกค้าจอง NETA V สีฟ้า หรือ ชมพูรับส่วนลดพิเศษสูงสุด 50,000+ บาท🔥 พบกันที่บูธ NETA V ⚡วันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2567 ที่ Central Chiangmai ลานชั้น G📍โปรพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองในงาน✨ฟรี! ประกันภ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 16 พ.ค. 2567, 17:16
 • |
 • 107
 • |
 • 20

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณชุติมา ทวีสุข Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอี...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 16 พ.ค. 2567, 16:33
 • |
 • 90

ลองมาแล้ว PEUGEOT NEW 408 GT ที่ เปอโยต์ เชียงใหม่ 1.6 ซีซี Turbo 218 แรงม้า

 หลังจากห่างหายไปจากตลาดรถยนต์ในบ้านเรานานพอสมควร รถยนต์ เปอโยต์ จากฝรั่งเศส ก็หวนคืนสู่ตลาดอีกครั้ง เรียกได้ว่าพลิกฝ่ามือเลยทีเดียว ทั้งสมรรถนะ รูปทรง ที่ถูกปรับแต่งออกมาอย่างพิถีพิถัน โดยเทคโนโ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 13 พ.ค. 2567, 17:22
 • |
 • 109
 • |
 • 5

ท้ายๆงานแล้วLANNA MOTOR SHOW ที่ เซ็นเฟส วันนี้มาพบกับน้องๆ MCน่ารักทีมนี้ได้เลย13 พฤษภาคม...

งานแสดงรถยนต์ครั้งยิ่งใหญ่ของบ้านเราใกล้จะจบแล้ว วันนี้วันอาทิตย์ว่างงานพาครอบครัวไปเดินชมรถยนต์สวยๆน่าใช้ ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์สันดาป ที่ลานโปรโมชั่น ห้างเซ็นทรัลเฟส เชียงใหม่ น้องMCน่ารักรอท่านอย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 พ.ค. 2567, 07:19
 • |
 • 117
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128