แอ็บโซลูท เฮลธ์ เชียงใหม่ ฉลองครบรอบ 11 ปี

ข่าวธุรกิจ , 11 พ.ย. 2566, 14:12

แอ็บโซลูท เฮลธ์ เชียงใหม่ ฉลองครบรอบ 11 ปี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์ เชียงใหม่ จัดงานขอบคุณลูกค้าและฉลองครบรอบ 11 ปี แอ็บโซลูท เฮลธ์ เชียงใหม่(11 Anniversary Absolute Health Chiangmai) “ขอบคุณตี้ฮักกั๋น เคียงข้างกั๋นอย่างมั่นใจ” แอ็บโซลูทเฮลธ์เจียงใหม่ เฮาดูแลสุขภาพอยู่คู่จาวเจียงใหม่มา 11 ปีแล้วเจ้า ณ ห้องคุ้มคำหลวง ชั้น 2  ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่

สำหรับศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์  เป็นศูนย์ดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ เปิดให้บริการมาเป็น เวลา 19  ปี  โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ซอยร่วมฤดี กรุงเทพฯ  และต่อมาได้ขยายมาสู่ภูมิภาค ปัจจุบันมี ทั้งหมด 6 สาขา ประกอบด้วย กรุงเทพ ขอนแก่น เชียงใหม่ พัทยา โคราช และสาขาที่ 6 แอ็บโซลูท เฮลธ์ อุดรธานี  ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูท เฮลธ์ สาขาเชียงใหม่ เปิดให้บริการเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2555 โดยใช้วิธีในการรักษา แบบก้าวหน้า คือต้องรู้เท่าทันการเกิดโรค ตรวจหาโรคให้เจออย่างรวดเร็วเพื่อการรักษา ที่ทันท่วงทีแล้ว ป้องกันไม่ให้เกิดโรค และเมื่อเกิดโรคแล้ว ต้องรักษาผู้ป่วยให้หายแบบครอบคลุม โดยการวางแผนการรักษา ที่ต้นเหตุของโรคอย่างแท้จริง  ใช้เทคโนโลยีการรักษาโรคแบบผสมผสาน ให้ผลการรักษาดีไม่ทำให้คุณภาพ ชีวิตเสื่อมถอยลงไม่เกิดผลข้างเคียงที่แย่ต่อชีวิต

ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูทเฮลธ์ รักษาโรคเรื้อรังโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากความชราหรือ ความเสื่อมของเซลล์ อาทิเช่น โรคหลอดเลือดแข็ง โรคหลอดเลือดตีบ โรคหลอดเลือดสมองความจำไม่ดี โรคข้อเสื่อม โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคภูมิแพ้ ภูมิเพี้ยนหรือภูมิทำลายตัวเอง รวมถึงโรคที่ เกิดจากความผิดปกติของ เซลล์ อย่างโรคมะเร็ง ให้ความสำคัญ ใน 4 กลยุทธ์หลักไปพร้อม ๆ กันคือ การรักษา  การฟื้นฟู การป้องกันการเจ็บป่วย ไม่ให้เกิดซ้ำและการทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง แอ็บโซลูทเฮลธ์กรุ๊ปได้ค้นคว้านวัตกรรมพัฒนา คุณภาพการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุดตลอดระเวลา ที่ก่อตั้งมากว่า 19 ปี ผลสำเร็จของการรักษาสร้างความภาคภูมิใจและชื่อเสียงทำให้มีผู้ป่วยอยู่ในความดูแลเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี  

ปัจจุบันผู้คนได้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของ ‘การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน’ ซึ่งหมายถึงการใส่ใจกับพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันที่ส่งผลต่อสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยในอนาคตมากขึ้น รวมถึงเฮลท์ตี้ไลฟ์สไตล์ ได้แก่ การเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกาย การตรวจติดตามสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ และความเป็นอยู่ที่ดี ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูทเฮลธ์เชียงใหม่ เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันมาโดยตลอด ดังนั้น ในฐานะผู้นำด้านองค์ความรู้ทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย พร้อมทั้งยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเพื่อการดูแลสุขภาพ แอ็บโซลูทเฮลธ์เชียงใหม่เชื่อว่านวัตกรรมการดูแลสุขภาพที่ล้ำสมัย สะดวกสบาย องค์ความรู้เชิงลึกของทีมแพทย์

รวมถึงความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค จะเป็นหนึ่งในตัวช่วยขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันให้กับผู้พี่น้องชาวเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีได้  โดยการันตีการประสบความสำเร็จในระดับสากล โดยได้รับรางวัลการรับรองมาตรฐานจากสมาคมการแพทย์ยุโรป ให้เป็นสถาบันที่ได้ผ่านการรับรองเป็นสถานประกอบการ ที่ให้บริการทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ และเป็น Best Medical Practice ให้การรักษาที่ดีที่สุด โดย สมาคมการแพทย์ยุโรป Europian Medical Association Belgium รวมไปถึงรางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพระดับนานาชาติ สำหรับความเป็นผู้นำด้านการบริหารความมีจริยธรรมทางธุรกิจ และความมุ่งมั่นต่อการรักษาระดับมาตรฐานสากล จาก Europe Business Assembly Corporation of Social Partnership ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส

ในโอกาสฉลองครบรอบ 11 ปี คณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล และ บุคลากรของ แอ็บโซลูทเฮลธ์ ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่ให้ความไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแลปัญหาการเจ็บป่วย และ ส่งเสริม สุขภาพของท่านจนหายจากการเจ็บป่วย และขอบคุณสำหรับลูกค้าที่นำเรื่องราว ไปบอกต่อๆกันไป ซึ่งเรา ได้มีส่วนช่วยในการสร้างสังคมใหม่ สังคมแห่งการตื่นตัวเรื่องสุขภาพ ไม่ต้องป่วยจนสายเกินกว่าการรักษา

สำหรับกิจกรรมการฉลองฉลองครบรอบ 11 ปี ที่จัดขึ้นนี้ ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแบบ องค์รวม เน้นการป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค รวมถึงอัพเดทองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยโดย นายแพทย์ ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต ประธานกรรมการบริหารแอ็บโซลูท เฮลธ์ กรุ๊ป  พร้อมเปิดงานฉลองครบรอบ 11 ปี  

ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพ ในการเสวนาสุขภาพหัวข้อ “Healthy & Happy ทางเลือกที่ตอบโจทย์ของการดูแลสุขภาพ” โดยนายแพทย์ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต ประธานกรรมการการบริหาร แอ็บโซลูท เฮลธ์ กรุ๊ป นายแพทย์วิทวัส สิทธิวัชรพงศ์ แพทย์ผู้มีประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ประจำสาขาเชียงใหม่ และคุณบุญยาภรณ์ กันทะ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์แอ็บโซลูทเฮลธ์ (กรุงเทพ Head Quarters, เชียงใหม่) พร้อมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ ดูแลสุขภาพ หัวข้อ “เคล็ด(ไม่) ลับ เพื่อการมีสุขภาพดีแบบไม่ต๊ะต่อนยอน)

การจัดกิจกรรมในวันนี้มีผู้สนใจร่วมกิจกรรมลงทะเบียนเข้างาน ภายในงานมีกิจกรรมให้บริการตรวจวิเคราะห์สุขภาพ ตรวจประเมินอาการปวดโดยนักกายภาพ พร้อมรับของที่ระลึกแทนคำขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมา11ปี  และรับชมกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบไปอีก 1 คันแล้ว สำหรับรถยนต์ฮุนได สตาร์เกเซอร์ เอ็กซ์ สีบรอนซ์เงินสุดสวย ที่ผ่านมา

ส่งมอบรถใหม่ให้กับลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับ คุณศศิภัสสร จันทร พร้อมครอบครัว ที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได มาถอยป้ายแดง...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 ธ.ค. 2566, 13:08
 • |
 • 32

เนต้า มหิดล เชียงใหม่ เชิญผู้สนใจพบกับส่วนลด 50,000 บาทโค้งสุดท้าย 8-14 ธ.ค.66 ที่ชั้นตู้ป...

เนต้ามหิดลเชียงใหม่จัดโปรโมชั่นครั้งสุดท้าย รับส่วนลด 50,000 บาท เมื่อท่านมาจองรถไฟฟ้า เนต้า วี ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 66 นี้เท่านั้น พร้อมมีกำหนดรับรถภายใน 31 ธันวาคม 66 เพื่อให้ท่านได้พาครอบครัวออกท...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 ธ.ค. 2566, 12:56
 • |
 • 53

Quick Lane เชียงใหม่ ศูนย์บริการยางและรถยนต์ ขอเสนอ โปรยาง Hankook (ปี 2023) จำนวนจำกัด!!...

🛞 KINERGY ECO2 185/60R15 #โปรโมชั่นพิเศษชุดละ  5,748 บาท🛞 KINERGY ECO2 195/55R15 #โปรโมชั่นพิเศษชุดละ  5,940 บาท.🛞 Vantra LT 205/70R15LT #โปรโมชั่นพิเศษชุดละ  7,737 บาท🛞...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 5 ธ.ค. 2566, 11:07
 • |
 • 53

ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo พบกับบูธ Hyundai Chiangmai Road Show 📌 โลตัส สาขาเชียงใหม่ คำเ...

📅 เริ่มตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม 2566 นี้เท่านั้นพบกับ  ⭐️ฮุนได STARGAZER  ⭐️ฮุนได CRETA พร้อมแคมเปญพิเศษส่งท้ายปี ✨ ดอกเบี้ย 0% นาน 36-48 เดือน✨ ฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ.✨...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 4 ธ.ค. 2566, 11:39
 • |
 • 40

AION Y Plus กับโปรสุดคุ้ม ในงาน Motor Expo Campaign และที่โชว์รูมทั่วประเทศ

Aion Y Plus 490 Premium จากราคา1,099,900 ลด 100,000 เหลือ 999,900 บาท Aion Y Plus 490 Elite  ราคา 899,900 บาทสิทธิพิเศษอื่นๆเมื่อจอง AION  ในงาน MOTOR EXPO 2023ฟรีHome Chargerฟรี ของขวั...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 ธ.ค. 2566, 13:10
 • |
 • 74

ส่งมอบรถยนต์ Hyundai STARIA Premium with Sunroofสีดำเป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ยร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับ หจก. ปัว โมบายวัน โดยคุณพงษ์พันธ์  ศิริเสถียรพงศ์  พร้อมครอบครัว ลูกค้า จ. น่าน HyundaiST...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 1 ธ.ค. 2566, 06:03
 • |
 • 58
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128