ทกจ.เชียงใหม่ แถลงสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวท่องเที่ยว , 21 พ.ย. 2566, 11:20

ทกจ.เชียงใหม่ แถลงสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องศิริโพธิ์ โรงแรมศิริปันนา จังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและรายงานการดำเนินการ พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์กร สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่ากิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ “Beautiful Chiang Mai” อยากเจอ เขา มาหาเราที่เชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นกิจกรรมที่ดี ในการที่ส่งเสริม กระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคอื่นของประเทศไทย โดยในการดำเนินการครั้งนี้ ได้เลือกพื้นที่เป้าหมาย ที่สามารถเดินทางได้สะดวกทั้งทางบกและทางอากาศ และเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพอย่างเช่น พัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สามารถสร้างตลาดได้ทันที
 
จากการสรุปผลการดำเนินการ ที่ได้รับฟังเมื่อสักครู่ ถือได้ว่าเป็นการดำเนินการที่ครอบคลุม การดำเนินการส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในรูปแบบ B to B (Business to Business) ผ่านกิจกรรม Table top sale ในรูปแบบ B to C  (Business to Customers) ผ่านช่องทางของ ช่องทาง platform ระดับสากล และ B to G (Business to Governors) ผ่านกิจกรรม Table top sale และการส่งข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและโปรแกรมต่างๆ ให้กับทางหน่วยงานต่างๆ ทุกจังหวัด ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี และควรติดตามผลในลำดับต่อไป

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกัน ดำเนินการผลักดันต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะเป็นช่องทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นอย่างดี และขอบคุณทุกหน่วยที่ได้เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่า กิจกรรมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ Beautiful Chiang Mai อยากเจอเขา มาหาเราที่เชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างงานสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวหลังวิกฤตการณ์ COVID-19  เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน จังหวัดเชียงใหม่ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว นอกนี้ยังเป็นบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างงานสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศ

ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนั้น ทางจังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำผู้ประกอบการจากหลายหน่วยงานกว่า 40 ผู้ประกอบการ ไปพบปะ แลกเปลี่ยนธุรกิจในรูปแบบ Table top sale ระหว่างวันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2566 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ วันที่ 25 ตุลาคม 2566  ณ โรงแรม ซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม โนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง  และมีการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพต่อยอดด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้ง 2 จังหวัด ได้แก่ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี และ สวนพฤกษ์ศาสตร์ จังหวัดระยอง
 
 นอกจากนี้  ยังได้มีการจัดทำโปรแกรมพิเศษ ได้แก่โปรแกรมสำหรับตลาด CSR ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ BEAUTIFUL CHIANG MAI CSR PROPGRAM “คุณปลูก เราดูแล”โปรแกรม Code ส่วนลดร่วมที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้ คาดหวังว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะเป็นช่องทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นอย่างดี


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบไปอีก 1 คันแล้ว สำหรับรถยนต์ฮุนได สตาร์เกเซอร์ เอ็กซ์ สีบรอนซ์เงินสุดสวย ที่ผ่านมา

ส่งมอบรถใหม่ให้กับลูกค้า ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับ คุณศศิภัสสร จันทร พร้อมครอบครัว ที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได มาถอยป้ายแดง...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 ธ.ค. 2566, 13:08
 • |
 • 32

เนต้า มหิดล เชียงใหม่ เชิญผู้สนใจพบกับส่วนลด 50,000 บาทโค้งสุดท้าย 8-14 ธ.ค.66 ที่ชั้นตู้ป...

เนต้ามหิดลเชียงใหม่จัดโปรโมชั่นครั้งสุดท้าย รับส่วนลด 50,000 บาท เมื่อท่านมาจองรถไฟฟ้า เนต้า วี ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 66 นี้เท่านั้น พร้อมมีกำหนดรับรถภายใน 31 ธันวาคม 66 เพื่อให้ท่านได้พาครอบครัวออกท...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 ธ.ค. 2566, 12:56
 • |
 • 53

Quick Lane เชียงใหม่ ศูนย์บริการยางและรถยนต์ ขอเสนอ โปรยาง Hankook (ปี 2023) จำนวนจำกัด!!...

🛞 KINERGY ECO2 185/60R15 #โปรโมชั่นพิเศษชุดละ  5,748 บาท🛞 KINERGY ECO2 195/55R15 #โปรโมชั่นพิเศษชุดละ  5,940 บาท.🛞 Vantra LT 205/70R15LT #โปรโมชั่นพิเศษชุดละ  7,737 บาท🛞...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 5 ธ.ค. 2566, 11:07
 • |
 • 53

ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo พบกับบูธ Hyundai Chiangmai Road Show 📌 โลตัส สาขาเชียงใหม่ คำเ...

📅 เริ่มตั้งแต่วันที่ 4-12 ธันวาคม 2566 นี้เท่านั้นพบกับ  ⭐️ฮุนได STARGAZER  ⭐️ฮุนได CRETA พร้อมแคมเปญพิเศษส่งท้ายปี ✨ ดอกเบี้ย 0% นาน 36-48 เดือน✨ ฟรีประกันภัยชั้น 1 พร้อม พ.ร.บ.✨...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 4 ธ.ค. 2566, 11:39
 • |
 • 40

AION Y Plus กับโปรสุดคุ้ม ในงาน Motor Expo Campaign และที่โชว์รูมทั่วประเทศ

Aion Y Plus 490 Premium จากราคา1,099,900 ลด 100,000 เหลือ 999,900 บาท Aion Y Plus 490 Elite  ราคา 899,900 บาทสิทธิพิเศษอื่นๆเมื่อจอง AION  ในงาน MOTOR EXPO 2023ฟรีHome Chargerฟรี ของขวั...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 ธ.ค. 2566, 13:10
 • |
 • 74

ส่งมอบรถยนต์ Hyundai STARIA Premium with Sunroofสีดำเป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ยร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับ หจก. ปัว โมบายวัน โดยคุณพงษ์พันธ์  ศิริเสถียรพงศ์  พร้อมครอบครัว ลูกค้า จ. น่าน HyundaiST...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 1 ธ.ค. 2566, 06:03
 • |
 • 58
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128