ทกจ.เชียงใหม่ แถลงสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวท่องเที่ยว , 21 พ.ย. 2566, 11:20

ทกจ.เชียงใหม่ แถลงสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องศิริโพธิ์ โรงแรมศิริปันนา จังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและรายงานการดำเนินการ พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์กร สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่ากิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ “Beautiful Chiang Mai” อยากเจอ เขา มาหาเราที่เชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นกิจกรรมที่ดี ในการที่ส่งเสริม กระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ไปยังกลุ่มเป้าหมายในภูมิภาคอื่นของประเทศไทย โดยในการดำเนินการครั้งนี้ ได้เลือกพื้นที่เป้าหมาย ที่สามารถเดินทางได้สะดวกทั้งทางบกและทางอากาศ และเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพอย่างเช่น พัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สามารถสร้างตลาดได้ทันที
 
จากการสรุปผลการดำเนินการ ที่ได้รับฟังเมื่อสักครู่ ถือได้ว่าเป็นการดำเนินการที่ครอบคลุม การดำเนินการส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในรูปแบบ B to B (Business to Business) ผ่านกิจกรรม Table top sale ในรูปแบบ B to C  (Business to Customers) ผ่านช่องทางของ ช่องทาง platform ระดับสากล และ B to G (Business to Governors) ผ่านกิจกรรม Table top sale และการส่งข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและโปรแกรมต่างๆ ให้กับทางหน่วยงานต่างๆ ทุกจังหวัด ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี และควรติดตามผลในลำดับต่อไป

ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมมือกัน ดำเนินการผลักดันต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะเป็นช่องทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นอย่างดี และขอบคุณทุกหน่วยที่ได้เข้าร่วมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ว่าที่ร้อยเอกสันติพงศ์ บุลยเลิศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่า กิจกรรมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ Beautiful Chiang Mai อยากเจอเขา มาหาเราที่เชียงใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างงานสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวหลังวิกฤตการณ์ COVID-19  เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน จังหวัดเชียงใหม่ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว นอกนี้ยังเป็นบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างงานสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศ

ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนั้น ทางจังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำผู้ประกอบการจากหลายหน่วยงานกว่า 40 ผู้ประกอบการ ไปพบปะ แลกเปลี่ยนธุรกิจในรูปแบบ Table top sale ระหว่างวันที่ 24 – 28 ตุลาคม 2566 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ วันที่ 25 ตุลาคม 2566  ณ โรงแรม ซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม โนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง  และมีการศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพต่อยอดด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้ง 2 จังหวัด ได้แก่ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี และ สวนพฤกษ์ศาสตร์ จังหวัดระยอง
 
 นอกจากนี้  ยังได้มีการจัดทำโปรแกรมพิเศษ ได้แก่โปรแกรมสำหรับตลาด CSR ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ BEAUTIFUL CHIANG MAI CSR PROPGRAM “คุณปลูก เราดูแล”โปรแกรม Code ส่วนลดร่วมที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้ คาดหวังว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะเป็นช่องทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นอย่างดี


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีเทา เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณวินธาวัชร์ ภัครวิพลธรณ์ Hyundai STARGAZER X สีเทา ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามราย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 24 พ.ค. 2567, 16:19
 • |
 • 22

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai H-1 Elite FE สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณคุณเธียรชัย น้อยประสานHyundai H-1 Elite FE สีดำ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 17 พ.ค. 2567, 14:25
 • |
 • 91

พบ รถไฟฟ้า100% NETA V 16-22 พ.ค. 67 ที่เซ็นทรัลเฟสฯรับส่วนลด 50,000 บาท มีจำนวนจำกัดจองก...

ห้ามพลาด❗ ลูกค้าจอง NETA V สีฟ้า หรือ ชมพูรับส่วนลดพิเศษสูงสุด 50,000+ บาท🔥 พบกันที่บูธ NETA V ⚡วันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2567 ที่ Central Chiangmai ลานชั้น G📍โปรพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองในงาน✨ฟรี! ประกันภ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 16 พ.ค. 2567, 17:16
 • |
 • 104
 • |
 • 20

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณชุติมา ทวีสุข Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอี...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 16 พ.ค. 2567, 16:33
 • |
 • 86

ลองมาแล้ว PEUGEOT NEW 408 GT ที่ เปอโยต์ เชียงใหม่ 1.6 ซีซี Turbo 218 แรงม้า

 หลังจากห่างหายไปจากตลาดรถยนต์ในบ้านเรานานพอสมควร รถยนต์ เปอโยต์ จากฝรั่งเศส ก็หวนคืนสู่ตลาดอีกครั้ง เรียกได้ว่าพลิกฝ่ามือเลยทีเดียว ทั้งสมรรถนะ รูปทรง ที่ถูกปรับแต่งออกมาอย่างพิถีพิถัน โดยเทคโนโ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 13 พ.ค. 2567, 17:22
 • |
 • 104
 • |
 • 5

ท้ายๆงานแล้วLANNA MOTOR SHOW ที่ เซ็นเฟส วันนี้มาพบกับน้องๆ MCน่ารักทีมนี้ได้เลย13 พฤษภาคม...

งานแสดงรถยนต์ครั้งยิ่งใหญ่ของบ้านเราใกล้จะจบแล้ว วันนี้วันอาทิตย์ว่างงานพาครอบครัวไปเดินชมรถยนต์สวยๆน่าใช้ ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์สันดาป ที่ลานโปรโมชั่น ห้างเซ็นทรัลเฟส เชียงใหม่ น้องMCน่ารักรอท่านอย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 พ.ค. 2567, 07:19
 • |
 • 112
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128