อบจ.เชียงใหม่ จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก ลดโลกเดือด"

ข่าวประชาสัมพันธ์ , 5 ธ.ค. 2566, 10:04

อบจ.เชียงใหม่ จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก ลดโลกเดือด"

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศ ตามมติของการประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2534 ให้ทุกวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี เป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้บูรณาการร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่ายและภาคเอกชน จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ภายใต้โครงการ “วันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566"

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ (4 ธันวาคม 2566) มีนายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 3 โซนลิฟต์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย 1. บูธนิทรรศการสร้างองค์ความรู้ตลอดจนนวัตกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย จากหน่วยงานองค์ภาครัฐและภาคเอกชนภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ เครือข่าย เขียว สวย หอม ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ และหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า มช. 2. กิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน Work Shop DIY “ต้นไม้ในมือเรา” และ “กระเป๋าผ้ารักษ์โลก” 3. กิจกรรม "Music for the Earth" ของกลุ่มเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ 4.กิจกรรมการประกวดทูตสิ่งแวดล้อม “เยาวชนไทย หัวใจสีเขียว" 5. กิจกรรมทางเลือกของกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษา 6. กิจกรรมการประกวดแต่งกาย Cosplay เพื่อสิ่งแวดล้อม นำเสนอแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ 7. กิจกรรมความสนุกสนาน เล่มเกมส์แจกของรางวัลอีกมากมาย


นายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วง 5  ปีที่ผ่านมา สภาพอากาศโลกเพิ่งทำลายสถิติสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ นับตั้งแต่ 170 ปีก่อน สภาพอากาศร้อนจัดสุดขั้วเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และรุนแรงขึ้น เรื่อยๆ และอากาศหนาวเย็นได้จางหายไปมากกว่า 90% ของพื้นผิวโลก ซึ่งจากที่เราเคยคาดว่าคลื่นความร้อนจะสูงขึ้นในทุกๆ 50 ปี แต่ตอนนี้มันกำลังเกิดขึ้นในทุกๆ 10 ปี และหากโลกร้อนเพิ่มขึ้นถึงจุด 1.5 องศา คลื่นความร้อนก็จะสูงขึ้นในทุกๆ 5 ปี ซึ่งปรากฏการณ์แปรปรวนด้านอากาศเริ่มมีให้เห็นแล้วในหลายเดือนที่ผ่านมา คลื่น ความร้อนทำให้จังหวัดเชียงใหม่เราอยู่ในภาวะไฟป่าฝุ่นควันและค่า PM2.5 เกิน มาตราฐานติดกันอยู่หลายเดือน และยาวนานที่สุดตั้งแต่เกิดภาวะฝุ่นควันมา เรากำลัง เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า “สภาพภูมิอากาศสุดขั้ว” แล้ว ซึ่งจะเกิดหตุการณ์ต่างๆมากมาย อันเป็นผลจากภาวะการณ์อากาศแบบสุดขั้วนี้ อาทิเช่น พายุไต้ฝุ่น และเทอร์นาโดที่ความรุนแรงและมีจำนวนมากขึ้นในทุกๆปี เป็นต้น

ผลจากการกระทำของเราในวันนี้ ทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ในชั้นบรรยากาศมีมากที่สุดในรอบห้าสิบปี ก๊าซมีเทน และไนตรัสออกไซด์ มีมากสุดในรอบ 8 ปี และอัตราการเพิ่มของก๊าซเรือนกระจกก็ เกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ มากกว่าช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หากเราร่วมมือ กันทุกภาคส่วนในการสร้างความตระหนักและร่วมกันรณรงค์ให้ทุกๆ ปี มีความพยายาม ในการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุด และลงได้มากจนถึงระดับที่เรียกว่า Net Zero และคงอยู่อย่างนั้นได้ตลอดไป เป็นไปได้ที่อุณหภูมิโลกอาจจะลดลงเหลือ 1.4 องศา ในช่วงสิ้นศตวรรษนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานที่ได้ตระหนักถึงการส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ประชาชน และภาคเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการปลูกจิตสำนึกของประชาชนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนตนเอง มีการสร้างพื้นที่สีเขียวให้เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี เพื่อลด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดภาวะโลกร้อน โดยปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ได้จัดโครงการวันสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 เนื่องในวันที่ 4 ธันวาคม เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีแนวคิดการจัดงานของปีนี้ คือ “เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก ลดโลกเดือด"

1

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถยนต์ Hyundai H-1 Elite FE สีขาว เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่คุณกนกชนม์ โพธิสุนทรHyundai H-1 Elite FE สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอียด...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 23 ก.พ. 2567, 20:10
 • |
 • 25

ส่งมอบรถยนต์ Hyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่คุณอังคณา กล้าประจันHyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 23 ก.พ. 2567, 20:06
 • |
 • 31

ฟอร์ด วี กรุ๊ป คาร์ เชียงใหม่ เปิดรับสมัครทีมงานหลายอัตรา ด่วน ด่วน 🎯🎯

ฟอร์ด วี กรุ๊ป คาร์ เชียงใหม่ - Ford V Group Cars ChiangMai1 d  · ฟอร์ด วี กรุ๊ป คาร์ เชียงใหม่เปิดรับสมัครทีมงานหลายอัตรา ด่วน ด่วน 🎯🎯1.หัวหน้าที่ปรึกษาการขาย2.ที่ปรึกษาการขาย3.เจ้าหน้าที่ร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 21 ก.พ. 2567, 17:53
 • |
 • 415
 • |
 • 5

บ้านลูกโป่งทำทีมแข่งรถจักรยานยนต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2024 รวม 20 สนาม ส่งแข่งทุกรายการ

ปี2024 บ้านลูกโป่งทำทีมแข่งรถจักรยานยนต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ในรายการ FMSCT TRAIL BIKE THAILAND CHAMPIONS 2024 และ FMSCT MOTOCROSS THAILAND 2024 โดยมีนักแข่งรถจักรยานยนต์จากเขียงใหม่ เชียงราย และลำพูน เ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 20 ก.พ. 2567, 23:54
 • |
 • 64

ส่งมอบรถยนต์ Hyundai H-1 Elite FE สีขาว เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่คุณอรรถชา ณ เชียงใหม่ Hyundai H-1 Elite FE สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอีย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 20 ก.พ. 2567, 16:33
 • |
 • 51

แคมเปญสุดพิเศษ กับ AION V Group Cars เชียงใหม่ ดาวเริ่มต้น 0 บาท หรือผ่อนเพียง 9,280 บาท

พบกันที่เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต ลานโปรโมชั่นชั้น G บริเวณหน้าตู้ปลา ภายในวันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ นี้เท่านั้นสิทธิพิเศษเมื่อจองภายในงานรับสิทธิ์ ทดลองขับฟรี 100 kmรับของแถมพิเศษอื่นๆอีกมา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 18 ก.พ. 2567, 16:46
 • |
 • 55
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128