บสย. ลงนาม ธอส. ใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบและระบบสารสนเทศ

ข่าวธุรกิจ , 18 ม.ค. 2567, 20:57

บสย. ลงนาม ธอส. ใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบและระบบสารสนเทศ

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ (AUDIT SUPPORT SYSTEM : A2S (UPGRADE VERSION)  ธอส. ยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจร่วมกัน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนงานตรวจสอบภายในองค์กร
นับเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน โดย ธอส. เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งด้านการตรวจสอบภายใน ให้การส่งเสริมสนับสนุนในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการตรวจสอบภายในขององค์กร ก่อเกิดมูลค่าเพิ่มทางด้านข้อมูล โดย บสย. จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ  AUDIT SUPPORT SYSTEM (A2S)  ซึ่งเป็นระบบ A2S เวอร์ชั่น ล่าสุดที่ ธอส. อัพเกรดฟังก์ชันมากขึ้นมาใช้ในการสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน ผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งการทำงานของระบบ A2S จะครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการวางแผนงานตรวจสอบ การปฏิบัติงาน การรายงานและการติดตามผล และการให้คำปรึกษา จากการปรับรูปแบบการทำงานเป็นอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดเก็บเอกสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในโอกาสนี้ นายสิทธิกร ได้กล่าวขอบคุณ ธอส. ที่ให้การสนับสนุนในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นจุดเริ่มต้นของการแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนากระบวนงานตรวจสอบให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยระบบ A2S  จะเป็น Data Base สำคัญในการจัดเก็บข้อมูลสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM)  Enabler 8 : ด้านตรวจสอบภายใน ซึ่งกำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายใน นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขาย  เกลดา อินทะนะ  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับ คุณ  ณรงค์ บุญป้อ ฟอร์ด Double Cab Rapt...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:42
 • |
 • 47

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขาย นันท์พิพัฒน์  สุจริต  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับ คุณ  คมกริช นันทชัย รุ่นรถ Double...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:37
 • |
 • 47

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด EV 2.0L Turbo Sport 4x2 6AT

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขาย พนิตสิรี ปัญญาวชิรธรรม  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้า คุณ วรัญญา ฤทธิ์เทพ เป็น รถยนต์ ฟอร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:30
 • |
 • 39

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด EV 2.0L Turbo Sport 4x2 6AT

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขาย พนิตสิรี ปัญญาวชิรธรรม  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้า คุณ วรัญญา ฤทธิ์เทพ เป็น รถยนต์ ฟอร...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:17
 • |
 • 44

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด Double Cab Sport 2.0L Turbo HR 6AT

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขายดวงพร กิ่งจำปา  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้า คุณ สถิตคุณ โสภิญนิวัติวงศ์ เป็น รถยนต์ ฟอร์...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:09
 • |
 • 57

ส่งมอบไปอีกหนึ่งคันรถยนต์ฟอร์ด Ford EV 2.0L Turbo Sport 4x2 6AT-DAT64(22B)

ส่งมอบรถหรูน่าใช้ให้กับลูกค้า  ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์เชียงใหม่   โดยที่ปรึกษาการขายดวงพร กิ่งจำปา  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้า คุณ สิทธิกร ดวงติ๊บ รถยนต์ ฟอร์ด EV 2.0L Tur...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 22 มิ.ย. 2567, 16:02
 • |
 • 45
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128