"จักริน วังวิวัฒน์" นั่งแท่นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่อีกสมัย

ข่าวธุรกิจ , 17 ก.พ. 2567, 12:16

"จักริน วังวิวัฒน์" นั่งแท่นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่อีกสมัย

"จักริน วังวิวัฒน์"  นั่งแท่นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่อีกสมัย พร้อมสานต่องานส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเชียงใหม่ หวังให้ผู้ประกอบการเดินหน้าธุรกิจด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม เตรียมดึงคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำเชียงใหม่ โดยมีวาระสำคัญ คือ การเลือกประธานสภาอุตสาหกรรมฯและคณะกรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ชุดใหม่ มีวาระการทำงานปี 2567 – 2569 โดยผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ในวาระนี้คือนายจักริน  วังวิวัฒน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัทชาระมิงค์ จำกัด

นายจักริน  วังวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทชาระมิงค์ จำกัด กล่าวภายหลังได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่อีกสมัยว่า รู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมฯอีกสมัย ซึ่งตนและคณะกรรมการพร้อมที่จะดำเนินงานตามกรอบและนโยบายของทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และจะทำงานแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่เป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ การขับเคลื่อนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่หลังจากนี้คือการสานต่อการทำงานจากนโยบายที่ได้กำหนดไว้  

“การดำเนินงานในวาระใหม่นี้ตนพร้อมสานต่อนโยบาย 3 i ประกอบด้วย Innovation-Implementation- Investment  เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการหลังเจอกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในหลายๆด้าน การดำเนินธุรกิจในยุคโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการจะต้องตระหนักถึงการนำนวัตกรรมผนวกกับเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจสำหรับโครงการ Northern Thailand Food Valley ที่สภาอุตสาหกรรมได้ขับเคลื่อนมาโดยตลอด  ในวาระการทำงานใหม่นี้จะมีการผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภูมิภาคและประเทศมากขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าสู่กระแสอาหารแห่งอนาคต (Future Food) ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า”

นายจักริน กล่าวต่อว่า ในวาระการดำเนินงานที่ผ่านมาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ หอการค้า-อุตสาหกรรม โอบิฮิโระ ประเทศญี่ปุ่น  โดยได้ร่วมมือกันดำเนินกิจการด้านต่างๆ ในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และโอบิฮิโระภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น JICA ( Japan International Cooperation Agency) อาทิ การศึกษาดูงานและการร่วมออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของทั้งสองพื้นที่รวมถึงการสนับสนุนการฝึกอบรมด้านอุตสาหกรรมอาหาร  การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็นต่างๆ  นอกจากนี้ยังได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรีทำให้เกิดการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างกัน ดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการ Northern Thailand Food Valley จะเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปอย่างแท้จริง รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม 5 คลัสเตอร์ประกอบด้วย Food Cluster  Wellness Cluster/ Creative Cluster/ Digital Cluster/ Other Cluster เพื่อสร้างโอกาสสำหรับธุรกิจใหม่ สินค้าใหม่ และช่องทางการตลาดใหม่ๆ

“ตนพร้อมที่จะทำงานให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการทุกท่านได้ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกันอย่างเต็มที่อยู่แล้ว ในอีก 2 ปีต่อจากนี้จะเร่งผลักดันให้สภาอุตสาหกรรมเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs  อย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป” นายจักริน กล่าวในที่สุด

 

 

 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai Creta Smart สีบรอนเงิน เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณมาลี ชัยอุปละHyundai Creta Smart สีบรอนเงิน ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอีย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 13 เม.ย. 2567, 07:30
 • |
 • 63

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai H-1 Elite FE สีขาว รถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ บจก.เอส ดี เมดิคอล เซอร์วิสเซส Hyundai H-1 Elite FE สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 เม.ย. 2567, 14:11
 • |
 • 58

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีขาว รถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณภิญญดา มาศรีHyundai STARGAZER X สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอียดของรถ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 เม.ย. 2567, 14:00
 • |
 • 66

โค้งสุดท้ายแล้วงาน MOTOR Sale โปรปัง "รับซัมเมอร์"3-9 เมษา 67 ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัล...

เป็นการตัดสินใจของท่านเองล้วนๆในการเลือกซื้อรถยนต์ งานแสดงรถยนต์ สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์เอาไปใช้สักคัน พลาดไม่ได้ต้องไปที่งาน มอเตอร์เซลส์ โปรปังรับซัมเมอร์ ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เรามาพบกัน...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 6 เม.ย. 2567, 10:24
 • |
 • 84

เริ่มแล้ววันนี้งาน MOTOR Sale โปรปัง "รับซัมเมอร์"3-9 เมษา 67 ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัล...

เริ่มแล้ววันนี้ งานแสดงรถยนต์ สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์เอาไปใช้สักคัน พลาดไม่ได้ต้องไปที่งาน มอเตอร์เซลส์ โปรปังรับซัมเมอร์ ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เรามาพบกันที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น จี เซ็นทรัล เ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 3 เม.ย. 2567, 14:42
 • |
 • 157

CHANGAN Sangchai เปิดจองแล้ว LUMIN Lรถไฟฟ้ามินิมอลน่าใช้ทดลองขับได้เลยวันนี้

พลาดไม่ได้สำหรับคนอยากมีรถยนต์ไฟฟ้าไปใช้ จะเอาไปทำงาน ไปส่งลูกไปโรงเรียนหรือจะเอาให้ลูกหลาน นิสิต นักศึกษาขับไปโรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่มีระยะทาง ไป/กลับ ไม่ถึง 200 กิโล ก็สบายมาก เพราะ ฉาง อาน ลูมิน ช...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 เม.ย. 2567, 13:22
 • |
 • 116
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128