ครบรอบ 36 ปี การดำเนินงานท่าอากาศยานเชียงใหม่

ข่าวธุรกิจ , 3 มี.ค. 2567, 11:10

ครบรอบ 36 ปี การดำเนินงานท่าอากาศยานเชียงใหม่

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 36 ปี การดำเนินงาน โดยผลการดำเนินงานกลับเป็นบวกครั้งแรกหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะที่โครงการแผนพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบและการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดแล้วเสร็จในปี 2573   
 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทชม.ทอท.) เป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 36 ปี การดำเนินงาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ สายการบิน ผู้ประกอบการ และผู้ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรจำนวนมาก ซึ่งได้รับเมตตาจากพระราชภาวนาวชิรากร (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก) วัดป่านาคำน้อย จังหวัดอุดรธานี และพระเถระ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอุดรธานี ออกรับบิณฑบาต จำนวน 9 รูป           
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นท่าอากาศยาน 1 ใน 6 แห่ง ภายใต้การกำกับดูแลของ ทอท.ได้รับโอนกิจการจากกรมการบินพาณิชย์มาอยู่ในความดูแล ของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2531 และแปรสภาพเป็น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2545 

โดยได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการในทุกๆ ด้าน ภายใต้มาตรฐานสากล มีผลการดำเนินงานเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนหลักทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่มาโดยตลอด จนกระทั่งในปี 2563 ได้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจการบิน ส่งผลให้การดำเนินงานของท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ 2563 มีอัตราลดลงเป็นครั้งแรก และผลประกอบการขาดทุนในปีงบประมาณ 2564-2565 อย่างไรก็ตามหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบาย Quick Win เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้ในปีงบประมาณ 2566 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีผลการดำเนินงานในทิศทางที่เพิ่มขึ้น และมีผลประกอบการเป็นบวก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. มีอากาศยานพาณิชย์ ขึ้น-ลง 52,682 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 59  2. มีจำนวนผู้โดยสาร 7.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 79   3. มีปริมาณการขนถ่ายสินค้า 5,353 ตัน ใกล้เคียงกับปี 2565  
 แต่เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่มีผลการดำเนินงานสูงสุดมีจำนวนผู้โดยสารกว่า 11.3 ล้านคน พบว่าผลการดำเนินงานในปี 2566 ทั้งจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินยังน้อยกว่าปี 2562 ร้อยละ 30 ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะประสานผนึกกำลังกับภาคการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนให้จำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารในปี 2567 เพิ่มขึ้นต่อไป
 

สำหรับความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 ที่มีเป้าหมายรองรับผู้โดยสาร 16.5 ล้านคน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจ้างสำรวจและออกแบบ โดยบริษัทผู้รับจ้างได้สำรวจข้อมูลความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกท่าอากาศยาน จัดทำและนำเสนอแบบร่างขั้นต้น (Schematic Design) ของโครงการฯ แล้ว เมื่อปลายเดือนมกราคม 2567 ที่ผ่านมา และได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไปพิจารณาปรับปรุงและกำหนดรายละเอียดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ทั้งนี้หากเป็นไปตามแผนที่กำหนด และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2569 คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและเปิดใช้งานได้ในปี 2573  
 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai Creta Smart สีบรอนเงิน เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณมาลี ชัยอุปละHyundai Creta Smart สีบรอนเงิน ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอีย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 13 เม.ย. 2567, 07:30
 • |
 • 63

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai H-1 Elite FE สีขาว รถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ บจก.เอส ดี เมดิคอล เซอร์วิสเซส Hyundai H-1 Elite FE สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 เม.ย. 2567, 14:11
 • |
 • 58

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีขาว รถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณภิญญดา มาศรีHyundai STARGAZER X สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอียดของรถ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 เม.ย. 2567, 14:00
 • |
 • 66

โค้งสุดท้ายแล้วงาน MOTOR Sale โปรปัง "รับซัมเมอร์"3-9 เมษา 67 ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัล...

เป็นการตัดสินใจของท่านเองล้วนๆในการเลือกซื้อรถยนต์ งานแสดงรถยนต์ สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์เอาไปใช้สักคัน พลาดไม่ได้ต้องไปที่งาน มอเตอร์เซลส์ โปรปังรับซัมเมอร์ ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เรามาพบกัน...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 6 เม.ย. 2567, 10:24
 • |
 • 84

เริ่มแล้ววันนี้งาน MOTOR Sale โปรปัง "รับซัมเมอร์"3-9 เมษา 67 ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัล...

เริ่มแล้ววันนี้ งานแสดงรถยนต์ สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์เอาไปใช้สักคัน พลาดไม่ได้ต้องไปที่งาน มอเตอร์เซลส์ โปรปังรับซัมเมอร์ ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เรามาพบกันที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น จี เซ็นทรัล เ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 3 เม.ย. 2567, 14:42
 • |
 • 157

CHANGAN Sangchai เปิดจองแล้ว LUMIN Lรถไฟฟ้ามินิมอลน่าใช้ทดลองขับได้เลยวันนี้

พลาดไม่ได้สำหรับคนอยากมีรถยนต์ไฟฟ้าไปใช้ จะเอาไปทำงาน ไปส่งลูกไปโรงเรียนหรือจะเอาให้ลูกหลาน นิสิต นักศึกษาขับไปโรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่มีระยะทาง ไป/กลับ ไม่ถึง 200 กิโล ก็สบายมาก เพราะ ฉาง อาน ลูมิน ช...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 เม.ย. 2567, 13:22
 • |
 • 116
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128