บสย. รับรางวัล TQC การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2566

ข่าวธุรกิจ , 7 มี.ค. 2567, 11:11

บสย. รับรางวัล TQC การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2566

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รับรางวัล Thailand Quality Class : TQC 2023 การบริหารสู่ความเป็นเลิศ  จากนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 (Thailand Quality Award : TQA)  จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยมีนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567
รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2566  Thailand Quality Class : TQC 2023 ที่ บสย. ได้รับในปีนี้เป็นรางวัลในภาพรวม ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญขององค์กร ที่มีส่วนสำคัญต่อการยกระดับการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้เกณฑ์การประเมิน 7 หมวดหลักสำคัญ ประกอบด้วย 1. การนำองค์กร (Leadership) 2.กลยุทธ์ (Strategy) 3.ลูกค้า (Customers) 4.การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis, and Knowledge Management) 5.บุคลากร (Workforce) 6.การปฏิบัติการ (Operations) และ 7. ผลลัพธ์ (Results) 
นายสิทธิกร  กล่าวว่า นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่ได้รับ เป็นครั้งที่ 2 สะท้อนความมุ่งมั่น ทุ่มเทการพัฒนา ยกระดับความสำเร็จขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานของ บสย. ที่ได้ดำเนินพันธกิจและภารกิจร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในฐานะรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ที่ได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการพัฒนาของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน เพื่อให้ บสย. เป็นที่พึ่งพิงให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างสมดุล 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ บสย. ได้กระจายความช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมการพัฒนาบริหารจัดการองค์กร ประกาศวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี ภายใต้วัฒนธรรม FAST & FIRST  สู่ “เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสให้แก่ SMEs เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  SMEs’ Gateway”  รับมือกับการเปลี่ยนแปลง (Disruption) สร้างสรรค์นวัตกรรม เพิ่มบทบาทการให้ความรู้ทางการเงินครบวงจร (Financial Literacy) การบริหารจัดการธุรกิจ และขยายสู่การช่วยเหลือแก้ไขหนี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และยังขยายการสนับสนุนสู่กลุ่มผู้ขาดโอกาสและกลุ่มนักศึกษา เพื่อให้ทุกภาคส่วนก้าวผ่านความท้าทาย พร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ ๆ และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้ แผนงานในปี 2567 บสย. ยังคงมุ่งเพิ่มระดับความเข้มข้นในการยกระดับความสามารถขององค์กรและพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกขับเคลื่อนองค์กร บูรณาการกระบวนการทำงานในทุกมิติให้มีความเชื่อมโยงและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและระบบนิเวศน์ทางการเงิน (Ecosystem) แบบเฉพาะเจาะจงครบวงจร ตามเป้าหมายการขับเคลื่อนองค์กรสู่ “Credit Mediator”  และ “SMEs Digital Gateway”  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเงินทุนและโอกาสให้แก่ SMEs เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (SMEs’ Gateway) ”


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai Creta Smart สีบรอนเงิน เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณมาลี ชัยอุปละHyundai Creta Smart สีบรอนเงิน ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอีย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 13 เม.ย. 2567, 07:30
 • |
 • 63

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai H-1 Elite FE สีขาว รถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ บจก.เอส ดี เมดิคอล เซอร์วิสเซส Hyundai H-1 Elite FE สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 เม.ย. 2567, 14:11
 • |
 • 58

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีขาว รถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณภิญญดา มาศรีHyundai STARGAZER X สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอียดของรถ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 เม.ย. 2567, 14:00
 • |
 • 66

โค้งสุดท้ายแล้วงาน MOTOR Sale โปรปัง "รับซัมเมอร์"3-9 เมษา 67 ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัล...

เป็นการตัดสินใจของท่านเองล้วนๆในการเลือกซื้อรถยนต์ งานแสดงรถยนต์ สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์เอาไปใช้สักคัน พลาดไม่ได้ต้องไปที่งาน มอเตอร์เซลส์ โปรปังรับซัมเมอร์ ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เรามาพบกัน...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 6 เม.ย. 2567, 10:24
 • |
 • 84

เริ่มแล้ววันนี้งาน MOTOR Sale โปรปัง "รับซัมเมอร์"3-9 เมษา 67 ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัล...

เริ่มแล้ววันนี้ งานแสดงรถยนต์ สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์เอาไปใช้สักคัน พลาดไม่ได้ต้องไปที่งาน มอเตอร์เซลส์ โปรปังรับซัมเมอร์ ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เรามาพบกันที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น จี เซ็นทรัล เ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 3 เม.ย. 2567, 14:42
 • |
 • 157

CHANGAN Sangchai เปิดจองแล้ว LUMIN Lรถไฟฟ้ามินิมอลน่าใช้ทดลองขับได้เลยวันนี้

พลาดไม่ได้สำหรับคนอยากมีรถยนต์ไฟฟ้าไปใช้ จะเอาไปทำงาน ไปส่งลูกไปโรงเรียนหรือจะเอาให้ลูกหลาน นิสิต นักศึกษาขับไปโรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่มีระยะทาง ไป/กลับ ไม่ถึง 200 กิโล ก็สบายมาก เพราะ ฉาง อาน ลูมิน ช...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 เม.ย. 2567, 13:22
 • |
 • 116
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128