“HOP & GO” เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสาธารณะ รองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเชียงใหม่

ข่าวธุรกิจ , 28 มี.ค. 2567, 12:55

“HOP & GO” เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งสาธารณะ รองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเชียงใหม่

  “HOP&GO” รถเที่ยวชมเมืองรูปแบบฮอปออน ฮอปออฟ HOP ON HOP OFF เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ช่วงแรกเปิดให้บริการเส้นทางท่องเที่ยวหลัก 2 เส้น ได้แก่ เส้นทางแม่ริมและแม่ออน ผ่านสถานท่องเที่ยวชั้นนำ และย่านชอปปิ้ง ย่านการค้าและที่พักมากมาย นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยตัวเอง ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวก็สามารถเที่ยวเชียงใหม่ได้ และอีกทั้งยังเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (FIT) อีกด้วย 
 

และเพื่อเป็นการเชื่อมระบบคมนาคมรองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ ตามแผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 7 แห่ง ตามดำริ ฯพณฯ เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้แก่ สวนสัตว์เชียงใหม่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ไนท์ซาฟารี เวียงกุมกาม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ วัดพระธาตุดอยคำ และน้ำตกห้วยแก้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวและชาวเชียงใหม่ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจ การขนส่ง และการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้แก่ชาวเชียงใหม่ 
 

เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางตามแผนนโยบายฯ ดังกล่าว HOP&GO จึงได้เปิดให้บริการเส้นทางใหม่จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ HG3 สายสีเขียว น้ำตกห้วยแก้ว-เวียงกุมกาม และ HG4 สายสีแดง เซนทรัลเชียงใหม่-น้ำตกห้วยแก้ว เริ่มให้บริการในวันที่ 1 เมษายน 2567 นี้เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดของเส้นทางและอัตราค่าบริการดังนี้
 

เส้นทางใหม่ HG 3 สายสีเขียว น้ำตกห้วยแก้ว-เวียงกุมกาม ให้บริการทุกวัน แพ็คเกจบัตรโดยสารแบบ 1 วัน ราคา 200 บาท ใช้บริการได้เฉพาะสายสีเขียว (HG3) และสายสีแดง (HG4) เท่านั้น ขึ้นลงได้ไม่จำกัดเที่ยว พร้อมรับคูปองส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ  โดยออกจากต้นทาง น้ำตกห้วยแก้ว, อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย–ร้านนมห้วยแก้ว–เดอะวอล พลาซ่า–วันนิมมาน-สวนสุขภาพสมเด็จย่าฯ–ไนท์ซาฟารี-อุทยานหลวงราชพฤกษ์–ลานจอดรถวัดพระธาตุดอยคำ(นักท่องเที่ยวต่อรถสี่ล้อแดงขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ)-เชียงใหม่สปีดคาร์ท–เดอะแค้มป์มวยไทยรีสอร์ท–ร้านอาหารข้าวเม่าข้าวฟ่าง-เวียงกุมกาม–สถานธรรมไท่หลิน–ค่ายมวยเชียงใหม่อินเตอร์-ลานจอดรถวัดพระธาตุดอยคำ-อุทยานหลวงราชพฤกษ์-ไนท์ซาฟารี-นิมมานพรอมเมอนาด-โรงแรมอีสตินตัน-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-สวนสัตว์เชียงใหม่ (นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อรถสี่ล้อแดงขึ้นไปดอยสุเทพและดอยปุยได้)-น้ำตกห้วยแก้วและอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

เส้นทางใหม่ HG 4 สายสีแดง เซนทรัลเชียงใหม่-น้ำตกห้วยแก้ว ให้บริการทุกวัน แพ็คเกจบัตรโดยสารแบบ 1 วัน ราคา 100 บาท ใช้บริการได้เฉพาะสายสีแดง (HG4) เท่านั้น ขึ้นลงได้ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว รถจะวิ่งวนรับส่งผู้โดยสารเส้นทางรอบเมือง นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถไปยังจุดเชื่อมต่อเส้นทางท่องเที่ยวหลัก 3 เส้นทาง สายสีชมพู(HG1), สีน้ำเงิน(HG2), สีเขียว(HG3) โดยมีต้นทางออกจาก เซนทรัลเชียงใหม่ (เซนทรัลเฟส)–สถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่–สถานีรถไฟเชียงใหม่–อาคารอนุสาร-ธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าแพ– ร้านหนังสือดวงกมล -คูลเมือง ค๊อฟฟี่-วัดราชมณเฑียร-มาร์สซีเอ็นเอ็กซ์–โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่–วัดสวนดอก-สวนสุขภาพสมเด็จย่า–นิมมานพรอมเมอนาด-โรงแรมอีสตินตัน-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-สวนสัตว์เชียงใหม่ (นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อรถสี่ล้อแดงขึ้นไปดอยสุเทพและดอยปุยได้)-น้ำตกห้วยแก้วและอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย-ร้านนมห้วยแก้ว-ศูนย์การค้าเมญ่า–วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่-เซนทรัลเชียงใหม่ (เซนทรัลเฟส) 
เส้นทางเดิม จำนวน 2 เส้นทาง
 

       HG 1 สายสีชมพู เซนทรัลเชียงใหม่(เซนทรัลเฟส)-แม่ริม ให้บริการวันจันทร์ วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ แพ็คเกจบัตรโดยสารแบบ 1 วัน ราคา 300 บาท สามารถใช้บริการได้ทุกเส้นทาง ขึ้นลงได้ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว พร้อมรับคูปองส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ รถออกจากต้นทาง เซนทรัลเชียงใหม่-วัดป่าดาราภิรมย์–ไทเกอร์คิงดอม-เอเลฟเฟ่น พูพูเปเปอร์ พาร์ค-ร้านอาหารอิตาเลี่ยนเส่คุ-เลอเปอติคาเฟ่ มินิซู-สีมาการ์เด้น-สนามยิงปืน 333-เชียงใหม่เอ็กซ์เซ็นเตอร์-สวนผึ้งแม่ริม-สวนสัตว์แมลงสยาม-อารมณ์ออร์คิด–ปางช่างแม่สา-สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์-ร้านอาหารโป่งแยงแอ่งดอย และ จุดจอด อ.โป่งแยง จุดเชื่อมต่อรถท้องถิ่นขึ้นม่อนแจ่ม (นักท่องเที่ยวชำระค่าเดินทางเอง) ขากลับจะวิ่งกลับมาตามเส้นทางเดิม ไปยังต้นทางที่ เซนทรัลเชียงใหม่ (เซนทรัลเฟส)
 

 HG 2 สายสีน้ำเงิน ศูนย์การค้าเมญ่า - แม่ออน ให้บริการวันอังคาร วันศุกร์ วันอาทิตย์ แพ็คเกจบัตรโดยสารแบบ 1 วัน ราคา 300 บาท ใช้บริการได้ทุกเส้นทาง ขึ้นลงได้ไม่จำกัดจำเที่ยว พร้อมรับคูปองส่วนลดค่าอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยต้นทางออกจาก ศูนย์การค้าเมญ่า-วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่-เซนทรัลเชียงใหม่  (เซนทรัลเฟส)–อาร์ทอินพาราไดซ์–คาเฟ่เชนู– หมู่บ้านผ้าไหมไทย-เอ็มสปอร์ตคอมเพล็กซ์–กระดาษคาเฟ่–ศูนย์อุตสาหกรรมร่มบ่อสร้าง-ใหม่เอี่ยมอาร์ตมิวเซี่ยม-นาซิจำปู๋–โรสมาเนีย-ม่อนพญานาคราช-สคุกก้าฟาร์ม-เซนส์ ฮอต สปริง-น้ำพุร้อนสันกำแพง และ ม่อนกุเวร-ไร่ชาผัสสะ จุดเชื่อมต่อรถท้องถิ่นในการขึ้นหมู่บ้านแม่กำปอง (นักท่องเที่ยวชำระค่าเดินทางเอง) และขากลับรถจะวิ่งกลับมาเส้นทางเดิมจนถึงอาร์ทอินพาราไดซ์ แล้วจะวิ่งไปที่ต้นทาง ศูนย์การค้าเมญ่า
นักท่องเที่ยวหรือชาวเชียงใหม่ สนใจใช้บริการสามารถซื้อแพ็คเกจบัตรโดยสารได้ 3 ช่องทาง
ซื้อบัตรโดยสารได้ที่ WWW.HOPandGO.CO 
 

ซื้อได้ที่พนักงานขับรถบนรถโดยสาร HOP&GO ผู้โดยสารสามารถสแกน QR CODE หรือชำระเป็นเงินสดได้ (เพื่อความรวดเร็วโปรดเตรียมเงินสดให้พอดี)


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai Creta Smart สีบรอนเงิน เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณมาลี ชัยอุปละHyundai Creta Smart สีบรอนเงิน ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอีย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 13 เม.ย. 2567, 07:30
 • |
 • 63

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai H-1 Elite FE สีขาว รถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ บจก.เอส ดี เมดิคอล เซอร์วิสเซส Hyundai H-1 Elite FE สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถา...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 เม.ย. 2567, 14:11
 • |
 • 58

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีขาว รถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้แก่ คุณภิญญดา มาศรีHyundai STARGAZER X สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถามรายละเอียดของรถ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 7 เม.ย. 2567, 14:00
 • |
 • 66

โค้งสุดท้ายแล้วงาน MOTOR Sale โปรปัง "รับซัมเมอร์"3-9 เมษา 67 ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัล...

เป็นการตัดสินใจของท่านเองล้วนๆในการเลือกซื้อรถยนต์ งานแสดงรถยนต์ สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์เอาไปใช้สักคัน พลาดไม่ได้ต้องไปที่งาน มอเตอร์เซลส์ โปรปังรับซัมเมอร์ ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เรามาพบกัน...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 6 เม.ย. 2567, 10:24
 • |
 • 84

เริ่มแล้ววันนี้งาน MOTOR Sale โปรปัง "รับซัมเมอร์"3-9 เมษา 67 ลานโปรโมชั่น ชั้น G เซ็นทรัล...

เริ่มแล้ววันนี้ งานแสดงรถยนต์ สำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์เอาไปใช้สักคัน พลาดไม่ได้ต้องไปที่งาน มอเตอร์เซลส์ โปรปังรับซัมเมอร์ ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 67 เรามาพบกันที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น จี เซ็นทรัล เ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 3 เม.ย. 2567, 14:42
 • |
 • 158

CHANGAN Sangchai เปิดจองแล้ว LUMIN Lรถไฟฟ้ามินิมอลน่าใช้ทดลองขับได้เลยวันนี้

พลาดไม่ได้สำหรับคนอยากมีรถยนต์ไฟฟ้าไปใช้ จะเอาไปทำงาน ไปส่งลูกไปโรงเรียนหรือจะเอาให้ลูกหลาน นิสิต นักศึกษาขับไปโรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่มีระยะทาง ไป/กลับ ไม่ถึง 200 กิโล ก็สบายมาก เพราะ ฉาง อาน ลูมิน ช...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 เม.ย. 2567, 13:22
 • |
 • 116
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128