กิจกรรม Mae Kha & Night Bazaar Earth Day ณ คลองแม่ข่า ย่านไนท์บาซาร์

ข่าวสังคม , 25 เม.ย. 2567, 15:04

กิจกรรม Mae Kha & Night Bazaar Earth Day ณ คลองแม่ข่า ย่านไนท์บาซาร์

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม Mae Kha & Night Bazaar Earth Day, 22 เมษายน 2567 ณ คลองแม่ข่า ย่านไนท์บาซาร์ จัดขึ้นโดย ชมรมผู้ประกอบการย่านไนท์บาซาร์, Mae Kha City Lab, เทศบาลนครเชียงใหม่ และเครือข่ายภาคประชาชนผู้ร่วมพัฒนาคลองข่า  กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังผู้ประกอบย่านไนท์บาซาร์ ริมคลองแม่ข่า ร่วมทำความสะอาดและฟื้นฟูภูมิทัศน์ริมคลองแม่ข่า ให้สะอาด ร่มรื่น น่าเดิน  เป็นกิจกรรมฟื้นฟูสภาพแวดล้อมสอดรับกับกิจกรรม Earth Day (วันคุ้มครองโลก) วันสำคัญทางสิ่งแวดล้อมซึ่งประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ และทั่วโลกต่างร่วมกันจัดงานรณรงค์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างพร้อมเพรียงในวันที่ 22 เม.ย. ของทุกปี  
           

ในช่วงเช้ากิจกรรมเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรม Mae Kha & Night Bazaar Earth Day โดย คุณละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมการค้าวิศิษฏ์ล้านนาเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว และที่ปรึกษาสมาคมโรงแรมไทย และคุณสามารถ สุวรรณรัตน์ นักวิจัยโครงการ Mae Kha City Lab สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามด้วยการกล่าวเปิดงานโดย คุณสุทัศน์ ศรีล้อม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และการกล่าวถึงข้อเสนอการพัฒนาคลองแม่ข่าในย่านไนท์บาซาร์ โดย คุณวารุณี คำเมรุ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ และตัวแทนชมรมผู้ประกอบการไนท์บาซาร์ และมีการส่งมอบเอกสารข้อเสนอการพัฒนา ‘คลองแม่ข่า’ ย่านไนท์บาซาร์  โดยมีเนื้อหาข้อเสนอดังนี้

Vision การพัฒนาคลองแม่ข่า-ย่านไนท์บาซาร์
1.พัฒนาคลองแม่ข่าและพื้นที่ริมคลองย่านไนท์บาซาร์ ให้สะอาด ปลอดภัย ร่มรื่นและ เหมาะสมสำหรับ
การเดิน การสัญจร และเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวให้กับย่าน

2.เตรียมพร้อมให้พื้นที่ริมคลองสามารถจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ต่อยอดให้คลองแม่ข่าย่านไนท์บาซาร์ เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว และเป็น Landmark ใหม่ ให้กับย่าน และเมืองเชียงใหม่  

ข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนาในพื้นที่
1.คุณภาพน้ำและความสะอาดของคลองแม่ข่า 
(1.1) ขอการสนับสนุนจากเทศบาลในการจัดการคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่าให้ดีขึ้น 
    และจัดการอย่างเข้มงวด ไม่ให้เกิดการปล่อยน้ำเสียลงคลองแม่ข่า
(1.2) จัดการผักตบชวา และขยะมูลฝอยในคลองแม่ข่า 
(1.3) จัดการปิดท่อระบายน้ำริมทางบริเวณสะพานแม่ข่า-ลอยเคราะห์

2.ทางเดินริมคลองแม่ข่า 
(2.1) จัดการวัชพืช และขยะบนแนวทางเดินริมคลองแม่ข่า เป็นประจำ 
(2.2) เปิดทางเดินริมคลองให้สามารถเดินได้ 100 % ระยะทาง 800 เมตร ตลอด 2 ฝั่งคลอง 
 (2.3) เพิ่มแสงสว่างริมคลอง และซ่อมแซมไฟฟ้าพลังงาน Solar Cell เดิมที่เสียหายให้กลับมาใช้งานได้ ตลอดระยะทาง 800 เมตร

หลังจากการมอบข้อเสนอการพัฒนาคลองแม่ข่าย่านไนท์บาซาร์ให้กับตัวแทนเทศบาลนครเชียงใหม่ พนักงานและเจ้าหน้าที่จากโรงแรม และผู้ประกอบในย่านไนท์บาซาร์ร่วม 200 คน ได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ กำจัดวัชพืช ที่ขึ้นคลุมทางเดินริมคลองแม่ข่าด้านทิศตะวันออกของคลองแม่ข่า ตั้งแต่สะพานแม่ข่าศรีดอนไชย ถึงสะพานแม่ข่าลอยเคราะห์ และสะพานแม่ข่าท่าแพ เป็นระยะทาง 800 เมตร โดยการสนับสนุนเครื่องมือหนัก รถขนขยะสิ่งปฏิกูล พร้อมเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเชียงใหม่  กิจกรรม Mae Kha & Night Bazaar Earth Day 22 เม.ย.67 ณ คลองแม่ข่า ย่านไนท์บาซาร์ ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลา 11.00 น. ด้วยผลลัพธ์เป็นพื้นที่ริมคลองที่สะอาด ร่มรื่น และสามารถเดินได้สะดวกขึ้น ทั้งนี้ชมรมผู้ประกอบการย่านไนท์บาซาร์ได้มีการหารือร่วมกัน ถึงอนาคตการพัฒนาคลองแม่ข่าย่านไนท์บาซาร์ ให้เป็น Landmark แห่งใหม่ของย่าน โดยมีหมุดหมายเตรียมการจัดงานในช่วง High Season ปลายปี 2567 เป็นเป้าหมายการดำเนินการพัฒนาย่านร่วมกันต่อไป

ชมรมผู้ประกอบการย่านไนท์บาซาร์ และผู้ประกอบการกับเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน  Mae Kha & Night Bazaar Earth Day 22 เม.ย.67 ณ คลองแม่ข่า ย่านไนท์ ประกอบด้วย โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่, dusitD2 Chiang Mai, CH Hotel, Intercontinental Chiang Mai The Mae Ping, MARRIOTT Chiang Mai, MELIA Chiang Mai, Movenpick Suriwongse Hotel Chiang Mai, The Pantip Lifestyle Hub, Pavilion Night Bazaar, STAR HOTEL, SOS Scholars of Sustenance, Tamarind Village Chiang Mai, TCC GROUP, โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่, สมาคมการค้าวิศิษฏ์ล้านนาเพื่ออุตสาหกรรมไมซ์, ชุมชนหัวฝาย และชุมชนกำแพงงาม,เครือข่าย Imagine Mae Kha, สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มช. และ Mae Kha City Lab


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย นันท์พิพัฒน์  สุจริต  ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้าลูกค้า คุณ ลักษณา วันวา มาถอยรุ่นรถฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT ไปจากโชว์รูม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:31
 • |
 • 33

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย ภุชงค์ ชมจำปี ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้า คุณ วุฒิ รัชฏะนันท์ มาถอยรุ่นรถฟอร์ด 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:23
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย ภุชงค์ ชมจำปี ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ สุรศักดิ์ สิงห์สา มาถอย ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติมาเป็นครอ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:17
 • |
 • 34

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10ATเป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย เอมิกา เทพา ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท บ่อหลวง มิตรเกษตร จำกัด มาถออย รุ่นรถ Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:07
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย อัชฉรา หงษ์ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ จักรพันธ์ อินทราวงศ์ มาถอยรถ ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกีย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 19:54
 • |
 • 38

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย อัชฉรา หงษ์ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ จักรพันธ์ อินทราวงศ์ ถอยรถฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 19:49
 • |
 • 39
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128