ยูโอบี ประเทศไทยเปิดตัวการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 15 มุ่งส่งเสริมศิลปินไทยให้เติบโตในระดับภูมิภาค เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ข่าวบันเทิง , 4 มิ.ย. 2567, 12:28

ยูโอบี ประเทศไทยเปิดตัวการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 15 มุ่งส่งเสริมศิลปินไทยให้เติบโตในระดับภูมิภาค เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ขอเชิญชวนศิลปินไทยมืออาชีพและศิลปินใหม่หรือสมัครเล่นเข้าร่วมแสดงความสามารถทางศิลปะในการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 15 ประจำปี 2567  ซึ่งเป็นหนึ่งในการประกวดที่ทรงเกียรติที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นเวทีการประกวดศิลปะระดับภูมิภาคเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย โดยจัดขึ้นประจำทุกปี  สะท้อนถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของธนาคารยูโอบีในการมุ่งมั่นยกระดับศิลปินไทยสู่เวทีศิลปะระดับภูมิภาค โครงการศิลปะอันทรงเกียรตินี้ไม่เพียงสร้างศิลปินรุ่นใหม่ที่มากความสามารถเท่านั้น แต่ยังมุ่งส่งเสริมให้ศิลปินใช้พลังสร้างสรรค์เป็นกระบอกเสียงที่ทรงพลังเพื่อสะท้อนปัญหาทางสังคมในประเด็นต่างๆ อีกด้วย

นางสาวธรรัตน โอฬารหาญกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “ในฐานะที่ธนาคารยูโอบีเป็นผู้นำด้านการสนับสนุนวงการศิลปะในภูมิภาคเอเชีย เรายังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังที่จะทำให้ผู้คนในประเทศไทยและทั่วทั้งภูมิภาคสามารถเข้าถึงศิลปะได้ง่ายขึ้น สำหรับการประกวดจิตรกรรมยูโอบี เป็นการประกวดศิลปะระดับภูมิภาคเพียงเวทีเดียวในประเทศไทย และนับเป็นแพลตฟอร์มสำคัญที่เปิดโอกาสให้ศิลปินได้จัดแสดงผลงานในระดับภูมิภาค ช่วยให้ศิลปินได้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่กว้างขึ้น รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า”

เพื่อให้เห็นภาพประสบการณ์จากศิลปินที่เคยประสบความสำเร็จในการประกวดนี้ นายสุกิจ ชูศรี  ศิลปินรุ่นพี่ ผู้ชนะเลิศการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประเทศไทย ครั้งที่ 8 ปี 2560 และรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค UOB Southeast Asian Painting of the Year ประจำปี 2560 การประกวดจิตรกรรมยูโอบี แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการประกวดที่ได้ส่งเสริมให้เขาก้าวหน้าบนเส้นทางอาชีพศิลปิน ว่า “การประกวดจิตรกรรมยูโอบีมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อเส้นทางการเป็นศิลปินของผม แม้การประกวดสิ้นสุดลงแล้ว ยูโอบียังคงเปิดโอกาสให้ผมได้จัดแสดงผลงานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ผมมีโอกาสจัดแสดงผลงานในงาน Art Central ที่ฮ่องกงร่วมกับยูโอบี ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ได้พบปะนักสะสมผลงานศิลปะ แกลเลอรี และสร้างเครือข่ายศิลปินในระดับนานาชาติ”

อีกหนึ่งศิลปินที่ประสบความสำเร็จ นางสาวปรัชญา เจริญสุข ศิลปินรางวัลชนะเลิศ การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประเทศไทย ครั้งที่ 14 ปี 2566 และรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค UOB Southeast Asian Painting of the Year ปี 2566 กล่าวว่า “การได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค UOB Southeast Asian Painting of the Year ในปีที่ผ่านมา นับเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตการเป็นศิลปินของดิฉัน ทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ไม่เพียงแค่ในวงการศิลปะ แต่ยังเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในวงการศิลปะอีกด้วย”

นางสาวปรัชญา แบ่งปันเคล็ดลับความสำเร็จไว้ว่า “ในการส่งผลงานเข้าประกวด ศิลปินควรนำเสนอประเด็นที่ตนเองสนใจอย่างแท้จริง และนอกเหนือจากความสวยงาม ผลงานศิลปะที่ส่งเข้าประกวดควรที่จะสามารถสื่อความหมายไปยังผู้ชมได้ ด้วยการสะท้อนถึงประเด็นสำคัญระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม หรือแม้กระทั่งความท้าทายเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ศิลปินยังสามารถหยิบยกประสบการณ์ส่วนตัว เพื่อสื่อสารประเด็นในเชิงบวกและสร้างแรงบันดาลใจมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะที่สามารถเชื่อมโยงกับผู้ชมได้เช่นกัน”

การออกแบบสัญลักษณ์การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ในปีนี้ ได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานชนะเลิศการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2566

สัญลักษณ์การประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2567 ได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานชนะเลิศระดับภูมิภาค UOB Southeast Asian Painting of the Year ปี 2566 ชื่อ “ปากน้ำชุมพร” ซึ่งเป็นผลงานของนางสาวปรัชญา เจริญสุข ที่สื่อถึงปัญหาไมโครพลาสติกในแหล่งน้ำธรรมชาติ นับเป็นภัยคุกคามใกล้ตัว โดยการออกแบบสัญลักษณ์แสดงความรุนแรงของคลื่นที่ซัดภัยอันตรายขนาดเล็กเข้ามา

เปิดรับสมัครผลงานส่งเข้าการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 15 

การประกวดจิตรกรรมยูโอบี นับเป็นหนึ่งในการประกวดศิลปะที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยที่ผ่านมาได้รับผลงานเข้าร่วมประกวดจากศิลปินมืออาชีพและศิลปินสมัครเล่นจำนวนมากกว่า 1,000 คนทั่วทั้งภูมิภาค สำหรับการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 15 ในประเทศไทยกำลังเปิดรับผลงานจากศิลปินมืออาชีพและศิลปินสมัครเล่นทุกคน ไม่ว่าจะเป็นศิลปินชาวไทยหรือผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย โดยสามารถส่งผลงานทางออนไลน์ ได้ที่ www.uob.co.th/poy การประกวดไม่มีข้อจำกัดด้านหัวข้อและอายุ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

พิธีประกาศและมอบรางวัลการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 15 จะจัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ผู้ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศจากทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม จะมีโอกาสเข้าชิงรางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาค UOB Southeast Asian Painting of the Year ที่มีรางวัลมูลค่า 13,000 เหรียญสิงคโปร์ นอกเหนือจากรางวัลชนะเลิศระดับประเทศที่ได้รับจากแต่ละประเทศ และยังมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารยูโอบี  โดยพิธีมอบรางวัลและการประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 จะจัดขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ณ ประเทศสิงคโปร์

"ยูโอบี อาร์ต โรดโชว์" กระตุ้นให้ศิลปินตระหนักถึงพลังสร้างสรรค์ของศิลปะที่มีต่อสังคมมากขึ้น

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จะจัดกิจกรรม "ยูโอบี อาร์ต โรดโชว์" ไปตามมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยด้านศิลปะทั่วประเทศ นับเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเฟ้นหาศิลปินไทยรุ่นใหม่ นอกจากจะเป็นแพลตฟอร์มที่มอบโอกาสให้ศิลปินหน้าใหม่ได้เรียนรู้จากผู้ชนะเลิศการประกวดในอดีตและผู้เชี่ยวชาญในวงการศิลปะแล้ว กิจกรรมนี้ยังจะมุ่งสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายให้ศิลปินใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในทางที่ดีขึ้น

“ศิลปะมีพลังพิเศษในการกระตุ้นผู้คนทั้งทางอารมณ์และความคิด ดังนั้น จึงเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดี ธนาคารหวังว่าโครงการนำศิลปะสู่ชุมชนของเราจะสามารถช่วยให้ผู้คนตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะในการรณรงค์เพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งจะจุดประกายให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สำคัญ และสร้างแรงบันดาลใจให้นำไปสู่การลงมือทำ" นางสาวธรรัตน โอฬารหาญกิจ กล่าวสรุป


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย นันท์พิพัฒน์  สุจริต  ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้าลูกค้า คุณ ลักษณา วันวา มาถอยรุ่นรถฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT ไปจากโชว์รูม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:31
 • |
 • 33

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย ภุชงค์ ชมจำปี ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้า คุณ วุฒิ รัชฏะนันท์ มาถอยรุ่นรถฟอร์ด 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:23
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย ภุชงค์ ชมจำปี ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ สุรศักดิ์ สิงห์สา มาถอย ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติมาเป็นครอ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:17
 • |
 • 33

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10ATเป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย เอมิกา เทพา ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท บ่อหลวง มิตรเกษตร จำกัด มาถออย รุ่นรถ Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:07
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย อัชฉรา หงษ์ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ จักรพันธ์ อินทราวงศ์ มาถอยรถ ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกีย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 19:54
 • |
 • 38

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย อัชฉรา หงษ์ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ จักรพันธ์ อินทราวงศ์ ถอยรถฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 19:49
 • |
 • 39
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128