เยาวชนคนเก่ง 2 รร.ดังเชียงใหม่ คว้าสิทธิ์ เป็นตัวแทนไทย ร่วมประกวด GSIC ที่เซี่ยงไฮ้

ข่าวการศึกษา , 9 มิ.ย. 2567, 16:04

เยาวชนคนเก่ง 2 รร.ดังเชียงใหม่ คว้าสิทธิ์ เป็นตัวแทนไทย ร่วมประกวด GSIC ที่เซี่ยงไฮ้

เยาวชนคนเก่งจาก 2 โรงเรียนดังเชียงใหม่ คว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (Global Student Innovation Challenge: GSIC) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคมนี้
 
ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ทีมวิจัยเทคโนโลยีที่ทุกคนเข้าถึงและสิ่งอำนวยความสะดวก กลุ่มนวัตกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัลสุขภาพการแพทย์ จัดกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ (Student Innovation Challenge: SIC Thailand 2024) ขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยสู่การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาระดับนานาชาติ (Global Student Innovation Challenge: gSIC 2024) ซึ่งจะจัดขึ้น ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคมนี้
                               
สำหรับการจัดกิจกรรม SIC Thailand 2024 ในครั้งนี้ ได้มีนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา ได้คิดและสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรมช่วยเหลือคนพิการและผู้สูงอายุ ส่งเข้าร่วมการประกวดกว่า  200 ผลงาน โดย สวทช. เป็นผู้คัดเลือกสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้เหลือเพียง 40 ผลงาน เข้าสู่การประกวดในรอบสุดท้ายเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา
                              
โดยผลการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ ประจำปี 2567 (Student Innovation Challenge Thailand 2024) ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ สภากาชาดไทย กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทีมวิจัยจากกลุ่มนวัตกรรมแพลตฟอร์มดิจิทัลสุขภาพการแพทย์ และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. ร่วมเป็น คณะกรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในประเทศ ผลปรากฏว่า 10 ทีม ที่ได้รับคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทการออกแบบ และ ประเภทเทคโนโลยี

โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทการออกแบบ 5 ทีม ได้แก่1. ผลงาน Happy CP Gloves: Smiling Solutions for children with cerebral palsy จาก โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง2. ผลงาน Braille’s Film จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน3. ผลงาน BART LAB Intelligent Robotic Stair Climbing Wheelchair จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง4. ผลงาน STRAW SPLINT จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย5. ผลงาน Keeb Healthy จากโรงเรียนราชินี ได้รับรางวัลชมเชย
และ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก ประเภทเทคโนโลยี 5 ทีม ได้แก่1. ผลงาน ClearConverse: A Web Application for Enhanced Communication for People with Alaryngeal Speech จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง2. ผลงาน CAREmate Robot จาก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน3. ผลงาน Designing and developing a walking aid device for physical therapy จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง4. ผลงาน ALL Wheelchair: Encouraging Physical Activity for Wheelchair Users through a Novel Motion-Controlled Gaming System จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย5. ผลงาน Crossing Vision จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชย
                                         
ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และ เหรียญทองแดง ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (Global Student Innovation Challenge: gSIC) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2567
                                 
สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชมเชย จะได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (gSIC) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เช่นกัน                                 
ทั้งนี้ทุกทีมที่ได้รับรางวัล จะเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล และ ค่ายกิจกรรมเสริมทักษะและการอบรมการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2567 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อเตรียมตัวก่อนเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (gSIC) ต่อไป
                               
โดยทีมเยาวชนคนเก่งจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ ที่เป็นเจ้าของผลงาน Crossing vision หรือ นวัตกรรมช่วยคนตาบอดข้ามถนน ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่คว้าสิทธิ์ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุระดับนานาชาติ (gSIC) ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย นายภูดิส วังธิยอง ,นายปวริศ จันทะสาร และนายศุภการต์ ชมดอก ทั้งหมดเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนายลัทธวัฒน์ สอนศรีนุสรณ์ เป็นครูผู้ควบคุมทีม
 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณหมอธีรศักดิ์ อุตตมา เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER X สีดำขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบถาม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มิ.ย. 2567, 08:01
 • |
 • 36

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER X สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณเตือนใจ เมฆสว่างวงศ์ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER X สีดำ ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 14 มิ.ย. 2567, 07:56
 • |
 • 22

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 6 With Black Roof สีขาว เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครั...

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณหมอพัทธนันท์ พุทธิเกียรติ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER Smart 6 With Black Roof สีขาว ขอขอบคุณที่ให้เก...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 มิ.ย. 2567, 16:58
 • |
 • 30

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์มุ้ย ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับคุณสมชาย แซ่หยี่ เป็นรถยนต์ Hyundai STARGAZER Smart 7 สีเทา ขอขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นครอบครัวฮุนได สอบ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 12 มิ.ย. 2567, 16:52
 • |
 • 49

16 มิถุนายน 67 มาสนุกกับเส้นทางลาดยางเรียบๆกันครับ TARMAC RALLY SPRINT ในหมู่บ้านฟ้าเปียงด...

อย่าพลาดสำหรับท่านนักแข่งทุกท่าน มาพบกับ  TARMAC แรลลี่ สปริ้น ที่เดิมหมู่บ้านฟ้าเบียงดิน บ้านธิ ลำพูน วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 67 นี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 092 8747429 BODY SHOP SPORT


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 11 มิ.ย. 2567, 22:10
 • |
 • 44

ส่งมอบรถใหม่ Hyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ เป็นรถยนต์น่าใช้สำหรับครอบครัว

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจมอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ เซลส์แนน ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ให้กับบริษัท รัตนสิริการบัญชี เชียงใหม่ จำกัด ที่มาถอยรถยนต์ Hyundai STARIA Premium with Sunroof สีดำ ขอขอบคุณท...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 10 มิ.ย. 2567, 12:42
 • |
 • 51
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128