กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมยกระดับอาหารพื้นถิ่นด้วยนวัตกรรม

ข่าวธุรกิจ , 14 มิ.ย. 2567, 14:03

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมยกระดับอาหารพื้นถิ่นด้วยนวัตกรรม

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมยกระดับอาหารพื้นถิ่นด้วยนวัตกรรม โดยบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา จัดกิจกรรมถอดรหัสอาหารพื้นถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เจาะกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมดันเป็นของฝากสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า

นายวีรพงษ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการให้เกิดการแข่งขัน และสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและเกษตรแปรรูป ในพื้นที่ของ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้จัดทำกิจกรรมถอดรหัสอาหารพื้นถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Hyperlocal Food Decoding) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมภาคธุรกิจของอาหารพื้นถิ่นด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์อาหาร ให้มีเอกลักษณ์ท้องถิ่น สร้างสรรค์โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรม นำมาวิจัยและ พัฒนาอาหาร ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
 

“สำหรับกลุ่มเป้าหมายในโครงการซึ่งได้แก่ วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง จำนวน 20 ชุมชน ไม่น้อยกว่า 60 คน ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการปรับปรุงกระบวนการผลิต พัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยการผสานวัฒนธรรมล้านนากับภูมิปัญญา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการถ่ายทอดเรื่องราว เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ โดดเด่น ต่อยอดผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และพัฒนาสู่ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ล้านนา ทำให้สินค้ามีอายุการเก็บรักษานานขึ้นและมีศักยภาพในการจำหน่าย สร้างความเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของฝากและของที่ระลึก และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องสามารถสร้างรายได้ด้วยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว  
 

นายจักริน วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า แนวโน้มการเติบโตของอาหารวัฒนธรรมท้องถิ่น มีโอกาสเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารหันมาใช้พืชผักท้องถิ่นในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือแปรรูปผลิตภัณฑ์มากขึ้น เนื่องจากการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ช่วยในการเพิ่มจุดขายได้ด้วยการสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม สร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการบอกเล่าเรื่องราวของอาหารได้เป็นอย่างดี ร้านอาหาร ถือเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาได้มหาศาล ในปัจจุบันอาหารท้องถิ่นเชิงวัฒนธรรมหลายชนิดของภาคเหนือได้ถูกพัฒนาสู่สินค้าของฝากประจำท้องถิ่น สินค้ากลุ่มนี้พบว่ามีการเติบโตในเชิงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังประสบปัญหาของการนำวัตถุดิบมาแปรรูปให้ถูกต้องทำให้มีข้อจำกัดในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ดังนั้นสินค้าในกลุ่มนี้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องถูกยกระดับและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้
 

ทั้งนี้ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำกิจกรรมถอดรหัสอาหารพื้นถิ่นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Hyperlocal Food Decoding) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมภาคธุรกิจของอาหารพื้นถิ่นด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์อาหารให้มีเอกลักษณ์ท้องถิ่น โดยนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรม นำมาวิจัยและพัฒนาอาหารให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน ปรับปรุงกระบวนการผลิต ยกระดับสินค้า เพื่อให้สินค้ามีอายุการเก็บรักษานานขึ้นและมีศักยภาพในการจำหน่ายเป็นของฝากของที่ระลึก  สร้างความเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสู่ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ล้านนาและต่อยอดยกระดับการพัฒนาสินค้าเพื่อขยายโอกาสในการสร้างช่องทางการตลาดสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนืออย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย นันท์พิพัฒน์  สุจริต  ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้าลูกค้า คุณ ลักษณา วันวา มาถอยรุ่นรถฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT ไปจากโชว์รูม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:31
 • |
 • 33

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย ภุชงค์ ชมจำปี ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้า คุณ วุฒิ รัชฏะนันท์ มาถอยรุ่นรถฟอร์ด 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:23
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย ภุชงค์ ชมจำปี ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ สุรศักดิ์ สิงห์สา มาถอย ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติมาเป็นครอ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:17
 • |
 • 34

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10ATเป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย เอมิกา เทพา ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท บ่อหลวง มิตรเกษตร จำกัด มาถออย รุ่นรถ Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:07
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย อัชฉรา หงษ์ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ จักรพันธ์ อินทราวงศ์ มาถอยรถ ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกีย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 19:54
 • |
 • 38

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย อัชฉรา หงษ์ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ จักรพันธ์ อินทราวงศ์ ถอยรถฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 19:49
 • |
 • 39
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128