เตรียมจัดงานหอการค้าแฟร์ 2024 ในคอนเซ็ปต์ Local Food Good Taste เน้นไปที่อาหารพร้อมทาน อาหารปรุงสดใหม่ สะอาด ถูกหลักอนามัย

ข่าวธุรกิจ , 26 มิ.ย. 2567, 15:39

เตรียมจัดงานหอการค้าแฟร์ 2024 ในคอนเซ็ปต์ Local Food Good Taste เน้นไปที่อาหารพร้อมทาน อาหารปรุงสดใหม่ สะอาด ถูกหลักอนามัย

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในงานแถลงข่าวหอการค้าแฟร์ 2024 พร้อมด้วยนางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่  นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 101-104 ชั้น 1 อาคารตันตราภัณฑ์ 7/11 ม. 5 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สำหรับการจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2024 ภายใต้แนวคิด BCG Creative LANNA  โดยในปีนี้ภายในงานจะพบกับสุดยอดนวัตกรรม สินค้า และงานบริการ กว่า 800 คูหา โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานให้เที่ยวชม มากกว่า 10 โซน พร้อมทั้งกิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค ขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติ พร้อมสนุกสนานไปกับกิจกรรมบันเทิง และร่วมลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงาน ระหว่างวันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ทางด้านหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  ในฐานะที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสมาชิก สนับสนุนและส่งเสริมการค้า การลงทุน ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม ในปีนี้ทางหอการค้ามาในคอนเซ็ปต์ Local Food Good Taste เน้นไปที่อาหารพร้อมทาน อาหารปรุงสดใหม่ สะอาด ถูกหลักอนามัย ซึ่งภายในโซนหอการค้าแฟร์จะมีไฮไลท์ภายในงานที่ดึงดูด และกระตุ้นการซื้อขายนั่นก็คือการไลฟ์สินค้าภายในงานของผู้ประกอบจาก สำหรับผู้ที่อยู่ต่างที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ก็สามารถสั่งซื้อสินค้าภายในงานได้เช่นเดียวกัน ถือได้ว่าเป็นการนำเอาเทคโนโลยีใกล้ตัว มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างง่ายได้ อีกทั้งกิจกรรมเวิคช็อป DIY สุดสร้างสรรค์อาทิเช่น เวิคช็อปทำน้ำหอมที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณ เวิคช็อปร้อยลูกปัด เวิคช็อปทำบาธบอมบ์ เวิคช็อปแต่งหน้าเค้ก จัดดอกไม้ Coding เด็ก กิจกรรม Workshop ที่เป็นงาน Craft ต่าง ๆ การนำเอาวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่อง BCG สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักในการจัดงาน รวมถึงกิจกรรมการแสดงบนเวที ทั้งการแสดงดนตรี Cover Dance และ แฟชั่นโชว์ จากหลากหลายโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับคนรุ่นใหม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้เผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่สำคัญ หลังจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 เศรษฐกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก จำนวนนักท่องเที่ยว สายการบิน ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ต่างได้รับความเสียหาย ธุรกิจจำนวนมากที่ต้องปิดตัวลง จากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อรับมือกับความท้าทายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่เองได้ริเริ่มปรับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้น 5 ด้านหลัก

ดังนี้ 1.ด้านฟื้นฟูการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในประเทศ ส่งเสริมพัฒนาสินค้า และบริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ โดยปรับเปลี่ยนจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะการสนับสนุน สร้างจิตสำนึกการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อสังคมที่ยั่งยืนในอนาคต

2. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระตุ้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกภาคส่วน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ส่งเสริมทักษะ องค์ความรู้ให้กับประชาชน และสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ เพื่อรองรับกับยุคของการเปลี่ยนถ่าย การปรับตัวเข้าสู่สังคมยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง

3.การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปลูกจิตสำนึกคนในชุมชนให้ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นสมบัติที่สามารถนำมาต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี

4.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนเกษตรกรรายย่อย ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน รวมไปจนถึงพัฒนาสินค้า OTOP เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

5.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เน้นการพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาด ผลักดัน ส่งเริมการศึกษา การฝึกอบรม Reskill Upskill สนับสนุนการจ้างงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
จากกลยุทธ์ทั้ง 5 ด้านที่หยิบยกมานั้น ชัดเจนและรูปธรรมอันเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากทุกกภาคส่วน และได้รับการแก้ไข น้อมนำเอาหลักการทั้ง 5 ด้านมาปรับใช้อย่างเคร่งครัด เศรษฐกิจเชียงใหม่จึงสามารถฟื้นตัว และเติบโต สร้างเม็ดเงินได้อย่างมหาศาลในยุคหลังโควิด

"ในปีนี้ทางสำนักงานจังหวัดได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อม ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องคัดสรรสินค้า และบริการ เพื่อยกระดับการจัดงานให้มีความน่าสนใจ มีความเป็นสากล และสามารถพัฒนาให้กลายเป็นงานระดับนานาชาติในอนาคตได้อย่างแน่นอน"

ด้านนาง นัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า แนวโน้ม และทิศทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครึ่งปีหลังของทางพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เอง เราได้มุ่งเน้นกลยุทธ์หลัก ๆ 4 ด้าน ดังนี้

1.ด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและพัฒนาอุตสากรรมมูลค่าสูง อาทิเช่น สินค้าเกษตร ลำไย กาแฟ มะม่วง ผลักดันสู่ตลาดต่างประเทศ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่นผ้าทอพื้นเมือง สินค้าหัตถกรรม สินค้าโอท็อป รวมไปจนถึงพัฒนาในตลาดต่างประเทศ เชื่อมโยงเข้าสู่ด้าน E-Commerce และ โครงการ SME Go Global ไปยังตลาดอเมริกา ละตินอเมริกา ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในระดับ SMEs ที่มีศักยภาพ และความพร้อมออกสู่ตลาดต่างประเทศ โดยผ่าน E-Catalogue

2.ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภูมิภาค มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมชุมชนในท้องถิ่น รวมไปจนถึงพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจากแหล่งชุมชนนั้นๆ เพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นของชุมชน

3.ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล สนับสนุน Startup และทักษะ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับประชาชน เพื่อรองรับกับกระแสเทรนด์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

4.พัฒนาด้านสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน รณรงค์ ส่งเสริมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชน พัฒนาแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนธรกิจท่องเที่ยวสีเขียว สร้างสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ สร้างจิตสำนึก และ Mindset ที่ดีของชุมชนที่อยู่อาศัย

"สำหรับงาน Lanna Expo 2024 ในปีนี้ คอนเซปต์คือ BCG Creative LANNA โดยในปีนี้ทางเราได้เตรียมความพร้อม ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ต้องคัดสรรสินค้าและบริการ เพื่อยกระดับการจัดงานให้มีความน่าสนใจ มีความเป็นสากล และสามารถพัฒนาให้กลายเป็นงานระดับนานานชาติในอนาคต ซึ่งในปีนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเชิญชวนผู้ซื้อ หรือ Buyer เข้าร่วมเจรจาธุรกิจการค้ากับผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในงาน  Lanna Expo 2024 ซึ่งคาดว่าจะช่วยผลักดันการเติบโตทางการค้า และการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ สร้างโอกาสการเข้าสู่ตลาด และขยายช่องทาง การตลาดสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น ด้วยทางจังหวัด ภายในงานพบกับสุดยอดนวัตกรรมสินค้าและงานบริการกว่า 800 คูหา โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆมีมากกว่า 10 โซน พ้อมทั้งมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มภูมิภาค ขยายฐานการตลาดสู่ระดับนานาชาติ"

ขณะที่นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเสริมว่า  นโยบายหลักของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ คือ “ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านเครือข่ายเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ” 
นโยบายที่ 1 : มุ่งมั่นส่งเสริมองค์กรหอการค้าให้เข้มแข็ง โดยการพัฒนาศักยภาพขององค์กร ในภาพรวมในระดับคณะกรรมการ และสำนักเลขาธิการกอการค้า โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการสู่เป้าหมาย โดยพัฒนากระบวนการทำงาน ที่ทันสมัยโดยใช้ระบบดิจิทัลมาใช้เพิ่มขึ้น มุ่งสู่ความเป็นองค์กรเอกชนที่เข้มแข็ง

นโยบายที่ 2 : สานประโยชน์สู่มวลหมู่สมาชิกให้มีความชัดเจน ตอบสนองความต้องการของสมาชิกเป็นหลัก โดยกำหนดยุทธศาสตร์ และโครงการของหอการค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในภาพรวม เพื่อให้สมาชิกมีความเชื่อมั่น และสนับสนุนการดำเนินงานอย่างยั่งยืน

นโยบายที่ 3 : สนับสนุนร่วมมือองค์กรพันธมิตรใน 3 ภาคส่วน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ประชาสังคม และสื่อมวลชน ส่งเสริมฟื้นฟูการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรต่างๆจากต่างประเทศ เชื่อมโยงตลาดการค้า การลงทุน ซื้อขายระหว่างประเทศ International Trade ยกระดับสู่การค้าระดับสากล

นโยบายที่ 4 : ส่งเสริมและพัฒนาสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจใหม่ โลจิสติกส์การค้า การลงทุนในจังหวัดภูมิภาค และระหว่างประเทศ มุ่งเสริมสมรรถนะธุรกิจและเมือง สู่การเป็น Innovation and Smart City ส่งเสริม ผลักดันให้มีการบริการรูปแบบการท่องเที่ยวมูลค่าสูง ผนวกเทคโนโลยี เพื่อสร้างการเติบโตในธุรกิจใหม่ ก่อให้เกิดการจ้างงาน 
นโยบายที่ 5 : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผลักดันส่งเสริม ลดปัญหาฝุ่นควัน ส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นเมืองสีเขียว  Green City รักษาศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามล้านนาให้ดำรงสืบไป

"อย่างที่ทราบกันดีว่าในปีนี้ ธีมหลักของทาง Lanna Expo 2024 คือ ธีม BCG Creative LANNA ดังนั้นทางหอการค้าเองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงเทรนด์ที่กำลังเป็นที่น่าจับตามอง และควรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นที่มาของความพิเศษภายในโซนของหอการค้าแฟร์ เราจะเน้นการตกแต่งด้วยวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ  นำมาตกแต่งเป็นฉากเวที นอกจากนี้ยังเพิ่มจุดแยกขยะที่มีมากถึง 20 กว่าจุด เพื่อรองรับให้เพียงต่อการบริการของผู้ที่มาจับจ่าย ซื้อของภายในงาน  และทางหอการค้าเองยังร่วมกับทางบางจาก ตั้งจุดบริการรับซื้อน้ำมันที่ใช้แล้วจากบรรดาพ่อค้า แม่ค้า เพื่อลดการใช้ซ้ำ และยังเป็นการนำน้ำมันไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ โดยในปีนี้ได้เสียงตอบรับของบรรดาผู้ประกอบการจองบูธเข้ามาอย่างรวดเร็ว โดยมีโซนอาหารพร้อม เครื่องดื่ม ของทานเล่น  โซนเสื้อผ้า ของใช้ สินค้า บริการ ต่างๆมากมาย"

 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย นันท์พิพัฒน์  สุจริต  ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้าลูกค้า คุณ ลักษณา วันวา มาถอยรุ่นรถฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT ไปจากโชว์รูม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:31
 • |
 • 33

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย ภุชงค์ ชมจำปี ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้า คุณ วุฒิ รัชฏะนันท์ มาถอยรุ่นรถฟอร์ด 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:23
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย ภุชงค์ ชมจำปี ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ สุรศักดิ์ สิงห์สา มาถอย ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติมาเป็นครอ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:17
 • |
 • 34

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10ATเป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย เอมิกา เทพา ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท บ่อหลวง มิตรเกษตร จำกัด มาถออย รุ่นรถ Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:07
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย อัชฉรา หงษ์ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ จักรพันธ์ อินทราวงศ์ มาถอยรถ ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกีย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 19:54
 • |
 • 38

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย อัชฉรา หงษ์ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ จักรพันธ์ อินทราวงศ์ ถอยรถฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 19:49
 • |
 • 39
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128