เชียงใหม่รวมพลังสีขาว 'เทเหล้า เผาบุหรี่' ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด

ข่าวการศึกษา , 30 มิ.ย. 2567, 16:03

เชียงใหม่รวมพลังสีขาว 'เทเหล้า เผาบุหรี่' ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด

ประชาชน เยาวชน หน่วยงานทุกภาคส่วน นับหมื่น ร่วมประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกรูปแบบ ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ รับเป็นเจ้าภาพสถานที่
 

(26 มิ.ย.67) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567 โดยมีเยาวชน นักเรียนนักศึกษา ประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมงานเกือบ 10,000 คน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้แสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับสมาชิกอื่นๆ ทั่วโลก ด้วยการจัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด เป็นประจำทุกปีเสมอมา เพื่อให้หน่วยงาน สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือ ร่วมใจกัน ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 

ในปี 2567 จังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานและสถานศึกษาทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และสร้างความตระหนักรู้ ถึงบทบาทของตนเอง ในการรวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รวมพลังทำความดี เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดไป เพื่อสร้างกระแสรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อจัดส่งเสริมการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนทุกภาคส่วนของสังคมในจังหวัดเชียงใหม่
 

การจัดงานครั้งนี้ มีผู้มาร่วมงานจากสถานศึกษา ส่วนราชการ องค์กรเอกชน ชุมชน ตลอดจนประชาชนจากทุกภาคส่วน จำนวนประมาณ 10,000 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 สถานที่จัดงานได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยมีหน่วยงาน สถานศึกษาต่างๆ ร่วมในการดำเนินงาน 
การรณรงค์ในงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2567 มีกิจกรรมการประกวดแข่งขันมากมาย ได้แก่ การประกวดคำขวัญ การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง การแข่งขันเต้นประกอบเพลง การแข่งขันวงดนตรี วงสตริง การแข่งขันฟุตบอล นิทรรศการจากหน่วยงาน สถานประกอบการ และสถานศึกษา ฯลฯ


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย นันท์พิพัฒน์  สุจริต  ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้าลูกค้า คุณ ลักษณา วันวา มาถอยรุ่นรถฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT ไปจากโชว์รูม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:31
 • |
 • 33

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย ภุชงค์ ชมจำปี ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้า คุณ วุฒิ รัชฏะนันท์ มาถอยรุ่นรถฟอร์ด 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:23
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย ภุชงค์ ชมจำปี ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ สุรศักดิ์ สิงห์สา มาถอย ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติมาเป็นครอ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:17
 • |
 • 34

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10ATเป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย เอมิกา เทพา ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท บ่อหลวง มิตรเกษตร จำกัด มาถออย รุ่นรถ Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:07
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย อัชฉรา หงษ์ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ จักรพันธ์ อินทราวงศ์ มาถอยรถ ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกีย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 19:54
 • |
 • 38

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย อัชฉรา หงษ์ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ จักรพันธ์ อินทราวงศ์ ถอยรถฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 19:49
 • |
 • 39
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128