ม.พายัพ นมัสการพระเจ้าฯ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2567

ข่าวการศึกษา , 7 ก.ค. 2567, 16:14

ม.พายัพ นมัสการพระเจ้าฯ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2567 พร้อมแสดงความยินดีกับอธิการบดี ต้อนรับบุคลากรใหม่ และพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ณ โบสถ์เฮ็นรี ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
 

พิธีเริ่มขึ้นในเวลา 10.00 น. ได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ประสงค์ ทองเณร กรรมการดำเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย อธิษฐานสรรเสริญ ขอบพระคุณ และทูลขอการทรงนำจากพระเจ้า จากนั้น ศาสนาจารย์ธีรพงษ์ ชัยศรี รองประธานธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 1 และศิษยาภิบาลคริสตจักรพายัพ เทศนา "จงเป็นดั่งตะเกียงของคนมีปัญญา" ต่อด้วยพิธีกล่าวแสดงความยินกับอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ โดย ผู้ปกครองสุรพงศ์ มิตรกูล เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย และ ศาสนาจารย์ ดร.สมชิด หัวนา ประธานกรรมการศาสนศาสตร์สภาคริสจักรในประเทศไทย จากนั้น ศาสนาจารย์ ดร.อภิเดช ชัยราชา ประธานคณะกรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 1 อธิฐานเผื่ออธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ และผู้ปกครองสุรพงศ์ มิตรกูล เลขาธิการสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบดอกไม้แสดงความยินดี พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน
 

ต่อมาเป็นพิธีต้อนรับบุคลากรใหม่ และพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสนาจารย์ติณห์ ชัยสุริยา กรรมการดำเนินงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย อธิฐานเผื่อมหาวิทยาลัยพายัพ บุคลากรใหม่ และบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี และขอพระพร จากนั้น อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้เกียรติกล่าวเชิดชูเกียรติบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี พร้อมกล่าวแสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ จึงเป็นอันเสร็จพิธี
 

สำหรับ ที่บุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี จำนวน 11 ท่าน ได้แก่ 1. ผศ.ดร.ปัทมาวรรณ จินดารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 2. อาจารย์ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ 3. คุณอัษฎา บุญเรืองยา หัวหน้างานบริการวิชาการเพื่อสังคม 4. ดร.พรณรงค์ พงษ์กลาง วิทยาลัยนานาชาติ 5. ผศ.สุรชัย เดชพงษ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 6. อาจารย์ ดร.ดิลก เกียรติ์เลิศนภา ผู้อำนวยการสำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ 7. ครูศาสนา ดร. ดวงสุดา ศรีบัวอ้าย คณบดีวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี 8. อาจารย์วรุตม์ เกาศล หัวหน้าสำนักงานบริหารทรัพย์สิน 9. คุณอัญญรัตน์ ไชยศิริ สำนักอธิการบดี 10. อาจารย์รัตน์กมล ปวรวรรฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ และ 11. อาจารย์ ดร. กนกพร สัยยะสิทธิพานิชย์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย นันท์พิพัฒน์  สุจริต  ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้าลูกค้า คุณ ลักษณา วันวา มาถอยรุ่นรถฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT ไปจากโชว์รูม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:31
 • |
 • 33

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย ภุชงค์ ชมจำปี ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้า คุณ วุฒิ รัชฏะนันท์ มาถอยรุ่นรถฟอร์ด 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:23
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย ภุชงค์ ชมจำปี ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ สุรศักดิ์ สิงห์สา มาถอย ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติมาเป็นครอ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:17
 • |
 • 34

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10ATเป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย เอมิกา เทพา ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท บ่อหลวง มิตรเกษตร จำกัด มาถออย รุ่นรถ Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:07
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย อัชฉรา หงษ์ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ จักรพันธ์ อินทราวงศ์ มาถอยรถ ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกีย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 19:54
 • |
 • 38

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย อัชฉรา หงษ์ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ จักรพันธ์ อินทราวงศ์ ถอยรถฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 19:49
 • |
 • 39
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128