โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ รวมพลังจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “ ห้วยทรายรักษ์ป่า ”

ข่าวเกษตร , 9 ก.ค. 2567, 13:16

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ รวมพลังจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “ ห้วยทรายรักษ์ป่า ”

โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ รวมพลังจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “ ห้วยทรายรักษ์ป่า ” โดยร่วมกัน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา  ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า  ณ บริเวณป่าห้วยสะเลียม บ้านแม่ตาด ม.1 ต.ห้วยทราย อ. สันกำแพง จ.เชียงใหม่  โดยได้รับเกียรติจาก นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานเปิดงานโครงการห้วยทรายรักษ์ป่าและการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๙ ก้าวฟาร์ม ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมนิเวศนวัตกรรมเชียงใหม่ นายอำเภอและชุมชนชาวบ้าน อ.สันกำแพง  ตัวแทนภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่

“ ห้วยทรายรักษ์ป่า” เป็นโครงการบรูณาการร่วมกันระหว่างผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ผู้มีส่วนร่วมในพื้นที่ และประชาชนผู้รักป่า ในพื้นที่ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ นำโดย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  บ้านพิงกันเวลเนสรีสอร์ท กำนันและผู้ใหญ่บ้านต.ห้วยทราย และบริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฟาร์มสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการเกิดไฟป่า ลด Hotspot และลดค่าฝุ่น PM2.5 ลดปัญหาการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ลดภาวะการเกิดก๊าซเรือนกระจก สร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น ปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ให้รู้จักคุณประโยชน์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตของชุมชนเอาไว้
 

โครงการนี้อยู่ภายใต้โครงการ CHIANGMAI WELLNESS & GASTRONOMY CITY ซึ่งจะดำเนินการในประเด็นหลัก 4 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านความมั่นคง มีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2567 – พ.ศ. 2571 ในพื้นที่ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 
 

กิจกรรมสำคัญของโครงการ ได้แก่ การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มป่า การทำฝายชะลอน้ำ ทำแนวกันไฟ การอนุรักษ์ประเพณีฟังธรรมปลาช่อน เพื่อสร้างกุศลในการปลูกป่าและรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน มีการส่งเสริมอาชีพโดยการเลี้ยงไก่ 3 ประเภท คือ ไก่ไข่อารมณ์ดี  ไก่เนื้อ และไก่ชน  การทำปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไก่และใบไม้เพื่อจำหน่าย  และการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บ้าน  การจัดทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่าและตั้งกองทุนน้ำมันสำหรับใช้ในภารกิจดับไฟป่า และการสนับสนุนการทำงานของ อปพร. เป็นต้น
 


ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย นันท์พิพัฒน์  สุจริต  ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้าลูกค้า คุณ ลักษณา วันวา มาถอยรุ่นรถฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT ไปจากโชว์รูม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:31
 • |
 • 33

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย ภุชงค์ ชมจำปี ร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้า คุณ วุฒิ รัชฏะนันท์ มาถอยรุ่นรถฟอร์ด 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4x4 10AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:23
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย ภุชงค์ ชมจำปี ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ สุรศักดิ์ สิงห์สา มาถอย ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติมาเป็นครอ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:17
 • |
 • 33

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10ATเป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย เอมิกา เทพา ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท บ่อหลวง มิตรเกษตร จำกัด มาถออย รุ่นรถ Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 20:07
 • |
 • 35

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย อัชฉรา หงษ์ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ จักรพันธ์ อินทราวงศ์ มาถอยรถ ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกีย...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 19:54
 • |
 • 38

ส่งมอบไปอีกคันแล้ว ฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer เป็นรถยนต์ที่น่าใช้

 ส่งมอบรถยนต์น่าใช้ให้กับลูกค้า โดยที่ปรึกษาการขาย อัชฉรา หงษ์ทอง ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณ จักรพันธ์ อินทราวงศ์ ถอยรถฟอร์ด Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 6AT-Hamer ไปจากโชว์รูม ขอบคุณที่ ให้เกียรติ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 19 ก.ค. 2567, 19:49
 • |
 • 39
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128