“จุ้มสะหลี๋ปี๋ใหม่เมือง ไหว้สาป๋ารมี วัดศรีสุพรรณ” ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง สัมผัสบรรยากาศในอดีตที่หายไป

ข่าวบันเทิง , 27 มี.ค. 2565, 03:24

“จุ้มสะหลี๋ปี๋ใหม่เมือง ไหว้สาป๋ารมี วัดศรีสุพรรณ” ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง สัมผัสบรรยากาศในอดีตที่หายไป

วัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “จุ้มสะหลี๋ปี๋ใหม่เมือง ไหว้สาป๋ารมี วัดศรีสุพรรณ” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 สืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ให้คนรุ่นหลังได้เห็นประเพณี วัฒนธรรมอันล้ำค่าของบรรพชนในอดีต ที่หาดูและจับต้องได้ยาก นำโดย พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ พร้อมด้วยนายภพธร นิยมกูล หัวหน้างานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม เทศบาลนครเชียงใหม่ , พ่อครูดิเรก สิทธิการ ครูภูมิปัญญาเครื่องเงิน และนายพงษ์ดนัย อะมัง ประธานจัดงาน ร่วมกันแถลงข่าว ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที 12 – 18 เมษายน 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  ณ วัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่
 

โดย พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ เปิดเผยว่า วัดศรีสุพรรณ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2043 ปัจจุบันอายุครบ 522 ปี  สร้างโดยพระเมืองแก้ว กษัตริย์ลำดับที่ 11 แห่งราชวงศ์มังราย ผู้ครอง "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" พร้อมพระราชมารดาเทวีเจ้า ซึ่งมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมีคำสั่งให้มหาอำมาตย์ซื่อ หมื่นหลวงจ่าคำ นำพระพุทธรูปมาประดิษฐานไว้ และสร้างมหาวิหาร สร้างบรมธาตุเจดีย์แล้วตั้งชื่อวัดแห่งนี้ว่า "ศรีสุพรรณอาราม" ต่อมา ปีพุทธศักราช 2045 พระเมืองแก้ว ได้นิมนต์ ให้มหาเถรญาณรัตน จากวัดหมื่นสาร มาอยู่เป็น อธิสังฆนายถ ในวัดนี้ ปีพุทธศักราช 2052 ให้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งหลายมีสมเด็จมหาสามีติลสัทธรรมพิเจ้า วัดสวนดอกไม้ เป็นประธานผูกพัทธสีมา เจ้าหมื่นหลวงจ่าคำและเจ้านางหมื่นชื่อเจ้าจันทระภัทราทั้งสองมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงถวายทานคน ไว้เป็นข้าวัด 20 ครอบครัว นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วัดศรีสุพรรณได้กลายเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งในเชียงใหม่ ที่ได้ทำหน้าที่รักษาพระศาสนาไว้เมื่อถึงเทศกาลงานประเพณีที่สำคัญต่าง ๆ และในสมัย พระเจ้ากาวิละ กษัตริย์เมืองเชียงใหม่ ได้ให้บรรดาพวกช่างต่าง ๆ แยกย้ายกันตั้งบ้านเรือนอยู่ประจำทางประตูด้านทิศใต้ของเมือง พวกที่ถนัดเครื่องเงินให้ไปอยู่ใกล้ ๆ วัดหมื่นสารบ้านวัวลายและวัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย จึงเป็นต้นกำเนิดของเครื่องเงินวัดหมื่นสารบ้านวัวลายและวัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลายจึงกลายเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากในสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน 
 

ด้านนายภพธร นิยมกูล หัวหน้างานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม เทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ปีนี้เป็นโอกาสอันดีในวาระครบรอบ 522 ปีของ วัดศรีสุพรรณ เทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งมีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้นครเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล จึงร่วมสนับสนุนการจัดงาน “จุ้มสะหลี๋ปี๋ใหม่เมือง ไหว้สาป๋ารมี วัดศรีสุพรรณ” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อให้เอกลักษณ์ของงานปี๋ใหม่เมืองยังคงอยู่สืบไปถึงลูกหลาน อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ซบเซาลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือนร้อน โดยหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยสร้างรายได้ให้ประชนชนในพื้นที่ และช่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยเฉพาะเครื่องเงิน อันเป็นเอกลักษณ์ที่ขึ้นชื่อของชุมชนวัวลาย อีกทั้งผู้ที่มาเที่ยวงานจะได้ชมความงามของอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก อีกด้วย
 

พ่อครูดิเรก สิทธิการ ครูภูมิปัญญาเครื่องเงิน กล่าวว่า หัตถกรรมเครื่องเงินเชียงใหม่ถือเป็นศิลปหัตถกรรมที่มีคุณค่าในตัวเอง ทั้งในด้านรูปทรงและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์จากช่างฝีมือในพื้นที่ที่มีความรู้ความชำนาญและความประณีตพิเศษ จึงทำให้หัตถกรรมเครื่องเงินเชียงใหม่เป็นที่รู้จักและนิยมในหมู่ของกลุ่มคนไทย และชาวต่างประเทศ แต่ด้วยปัจจุบันเงินราคาแพงจึงมีการนำแผ่นอะลูมิเนียมมาทดแทน ถือเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากเช่นกัน และเป็นสินค้าที่เชิดหน้าชูตาของชาวบ้าน ไม่แพ้ผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน การถ่ายทอดองค์ความรู้และการอนุรักษ์ศิลปกรรมท้องถิ่นจึงเป็นเรื่องสำคัญ ด้วยโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เด็ก ๆ ยุคใหม่ใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ มากกว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นแนวทางอันดีที่จะช่วยให้หัตถกรรมเครื่องเงินเชียงใหม่เป็นที่รู้จักมากขึ้น หากเราไม่ช่วยกันเผยแพร่และอนุรักษ์ไว้ ภูมิปัญญาเหล่านี้คงสูญหายไปจากสังคมไทยอย่างแน่นอน
นายพงษ์ดนัย อะมัง ประธานจัดงาน ได้กล่าวถึงการจัดงาน “จุ้มสะหลี๋ปี๋ใหม่เมือง ไหว้สาป๋ารมี วัดศรีสุพรรณ” ว่า ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีสำคัญของชาวเหนือ หรือชาวล้านนา อันสืบเนื่องมากจากอดีตกาล ซึ่งการจัดงาน “จุ้มสะหลี๋ปี๋ใหม่เมือง ไหว้สาป๋ารมี วัดศรีสุพรรณ” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองให้คนรุ่นหลังได้เห็นประเพณีและวัฒนธรรมอันล้ำค่าของบรรพชนในอดีต โดยผู้ที่มาเที่ยวชมงานจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบล้านนาที่หาดูและจับต้องได้ยาก ซึ่งภายในงานครั้งนี้มีไฮไลท์ต่าง ๆ มากมาย ประกอบด้วย
• ประเพณีปักตุงก่อเจดีย์ทรายถวายพุทธปู่จา
• ร่วมสรงน้ำพระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดการจัดงาน วันที่ 12 - 18 เมษายน 2565
• พิธีแห่อัญเชิญน้ำสรง และผ้าห่มพระเจดีย์ วัดศรีสุพรรณ ประจำปี 2565 ประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปรินายก ในวันที่ 13 เมษายน 2565 ขบวนทางวัฒนธรรม ฟ้อนเล็บถวายเป็นพุทธบูชา 522 คน
• งานสมโภช แสงสีเสียง เล่าขานตำนานการสร้างบ้านแป๋งเมือง ตอน “522 ขวบปี๋ สะหลี๋ ศรีสุพรรณอาราม”
• พิธีบวงสรวง ไหว้สาป๋ารมี เปิดดวงมหาเศรษฐีพันล้าน โดย กองทุนนิธิท้าวเวสสุวรรณ วัดศรีสุพรรณ (วันที่ 16 เมษายน 2565) 
• พิธีบวงสรวงไหว้เสื้อวัด และพิธีบวงสรวงพญาสัตตนาคราช ประจำปี 2565 (วันที่ 17 เมษายน 2565) 
• พิธีไหว้ครูสล่าล้านนา และบวงสรวงไหว้องค์พระพิฆเนศทันใจ วัดศรีสุพรรณ ประจำปี 2565  (วันที่ 18 เมษายน 2565)
 

นางสาวกัญญ์สิริ ปินไชยพัฒน์ ผู้ช่วยอปุนายกฝ่ายบริหาร สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ มีภาระหน้าที่ในการ ส่งเสริม และสนับสนุน การประกอบ วิสาหกิจและธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวให้กับสมาชิกของสมาคม และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  อีกทั้งการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
จัดงาน “จุ้มสะหลี๋ปี๋ใหม่เมือง ไหว้สาป๋ารมี วัดศรีสุพรรณ” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ เป็นการสืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ อันดีงามให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป โดยอนุชนคนรุ่นหลังได้กระหนักและเห็นความสำคัญและคุณค่า ในประเพณี วัฒนธรรมล้านนา ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ขอร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “จุ้มสะหลี๋ปี๋ใหม่เมือง ไหว้สาป๋ารมี วัดศรีสุพรรณ” ที่จะจัดขึ้นในปีนี้ตลอด ระยะเวลาการจัดงาน อีกทั้งจะร่วมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เชิญชวน นักท่องเที่ยวและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ การจัดงานและร่วมงานในครั้งนี้ต่อไปด้วย
 

นอกจากนี้ผู้ที่มาเที่ยวงานยังได้ชมแสงสีเสียง ความวิจิตรของอุโบสถเงินวัดศรีสุพรรณ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก เคล้าคลอกับบรรยากาศปี๋ใหม่เมืองที่ประดับตกแต่งช่อตุง ซึ่งบัตรมีราคา 350 / 500 และ 1000 บาท สามารถติดซื้อบัตรรับชมได้ที่ วิสาหกิจชุมชนวัดศรีสุพรรณ เบอร์โทรศัพท์ 0 8067 89575, 0 9311 05449, 0 8067 42867 สามารถเลือกซื้อเครื่องเงินงาม ของกิ๋นลำ ภายในกาดหมั่วครัวเงินชุมชนวัดศรีสุพรรณ จึงอยากขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสบรรยากาศปี๋ใหม่เมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ดำรงไว้ซึ่งจารีต วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม ที่สืบสาน สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 18 เมษายน 2565 ณ วัดศรีสุพรรณจังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเดิมผ่าน Facebook Fanpage : จุ้มสะหลี๋ปี๋ใหม่เมือง ไหว้สาป๋ารมี วัดศรีสุพรรณ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนสร้างประตูวัดศรีสุพรรณ
 

อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่นั้น ผู้จัดงานได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วในการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้มาชมงานตามมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ที่มามาร่วมงานได้เที่ยวชมงานเดินชมงานอย่างไร้กังวลตลอดการจัดงาน

17

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไกลแค่ไหนเราก็ไปส่ง..ส่งมอบรถยนต์ มินิ เอ็มพีวี ฮุนได สตาร์เกเซอร์ ที่ จ.พะเยา

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบรถใหม่ Hyundai  Stargazer รุ่น Smart 7 สีเทาให้กับคุณจีราวรรณ ใฝ่ฝัน พร้อมครอบครัวอยู่จ. พะเยา ที่ให้ ความไว้วางใจม...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 มิ.ย. 2566, 18:08
 • |
 • 29

มาถึงแล้ว มินิบัส 20 ที่นั่ง CP FOTON ชนะศิลป์มอเตอร์ ตัวแทนจำหน่าย

ซีพีโฟตอน มุ่งมั่นพัฒนารถเพื่อการพาณิชย์  เพื่อตอบรับความต้องการของตลาด ครบครันด้วยงานบริการหลัง การขายและงานอะไหล่แท้ที่ได้มาตรฐาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและวงการโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้ก้...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 มิ.ย. 2566, 17:55
 • |
 • 29

"ควิกเลนเชียงใหม่" กับ โปรยาง 215/70R15และ205/7R15เพียง 7,646 บาทเท่านั้น

#โปรยางรถ สำหรับรถตู้เพื่อการธุรกิจ และรถปิคอัพส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชย์ มีสมรรถนะยอดเยี่ยมในการ ขับขี่บนพื้นที่เปียก ถึงแม้อยู่ในสภาวะที่บรรทุกของหนัก ยังรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยให้กับผู้ขับ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 2 มิ.ย. 2566, 17:39
 • |
 • 32

“เบนซ์ไพรม์มัส”ต้อนรับคณะ CEOเมอร์เซเดส-เบนซ์พร้อมโชว์วิสัยทัศน์การบริหารธุรกิจสู่ความสำเร...

กรุงเทพฯ,  29 พฤษภาคม 2566 : “เบนซ์ไพรม์มัส” ต้อนรับคณะ CEO ของ Mercedes-Benz กลุ่ม Reginal  Overseas ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโชว์รูมและศูนย์บริการ พร้อมโชว์วิสัยทัศน์การบริหารธุรกิจสู่ความสำเร็จ...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 30 พ.ค. 2566, 07:55
 • |
 • 46

ส่งมอบยนตรกรรมน่าใช้ มินิ MPV จากเกาหลี Hyundai Stargazer เครื่องยนต์ 1.5 ลิตร

ที่ปรึกษาการขาย เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี พร้อมส่งมอบรถใหม่ให้คุณหมอธนาวุฒิ  หิรัญธนวิวัฒน์ พร้อมครอบครัวที่ จ.สุโขทัย เป็นรถ Hyundai รุ่น Stargazer Smart 7 ที่นั่ง สีขาว ส...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 27 พ.ค. 2566, 08:29
 • |
 • 50

เอชดีเจ มอเตอร์ ฮุนไดเชียงใหม่ จัดRoadShow ที่บิ๊กซีดอนจั่น 25-31 พ.ค.66

เพียง 7 วันเท่านั้นที่ท่านจะได้พบกับรถยนต์ มินิ เอ็มพีวี น่าใช้จากค่ายฮุนไดเชียงใหม่ ที่นำเอา Hyundai Stargazer รถเอนกประสงค์ มินิ เอ็มพีวี เครื่องยนต์ เบนซิน 4 สูบ 1.5 ลิตร 115 แรงม้า ส่งกำลังด้วยเกี...


 • ข่าวยานยนต์
 • |
 • 26 พ.ค. 2566, 21:06
 • |
 • 46
Sytiq Company

ออกแบบพัฒนาโปรแกรมและแอพลิเคชั่น

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128

Sytiq Company

ออกแบบและติดตั้ง Home Automation

โดยบริษัทไซทิค ติดต่อ:0819507128